Доказателство, че SАRS СоV2 и СОVID-19 не са нищо друго, освен една огромна и отдавна планирана лъжеизмама!

Автор: Няма коментари Сподели:

Експерт по фарма патенти изобличи „новия вайръс“ и п^aндeмиятa

Неформалните показания на д-р Дейвид Мартин (M.CAM International) пред немския адвокат д-р Райнер Фюлмих

Д-р Фюлмих: Дейвид, извини ме, че те карам да чакаш толкова дълго. Моля те да се представиш. Известно ми е, че си управител на MCAM International Innovation Risk Management, но въпреки това много хора не знаят с какво точно се занимаваш.Д-р Мартин: Да, от корпоративна гледна точка ние сме най-големият застрахователен оценител на нематериални и финансови активи в 168 държави от 1998 г. насам. Нашите системи за оценка на риска включват всички заявки за патенти, архив на федерални поръчки за субсидии, електронни държавни архиви и т.н. Имаме възможност не само да следим какво се случва и кой е въвлечен в това, което се случва, но и да наблюдаваме серии от тематични интереси на определени организации или индивиди.

Както вероятно знаете, ние поддържаме и собствен капитал в трите най-ефективни индекса в света, така че имаме и личен комерсиален интерес да наблюдаваме глобалните иновации, и по-специално да наблюдаваме икономиката на тези иновации, да проверяваме степента, в която те обслужват финансови интереси, тъй като те непрекъснато се променят. С други думи, работата ни е да наблюдаваме и следим социалните иновации и международната финансова индустрия.

Във връзка с така представената корпоративна дейност, една от задачите на нашия екип беше да прегледа над 4000 патента, издадени за SARS коронавируси, и да направи изчерпателен преглед на финансирането на всяка от патентованите разновидности, класифицирани като SARS подклас от групата на бета коронавирусите. Тъй като нямаме време да се спрем на всеки от тези 4000 патента, изготвих кратък преглед в хронологичен ред и ви изпратих документ, който е изключително важен и който беше направен публично достояние през пролетта на 2020-а. Този документ, който сега и вие притежавате и който може да бъде открит в публичния регистър, е от наистина голямо значение.

И така, заехме се да проучваме докладваната генна последователност, обявена за „нов коронавирус“ от ICTV — Международния комитет по таксономия на вирусите към Световната здравна организация. Взехме действителния геном, които според съобщението на СЗО е напълно нов и непознат, и го сравнихме с вече патентованите към пролетта на 2020.

Това, което открихме — патентите са изброени в нашия доклад — са над 120 доказателства, че

всички приказки за „нов коронавирус“ са всъщност една голяма измама

Няма нов коронавирус. Има безброй много фини модификации на коронавирусни генни последователности, но няма нито един напълно новооткрит коронавирус.

В патентните архиви открихме тези последователности, които сега се приписват на „новия коронавирус“, но те са подадени още през 1999 г., така че не само нямаме никаква новост, ами имаме нещо, което е добре познато от вече две десетилетия. Нека направим едно кратко пътешествие през патентния пейзаж, за да дадем възможност на хората да разберат какво се е случило.

Коронавирусът се появява за първи път в патентните документи като част от ветеринарната наука. Първата патентована ваксина против коронавирус е по заявление на Pfizer и включва технологията на база шипов протеин — същата тази иновация, която сега уж беше изобретена и разработена по спешност. Проблемът е, че заявлението за патент на тази първа ваксина е подадена на 28 януари 2000 г. Ваксината с шипов протеин е патентована преди 21 години, така че теорията за случайно натъкване на революционната технология е нелепа и невярна.

Тимъти Милър, Шарън Клепфер, Албърт Пол Рийд и Илейн Джоунс са подали на 28 януари 2000 г. заявление за това, което в крайна сметка води до американски патент с номер 6372-224 — ваксина с шипов протеин за кучешкия коронавирус, една от многото разновидности на този вирус, който до 1999 г. е бил предмет основно на ветеринарната медицина.

Архивът съдържа най-вече работата на Ралф Барак върху зайците и заешката кардиомиопатия, създаваща значителни проблеми сред животновъдите, а след това разработката на Pfizer за ваксина с шипов протеин против кучешки коронавирус. От документацията ясно се вижда, че нито концепцията за ваксина с шипов протеин, нито връзката между коронавирусния патоген и шиповия протеин са новост. Патентните декларации са на възраст 22 години.

По-големият проблем обаче е това, че Антъни Фаучи и Националният институт по алергия и инфекциозни болести са счели, че поради податливостта си, коронавирусите за подходящ кандидат за разработката на ваксини против HIV, така че е невъзможно SARS да бъде естествена прогресия на генетично модифициран коронавирус.

Всъщност именно през 1999-а Антъни Фаучи е финансирал подобни изследвания в университета на Северна Каролина. Моля да обърнете внимание на това, което сега ще прочета, защото то е директно от заявката за патент, подадена на 19 април 2002 г. Да, правилно чувате датата — през 2002 г. Американският институт по алергия и инфекциозни болести е създал инфекциозна репликация на коронавирус, таргетиращ конкретно човешкия белодробен епител. Иначе казано, SARS е създаден и патентован на 19 април 2002 г., месеци преди предполагаемата му първа поява в Азия.

Този американски патент, издаден под номер 7279327, както и специфичната генна последователност, включена в него, ясно показват, че механизмът и свързващите елементи на шиповия протеин са ни били добре познати. Значи страшният нов вирус, с който плашат хората, е не само нарочно създаден, но и може да бъде синтетично модифициран в лаборатория чрез елементарни ДНК секвенции и промени в компютърния код. В началото технологията на производство на патогени чрез промяна в кода е била финансирана с цел разработка на векторни ваксини против HIV.

Ще ви оставя да вникнете добре в тази информация, защото сега следва по-лошото. В началото на 2002-ра фирмата ни бе наета да търси и наблюдава нарушения в договорите за биологични и химически оръжия, покрай атаките с антракс през септември 2001 г. Тогава участвахме в разследване, което впоследствие накара Конгреса да анализира не само произхода на антракса, но и някои необичайни действия около ципрофлоксациновото лекарство на Bayer, използвано при отравяне с антракс.

През есента на 2001 г. започнахме да наблюдаваме огромен брой бактериални и вирусни патогени, патентовани чрез Националния здравен институт и Националния институт по алергия и инфекциозни болести, и разглеждани като част от Програмата за заразни болести на въоръжените служби на САЩ, както и редица други международни агенции, с които те сътрудничат. У нас възникнаха опасения, че върху коронавируса се работи

не само като потенциално средство за разработка на векторна ваксина, но и като възможно биологично оръжие

Подадохме официален доклад за тези свои опасения през 2001-ва, преди избухването на първата SARS епидемия по-късно същата година. Представете си какво разочарование е за мен да седя сега тук и да обсъждам проблем, за който съм сигнализирал още преди 20 години… След предполагаемото избухване на SARS епидемията — и аз винаги ще употребявам думата „предполагаемо“, защото е важно да разберем, че коронавирусите са естествени за човека и не са никак нови — се стига до една доста проблематична заявка за патент от страна на Националния институт по алергия и инфекциозни болести през април 2003-а.

Обърнете внимание на това, защото то има решаващо значение и недвусмислено показва, че патентът с номер 7220852 върху генната последователност на това, което наричаме SARS, e в нарушение на 35 U.S. Code § 101 от американското законодателство. Не можете да патентовате естествено вещество.

Към този патент има серия производни патенти — патентни заявки, които са раздробени, тъй като съдържат множество подлежащи на патент обекти, но сред тях по-интересни са патент номер 46592703R и патент номер 776521. Тези патенти засягат не само генната последователност на SARS коронавирус, но и средствата за откриването му с помощта на RT–PCR тест.

Нека кажа защо това е проблематично. Когато някой притежава патент върху дадена генна формация и е патентовал средството за нейното откриване, на практика може да контролира на 100% движенията, локацията и комуникацията относно тази формация. Този патент, заявен от CDC (Центъра за контрол и превенция на заболяванията), е представен от техния екип за връзки с обществеността като нещо, с което всеки ще бъде свободен да изследва коронавируса. Само че това е лъжа.

Лъжа е, защото Американското патентно ведомство не веднъж, а два пъти е отказало патента с аргумент, че заявената генна последователност вече съществува и е публично достояние.

С други думи, при подаването на заявлението на CDC патентното ведомство е установило 99,9% идентичност на генома с този на вече съществуващия коронавирус, записан в публичния регистър, и по тази причина патентът е отказан, след което следва обжалване през 2006 и 2007 г.

В крайна сметка CDC успява някак да се пребори и да получи патент за SARS коронавирус през 2007-ма, което автоматично означава, че всякакви претенции на CDC за действия, мотивирани от обществен интерес, се оспорват от собствените им подкупи на служители в патентното ведомство.

Това само по себе си е достатъчно уличаващо, но нещата се влошават още повече с допълнителната такса, която CDC са платили, за да запазят подробностите около патента в тайна. Предвид твърденията на CDC пред патентното ведомство, че този патент е в интерес на обществото и науката, озадачаващо е ревностното им желание да го скрият от същите тези наука и общество. Щеше ми се всичко това да не е вярно, но за съжаление детайлите са в публичния архив на патентното ведомство, който всеки член на обществото може да прегледа. Ние разполагаме и с копия на действителните документи.

И така, всички помним как факт-чекърите („проверителите на факти“) в интернет многократно заявяваха, че новият коронавирус, наречен SARS-Cov-2, e различен от вече патентования от CDC, но ето къде имаме и генетичен, и патентен проблем: ако разгледаме генната последователност, заявявана от CDC през 2003-а, 2006-а и 2007-ма, ще открием, че тя е 89-99% идентична със станалата известна през 2020-а „нова подгрупа SARS-Cov-2“. Знаем, че от гледна точка на таксономията, геномът на всяка SARS подгрупа съвпада с този на главната SARS група, която всъщност е част от семейството на бета коронавирусите.

Невъзможно е да се обозначи като SARS нещо, което не притежава съответния геном, така че всички твърдения на факт-чекърите, че „новият“ коронавирус няма нищо общо с вече патентования от CDC, не отговарят на заявената в патента генна последователности и на принципите на таксономията. Съвсем ясно е, че патентованият през 2007-ма геном е разновидност на групата, позната като SARS коронавирус.

Сега, още нещо много важно

Обърнете внимание на датите: три дни след като CDC подава заявката за патент на SARS коронавирус през 2003-а, фармацевтичната компания Sequoia Pharmaceuticals от Мериленд подава заявка (на 28 април 2003 г.) за патент върху антивирусни агенти за лечение и контрол на коронавирусни инфекции.

Какво общо има Sequoia Pharmaceuticals, ще попитате и това ще е добър въпрос, тъй като малко по-късно Sequoia Pharmaceuticals става част от холдингите Pfizer и Johnson & Johnson.

И така, стигнахме до въпроса: как е възможно някой да патентова новооткрит вирус и три дни по-късно да заяви патент и за лечението му? Има и още нещо проблематично около патент №7151163 на Sequoia Pharmaceuticals, заявен на 28.04.2003 г. — той е одобрен преди излизането на патента на CDC за SARS коронавирус. С други думи, или е патентовано лечението на нещо, което още не съществува, или имаме неправомерен вътрешен обмен на информация между CDC и Sequoia Pharmaceuticals.

Припомням, че към момента на подаване на заявлението на Sequoia Pharmaceuticals за терапия и лечение на SARS коронавирус, самият вирус все още не бил известен в публичното пространство, тъй като CDC са пожелали (и платили съответната такса) патентът да остане в тайна.

Това, приятели, е добре документиран класически случай на престъпен заговор, корупция и конфликт на интереси

Никоя фармацевтична компания не е в състояние да измисли и патентова лечение на неоткрита болест. Тук имаме абсолютно основание за откриване на производство по силата на RICO Аct (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations; Закона за корумпирани и рекетиращи организации).

Но нека продължим нататък. По същия начин (отделен повод за криминално преследване по силата на RICO Act) можем да видим, че вирусът SARS-Cov-2 се появява първо в един разговор между Moderna и Центъра за изследване на ваксини към NIAID. Предмет на разговора е тази геномна последователност, която впоследствие официално ще се превърне в „новооткрития вирус“ от подклас SARS коронавируси.

Сега ще ви кажа какво се е случило на 5 юни 2008 г. Интересна дата, която съвпада с периода на активен интерес от страна на американската DARPA (Агенция за научноизследователски проекти към Министерството на отбраната) към коронавирусите като форма на биологично оръжие. На 5 юни 2008 г. компанията Ablynx — която, както знаете, вече е част от Sanofi — заявява серия от патенти във връзка с това, което през 2020-а ни беше представено като „нов коронавирус“ (SARS-Cov-2).

На 5 юни 2008-ма Ablynx подава заявление за патент на „polybasic cleavage site for SARS-Cov“, на новия шипов протеин и на ACE2 свързващия рецептор — атрибути, смятани за специфични за „новия“ SARS-Cov-2. Одобрението на първия от тези патенти (US#9193780) излиза на 24.11.2015 г., малко след влизането в сила на мораториума върху изследване на функции с цел печалба, наложен след MERS CoV епидемията в Средния изток. През 2016, 2017 и 2019 година следва друга поредица от патенти, които покриват не само RNA нишките, но и субкомпонентите на SARS-Cov-2 генни вериги.

Тези патенти са издадени на името на различни компании, някои от които Ablynx, Sanofi, Crew Cell, Rubios Therapeutics, Children’s Medical Corporation, Ludwig Maximilians Universitat, Munchen Protein Science Corporation, Dana-Farber Cancer Institute, University of Iowa, University of Hong Kong, Chinese National Genome, Human Genome Center in Shanghai…

Ако прегледаме обстойно атрибутите, смятани за специфични за „новия“ коронавирус SARS-Cov-2 (и описани в един-единствен референтен материал), тръгнал от прилепи, ще открием всеки от тях в общо 73 патентни заявки с дати между 2008 г. и 2017 г.. С други думи, няма как през 2020-а да се говори за „избухване на епидемия от нов коронавирус“, защото всички елементи на епидемията и нейния агент са предварително проектирани, създадени и патентовани.

Референтният материал (финансиран след влизането в сила на мораториума върху изследване на функции с цел печалба), в който се твърди, че SARS-Cov-2 коронавирус може да се пренася върху хора, е написан от самия Ралф Барик (Ralph S. Baric, PhD, професор към Department of Epidemiology и професор към Department of Microbiology and Immunology), но той пропуска да отбележи, че наред с опасността от разпространение сред хора, вирусът е патентован за търговска експлоатация вече 73 пъти. Преди време попаднах на видеоматериал от реч на Ралф Барик, в която той сподели с публиката си, че в това има много пари, което сигурно е вярно и действително му е донесло много пари.

За съжаление, има и още

Искам да ви споделя любимия си цитат във връзка с тази пандемия, а именно следното изказване на Питър Дашeк (Peter Daszak, британски зоолог) от 2015-а, публикувано на 12.02.2016 г. в Националното академично издание:

„ТРЯБВА ДА ПОВИШИМ ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ, КАТО НАПРИМЕР ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС. КЛЮЧОВ ДВИГАТЕЛ НА ТОЗИ ПРОЦЕС ЩЕ СА МЕДИИТЕ И ВЕДНЪЖ ЗАДВИЖЕН, ТОЙ ЩЕ СТИМУЛИРА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНТЕРЕС. ТАКА СЪЗДАДЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЩЕ БЪДАТ В НАШ ИНТЕРЕС И ЩЕ НИ ПОМОГНАТ ДА АДРЕСИРАМЕ ОНЕЗИ ПРОБЛЕМИ, В КОИТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ЩЕ ВИДЯТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕЧАЛБА…“

Това е мнението на Питър Дашек — човекът, който потвърди като „независим специалист“ китайската теория за нелабораторен произход на вируса. Тук обаче вече не става въпрос за „теория“, а за факти. Имаме налице умишлена разработка на биологично оръжие с шипов протеин, който трябва да се инжектира в хората под формата на ваксина против коронавирус. Нямаме никакъв нов патоген, „избягал“ от лаборатория. И всеки опит нещата да се представят по този начин, е поредната измама.

Налице са 73 патента, одобрени преди 2019-а, за всеки един клиничен аспект на този „нов“ коронавирус. Патент №7279327 например — патентът за рекомбинантите способности на този нов белодробен коронавирус — през 2018 г. е мистериозно прехвърлен от Университета в Северна Каролина към Американския здравен институт.

Това е голям проблем, защото в американското законодателство имаме нещо, наречено “march in right provision”, което означава, че ако правителството на САЩ е платило за тези изследвания, то има право да ги използва във всеки един момент и за каквото пожелае. По тази причина е необяснимо защо през 2017-2018 г. Националният здравен институт внезапно придобива правата над този патент, който така или иначе вече е на тяхно разположение.

Наред с придобиването на правата над патента, те подават и молба за корекция на печатна грешка в оригиналния документ (в секцията с грантове), може би да се уверят, че няма да има никаква техническа или законова пречка пред мандата на Центъра за разработка на ваксини към NIH, поверен на Университета в Северна Каролина и Moderna през ноември 2019-а, когато започва секвенирането на шиповия протеин. Това е месец преди „избухването“ на „епидемията“.

Така че, да — всичко е за пари. Винаги е ставало въпрос за пари и сценарият е написан още в началото на 2004-а. Има един документ с дата 06.01.2004 г., наречен “SARS and Bioterrorism”, който разглежда инфекциозните болести, антимикробните терапии и имуномодулаторите. В него за първи път се въвежда терминът “the new normal”, превърнал се през 2020-а в мото на рекламната кампания на СЗО и нейната Инициатива за глобални действия срещу коронавируса, в управителния борд на която са д-р Фаучи (директор на Американския център за изследване и контрол на заболяванията), д-р Крис Илайъс (президент на програмата за глобално развитие на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс), както и д-р Джордж Гао (директор на Китайския център за изследване и контрол на заболяванията).

Иначе казано,

началото на кампанията „Новата нормалност“ датира от 2004 г.,

когато е имала за цел да стимулира хората да приемат плана за световна ваксинационна програма против инфлуенца и коронавирус.

Тук няма нужда да ви занимавам с повече подробности, но ще кажа, че още през 2019 г. Moderna е била наясно, че ще ѝ бъде възложено да разработва ваксините. По същото време и по неизвестни причини фирмата е направила корекции в редица свои патентни заявки, което е необичайно, защото корекциите засягат основно случайното или умишлено освобождаване на коронавируси. Архивът показва, че през март 2019-а те поправят текста на четири отхвърлени патентни заявки за започване на процес по разработка на ваксини и започват да се занимават с един много съществен проблем, изпречил се на пътя им…

Разчитали са на технология, която не е била тяхна собственост, а на две канадски фирми, Arbutus Biopharma и Acuitаs Pharmaceuticals, които всъщност са държали патента за липидни наночастици, пренасящи инжектираните иРНК фрагменти. Техните патенти за издадени за Канада и за Америка, така че Moderna са задействали преговори за използването на тази патентована технология в разработката на ваксини. Както вече споменах, през ноември 2019 г. е подписан договор с Университета в Северна Каролина за научно сътрудничество в областта на доставянето на шипов протеин в липидни наночастици, така че всъщност разработката на ваксина е започнала преди да имаме разтичал се наоколо патоген.

Това, което прави тази история още по-съмнителна, са срещите на NIAID между 2016 и 2019 г., на които д-р Фаучи многократно е изразявал недоволството си, че просто не може да намери начин да убеди хората да приемат универсалния план за масова ваксинация против грип.

От изменените патентни декларации на Мoderna виждаме, че те очевидно са получили прозрение за хипотетичната възможност от случайно или умишлено освобождаване на респираторен патоген, но по-странното е, че тази хипотетична възможност по случайност съвпада и с основната тема на книгата „Свят в риск“, издадена от Световната здравна организация през септември 2019-а. Още тогава те са предвидили, че ще се наложи да имаме координиран глобален план за реакция при атака на респираторен патоген, както и от централизирано звено за управление, връзки с обществеността и глобална ваксинационна кампания. Това е записано през септември 2019-а, когато начело на Комисията е г-жа Брундтал, и фразата “intentional release of a respiratory pathogen” („умишлено изпускане на респираторен патоген“) присъства в сценарий, който е трябвало да бъде изготвен до септември 2020-а.

Относно ac2 рецепторния механизъм на този „нов“ SARS коронавирус, за който се твърдеше, че е невиждан досега — тук имаме 117 патента, които съдържат тази конкретна последователност, така че той съвсем не е нов. И не само че не е нов, но и може да бъде проследен в публикации назад до 2008-ма, включително във връзка с европейски конференции за оръжеен контрол и в инфраструктурата на DARPA (научната дивизия на Пентагона). Всяко твърдение, че този патоген (Cov-2) e нов и уникален, се оспорва от факта, че геномните му последователности са патентовани преди години и дори самият Питър Дашек неколкократно е призовавал към приемане на глобален антикоронавирусен ваксинационен план — въпреки позицията на СЗО, че вирусите от тази група не представляват заплаха.

Трябва да спрем да вярваме на басните в масмедиите за пандемия и да поставим под въпрос достоверността на всичко,

защото пред себе си наистина имаме биологично оръжие. За съжаление, наивни хора продължават да дебатират по въпроса дали ни е нужна ваксина за този вирус. Отговорът е „НЕ“, защото това не е ваксина, ами иРНК инжекция с шипов протеин. Тази иРНК секвенция представлява компютърна симулация на синтетична геномна последователност, позната от години.

Говорим за инжектиране на доказано вреден шипов протеин, от който се очаква да облекчи предполагаемите симптоми. Но истината е, че никой никога не е имал намерение да облекчава ничии симптоми.

Когато Антъни Фаучи се е опитвал отчаяно да патентова някоя от синтетичните си иРНК ваксини от името на NIAID, заявленията му са били отхвърлени от Патентното ведомство с аргумента, че „антиген-пептидите, стимулиращи имунна реакция“ не са достатъчни патентованият продукт да се нарече „ваксина“ — защото понятието предполага не само предизвикването на имунна реакция, но и предотвратяването на последваща инфекция.

На въпросите за т.нар. „делта вариант“ на вируса, който уж бил много по-заразен и опасен,

мога да ви отговоря, че според експертната база данни имаме повече от 40,000 разновидности, така че няма такова нещо като „алфа“ или „бета“ или „гама“ вариант. Това е просто начин хората да бъдат наплашени и принудени да приемат нещо, което иначе не биха приели.

Нито едно от публикуваните проучвания, посветени на предполагаемия делта вариант, не съдържа реална информация за изследваното население, нито за действителното ниво на репликация. И за съжаление, ако погледнете в GISAID (Global Science Initiative and Primary Source) — публичния източник за оповестяване на нови варианти — ще видите, че няма начин да се установи дали е налице клинично изменена геномна последователност [на новата мутация], която има клинична значимост и се различава по някакъв начин от последователностите, създадени и патентовани преди 2019 г.

Дори да приемем, че все пак съществува патоген, който причинява идиопатична пневмония, ние не разполагаме дори с един-единствен научен и неоспорим източник, който да доказва, че субклас SARS Cov-2 е клинично различен от всички останали вируси от групата, познати от 2008 до 2019 г.

Другият съществен проблем е начинът, по който в момента се секвенира ДНК. Това е всъщност композитен процес, при който няма референтна точка, чрез която да знаем дали това, което търсим, е различимо от клинична или дори генетична гледна точка. Въртим се в кръг и няма как да разберем дали делта вариантът е нещо отделно или е просто друга селекция на гени от геномната последователност на SARS. Всичко е въпрос на настройка на четящата рамка на генома и не е ясно дали когато променим тази рамка, можем да говорим за нов вариант или просто за друга част от същото нещо.

Тази неяснота е отразена и в обосновката на Патентното ведомство при отхвърлянето на заявленията за патент. Според тях „този организъм е изкуствена последователност“, което означава, че не е ДНК, чийто код се подчинява на природните принципи, извлечен като определен естествен протеин или иРНК последователност.

Причината да смятаме тези детайли за важни е тази, че

ако искаме да узнаем какво точно се инжектира в хората, ние се нуждаем от точната геномна последователност,

а не от приблизителна такава, която се подчинява на плаваща рамка за разчитане и секвениране. Където и да търсите в момента — независимо дали при американската FDA или при европейските регулаторни органи, — ще се уверите, че точната последователност, използвана при ваксините, някак се изплъзва. Изглежда, че това е нещо, което не може да бъде определено със 100% прецизност. И макар да сме уверявани, че се провеждат клинични изпитания и така нататък, не съществува начин да потвърдим пълната геномна последователност, превърната в липидната наночастица, чрез която се доставя инжектираната в тялото иРНК.

Важно е хората да разберат, че във всички патенти, които споменах по-рано, присъстват геномни фрагменти, но нито един от тях не е специфичен, т.е ние не разполагаме с начало и край на секвенцията, а само с хипотетични отрязъци, към които може да се добави всичко. Не разполагаме и с дигитална репрезентация на тези последователности, така че буквално се налага да правим снимки на печатния вариант на документите и после да прехвърляме кода, за да го оценим. Той не може да бъде намерен на уебсайта на EPO (European Patent Office) или на WIPO (World Intellectual Property Organization) в Женева, или на Американското патентно ведомство.

Трябва да копираме геномната последователност на ръка и после да я сравняваме с каченото на публичните сървъри, и по този начин стигаме до въпроса: колко ново е това нещо, което не съществува никъде?… Инфлуенца вирусът е секвениран по същия начин, така че е възможно тези фрагменти, за които сега говорим, да са идентични и при двата вируса, и тогава дали имаме инфлуенца или коронавирус ще е просто въпрос на инструменти и тестови методи… Ще намираме това, което сме решили да намерим!

Инфлуенцата е провален десетилетен план за универсална противогрипна ваксинация,

отчаяно промотиран от правителствата по света. Този план обаче се е оказал неуспешен и затова те са решили, че за да накарат всеки член на обществото да се ваксинира, явно трябва да се използва друг патоген.

Нека кажа нещо и за PCR тестовете на Кристиан Дростен (немски вирусолог, съветник на немското правителство по пандемичните въпроси). Значи, в нормални обстоятелства неговият работодател Charité би следвало да държи патента върху разработените от него тестове, но Дростен просто публикува всички инструкции и детайли, с което отне възможността на Charité да ги патентова (и съответно да печели от тях).

Това е доста странно и затова ние отправихме запитване до Charité по силата на Закона за достъп до обществена информация, на което те отговориха, че поради спешността на глобалната пандемия, не са обсъждали финансовата страна на въпроса. Наистина е необичайно, като се замислите, тъй като тези тестове струват милиарди, а Charité е публично финансирана болница, така че как така няма да се замисли в чии ръце оставя цялото това нещо…

А и да не забравяме близкото сътрудничество между Дростен и компанията TIB MOLBIOL, с която той работи върху разработката на PCR тестове от 2002-ра насам; от първия размер и масов стикер.

(Следва разяснение за патентния монопол, който Германия се опитва да наложи в Европа, след което интервюто приключва.)

Източник: От Извора

Коментар под статията в “От Извора“;

Никола:
«Преди като го четох ми се стори абсурд, сега го гледам с други очи: 24 март 2020 г. НПО на бай Шоршо „Отворена демокрация“ – Коронавирусната криза показва, че е време да се премахне семейството.
Шест стъпки за премахване на семейството.
Болни мозъци!…»

Това не е спринт. Маратон е. В името на човечеството, в името на хората.
Лъжата няма как да победи. Тя разкъсва тъканта на реалността, а това не може да продължи. Тези, които избраха лъжата – могат да се откажат веднага. И колкото по-бързо, толкова по-добре.
„Истината не носи маска, не се кланя в човешки храм, не търси нито място, нито аплодисменти. Тя иска само изслушване.“ – Карл А. Уикланд

Миналата година в ТВ-канала „Цанов напред и нагоре“ – д-р Пламен Пасков и Станислав Цанов обсъдиха 5 ковидни теории и поканиха зрителите да изпратят тяхната.

Това ме провокира да организирам и подредя знанията и информацията, която съм проучила до този момент по повод на ПЛАНдемията  COVID-19.  Ето моята гледна точка (не е теория) и ще се радвам да чуя други, различни гледни точки.

Спомняте ли си “Пътеводител на галактическия стопаджия” на Дъглас Адамс и двамата програмисти, които поставиха задача на най-големия суперкомпютър в галактиката – да даде отговор на ултимативния въпрос за смисъла на живота, вселената и всичко останало.

След 7,5 милиона години изчисления, компютърът отговаря – 42. Как така? Как отговорът на ултимативния въпрос е обикновено двуцифрено число? Това е Ултимативният въпрос!

Защо припомням тази сцена от книгата ли? Защото за да стигнем до същността на даден проблем трябва да зададем правилните въпроси. Не казвам, че не е интересно и прелюбопитно да разберем какво е COVID-19, но за мен по-важни са въпросите: КОЙ и ЗАЩО? Мисля, че след като имаме отговорите на тези въпроси ще разберем по-добре значението на Scam-демията COVID-19. За мен COVID-19 е част от много голям пъзел и много по-важно е да видим цялата картината.

Минавам на първия въпрос: КОЙ?

Pressтитутките ги наричат елит, Catherine Austin Fitts ги нарича – Mr Global , а аз ги наричам психопати. Повечето хора имат напълно погрешна представа за психопатите, която е изградена въз основа на холивудските филми. Ако сега ви попитам дали познавате психопати, вероятно ще ми отговорите „не“. И ще сгрешите. Според психолога Robert D. Hare, който изобретява и след това усъвършенства диагностичната оценка на психопатията, наречена контролен списък на Hare за психопатия от сто човека, един е психопат. Психопатите обикновено изглеждат симпатични и дори много от тях притежават харизма, но в никакъв случай не се подвеждайте по външния им вид или по поведението им. В действителност демоничните нарцистични психопати не са в състояние да разберат човешките емоции, затова те ги изучават внимателно, за да могат да ги имитират, когато е необходимо. С какво се характеризира тяхното поведение: измами, манипулации, импулсивност, лош контрол на поведението, липса на съпричастност, чувство на вина или разкаяние и пренебрегване правата на другите. Те са наясно какво правят, но при тях моралните спирачки напълно отсъстват. Точно това затруднява много хора да проумеят истинските цели на психопатите, които са умело скрити зад думи на загриженост и съпричастност, макар и те в действителност да не могат да изпитват такава. Целта на психопатите е да манипулират околните и да осъществяват пълен контрол върху тях. Точно това ги тласка да заемат позиции, които им позволяват точно това – неограничен контрол. Историята познава не малко психопати, но разликата между тях и сегашните е, че последните притежават достъп до технологии, за които техните предшественици дори не са си мечтали. За мен интернет е благодатната почва върху, която избуяха инструментите, с които психопатите добиха неограничена власт за въздействие и промяна на поведението на огромни маси хора. Следя внимателно как социалните медии повишаха неимоверно нивото на нарцисизма в обществото и си дадох сметка, че това ще доведе до огромни проблеми, за които нито сме подготвени, нито имаме стратегия. През март 2019 бях поканена на конференция в Милано, за да говоря по темата как може да се създаде алгоритъм, с който да намалим присъствието на психопати във властта.

Тогава филмът на Netflix – TheSocial Dilemma  не беше излязъл и вероятно за много хора моите твърдения, че социалните медии водят до увеличаване на броя на самоубийствата сред младите хора (за първи път в Англия самоубийството е водещата причина за смъртта сред младите хора ), насърчават патологичната завист, повишават нивото на агресия и постепенно ни насаждат асоциално поведение. Последствията са, че нашите умове и поведение се променят – невропластичността ни гарантира този ефект.

Продължавайки да изследвам поведението на психопатите и желанието им за осъществяване на тотален контрол върху хората стигнах до заключението,  че със сигурност ще бъдем сполетени от някакъв вирус. Това се случи през лятото на 2019, месеци преди емблематичното събитие Event 201  

на което под егидата на фондацията Бил и Мелинда Гейтс се симулира как трябва да реагират световните организации и правителствата в случай, че се обяви пандемия (което реално се случи около месец по-късно). Два неща ми дадоха увереност, че ще се изправим пред проблем свързан с вирус : К/Грета и Stuxnet. За първата вероятно сте чували, но за Stuxnet е възможно и да не сте. Какво е  Stuxnet? Това е разработка на САЩ и Израел – самовъзпрозвеждащ се компютърен зловреден софтуер, известен като „червей“ защото има способността да се заравя сам от компютър на компютър – с цел да попречат на Иран да създаде ядрена бомба. Този вирус е променен от един от партньорите, без знанието на другия по такъв начин, че да не може да бъде спрян и така на практика кутията на Пандора за кибервойна беше отворена.  Потърсете документалния филм Zero Days , за да научите повече за него. Stuxnet атакува индустриалните контролери, а те са навсякъде – електроцентрали, електрически мрежи, транспорт, телекомуникации, банки и банкомат. Представете си един голям град да остане без ток за месец? А цяла държава? Колко биха оцелели без ток месец?

К/Грета се появи, за да измери нивото на световното затъпяване (все пак, ако ще стартирате ПЛАНдемия имате нужна от маса, която е достатъчно некомпетентна, наивна и доверчива и няма да ви заподозре в криминално престъпление), а Stuxnet трасира пътя за нови вируси. Тук е вероятно момента да ме контрирате с твърдението, че Stuxnet е вирус, който атакува индустриалните контролери, а контролавируса заразява хората. Това е така, но аз се интересувам от patern (модела, начина на мислене, поведението) на тези, които са инициирали и Stuxnet, и контролавируса. Той е един и същ. Демоничните нарцистични психопати, които управляват света не биха се спрели пред нищо, за да поробят хората и да осъществят пълен контрол върху тях.

Колко от вас си спомнят или са обърнали внимание, че през 2016 година – Световния икономически форум (WIF – world economic forum) публикува едно видео с 8 прогнози за света през 2030. Предлагам ви да ги видите

Видяхте или първата и втората? Вие няма да притежавате нищо и ще сте щастливи и ако имате нужда от нещо, то ще ви бъде доставяно с дронове и всичко, което ще имате ще бъде само под наем, но е и ваша собственост. Момент ще кажете вие – как ще ми отнемат това, което имам? Много просто – глобалист-банкерите, които печат шарените хартийки, в които ние безусловно вярваме – притежават света и нас. Чрез контролавируса да ни наложат ваксината, която НЕ е ваксина, дори по думите на нейните производители, а нова операционна система. Нека отново се върнем на думите на Клаус Шваб, който каза, че: „Пандемията представлява рядък, но тесен прозорец на възможност за отразяване, преосмисляне и рестартиране на нашия свят“ – професор Клаус Шваб, основател и изпълнителен председател на Световния икономически форум.

Защо е „тесен“ този прозорец? Защото много учени, които имат морал и правят наука, а не шарлатанство ще разобличат ПЛАНдемията. Ще стане ясно, че PCR е специално направен, за да предизвиква паника и не може да открива реално заразените; ще стане ясно, че компютърните модели на миньони платени от Бил Геноцидис за начина, по който ще се развива ПЛАНдемията са неверни и броят на починалите не е този, който е бил представян на масата. Къщата от карти наречена „контролавирус“ ще започне да се срутва.

И тук ще дойде място на кибератаката , която този път ще засегне всички хора. Ето изявлението, което направи Клаус Шваб преди няколко месеца: „Ние всички знаем, но все пак не обръщаме достатъчно внимание на плашещия сценарий за всеобхватна кибератака…“

Обърнете внимание на фалшивото предположение, с което той започва обръщението си: „ние всички знаем“. Кои всички? Нима всички хора знаят за реалната заплаха под формата на кибератака или за това знаят само тези, които я подготвят? Колко от вас например знаят, че Световният икономически форум в Давос организира всяка година Cyber Polygon? Какво е Cyber Polygon? Cyber Polygon е уникално събитие за киберсигурност, което съчетава най-голямото техническо обучение в света за корпоративни екипи и онлайн конференция с участието на висши служители от международни организации и водещи корпорации. Каква беше темата на Cyber Polygon през 2020 година? Ама разбира се ’digital pandemic’ (цифрова пандемия). „Централната тема на събитието беше „цифровата пандемия“: как да се предотврати криза и да се засили киберсигурността на всички нива.“

На  какво всъщност ни учи пандемията COVID-19 за киберсигурността и как да се подготвим  за неизбежна глобална кибератака. Обърнете внимание на думата „неизбежна“! Кое според вас е накарало хората от световния икономически форум да употребят точно тази дума „неизбежен“? Вие кога я използвате? Не е ли това начин да лансират дневният си ред и да ни кажат,  че след като са ни спретнали постановката COVID-19 сега ни очаква още по-страшна, защото ще е под формата на кибератака?

Ще се използва принципа на Stuxnet – вирусът ще се е разпространил достатъчно, преди да успеем да го идентифицираме и след това ще отнеме много време да намерим начин да го спрем. Как ще ни го сервират този път? Чрез приложение. Кои са най-сваляните приложения:   Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger. Последните три са на един собственик – Марк Зукърберг. Сега си представете кибератака, която електрическата мрежа, електрическите централи, банковата система и т.н. атакува персоналните устройства на милиарди хора – лични компютри и  телефони. Благодарение на COVID-19 ние сме изолирани едни от други и си комуникираме основно чрез мобилни апликации или социални мрежи. Ако пуснете вирус там вие блокирате в още по-голяма степен възможността на хората да си обменят информация и да знаят какво наистина става. Ако при такава кибератака рухне банковата система, много лесно ще се продаде идеята за дигитална валута, която оперира директно във вашето тяло. Кой има патент за това? Разбира се MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSINGLLC 

Ето линк към патента 

Милиони устройства ще бъдат изключени в рамките на дни. Единствената възможност тази кибератака да бъде спряна ще бъде, ако изключите напълно заразеното устройство и спрете достъпа до интернет. Какво ще ни остане като опция за комуникация? А, да : срещи лице в лице и радиостанции. Дали не е време да започнем да се запасяваме с радиостанции?

Ако COVID-19 разруши бизнеса на милиони хора, една кибератака ще довърши тези, които имат бизнес, който е базиран в интернет пространството. Разбира се наясно сме, че една такава криза ще доведе един нов интернет – много по-регулиран, разбира се в името на „нашата безопасност“. Нашите правителства за пореден път ще покажат, че не служат на народите си  (демокрация), а на въпросните „елити“ (олигархична партокрация) и с радост ще се втурнат да ни налагат нови забрани, ограничения и рестрикции. Нека припомня, че когато след някаква голяма криза нашите права са ограничени, тогава не говорим за глобална криза, а за глобална измама.

Дойде време да си отговорим на втория въпрос — ЗАЩО? Защо го правят? Моят отговор е преформатиране на финансовата система. Шепата глобалисти-банкстери, които печат парите искат да преминат на друго ниво на контрол върху човечеството – cashless society. Тези, които имат контрол и монопол върху парите са планирали нова робска система. В четвъртата промишлена революция човекът се отменя. Там ще има само корпорации, които ще притежават хората напълно. Хората могат да се превърнат чат-ботове и да продължат съществуването си дори след смъртта си.

Огледайте се: има ли суверенни държави или има едни пари, които трябва да се похарчат и за целта е назначено едно правителство, което трябва да го стори. Това да ви прилича на суверенитет? От друга страна са технологиите, които ще позволят много дейности, извършвани днес от хората да се поемат от роботите. Какво ще стане с човек, който има 15 часова работна седмица? Той ще има много повече време да се обучава, да се развива и това ще го направи по-трудно управляем. Ето защо психопатите-глобалисти искат да дигитализират всичко. Това е начинът да контролират всеки и всичко и да отнемат всяка независимост (дори мисълта за такава ще бъде отнета). Най-лесният начин да накараш хората да приемат абсолютно немислими и нежелани от тях мерки е чрез страха. Ако изплашите обществеността и ги накарате да се страхуват за живота си, те ще ви позволят всичко – всякакви мерки, да ги следите навсякъде и нека не забравяме, че това ще бъде сторено само и единствено в „името на тяхната собствена безопасност.“ Контролавирусната операция COVID-19 беше стартирана с неистова агресия от всички купени от глобалистите миньони – мъпети-политици, pressтитутки, сороспии, конролавирусни глашатаи (инФЛУенцъри им викаха, преди да стартира COVID-19, но и те като инфлуенцата се ребрандираха). Върху какво се фокусираха? Върху най-ценното, което имаме: здравето. Фармацевтичните гиганти отдавна са наясно, че между желанието да ни притежават напълно стои само една пречка: нашата имунна система. Вярно, че тя е атакувана постоянно – мръсен въздуххимични елементи във водата, която пием, ГМО продукти, с които се храним и не на последно място ваксините, които сме задължени да си поставяме. Кой нормален човек би искал да си инжектира човешки клетки от абортирани бебета? Знаете ли, че най-малко 27 ваксини съдържат абортирани бебешки клетки, клетъчни остатъци, протеини и ДНК от абортирани бебета, включително (но не само), ваксината срещу аденовирус, полиомиелит, Dtap / Polio / HiB Combo, Hep A, Hep A / Hep B Combo, MMR, MMRV Pro Quad, Бяс, Варицела, ваксини срещу херпес зостер, Ебола, ХИВ, туберкулоза, малария и грипни ваксини. Има стотици други ваксини в процес на разработка, които също използват съставки извлечени от абортирани бебета. Кое още беше чудесно проектирано, с цел да разруши нашата имунна система и да нанесе максимално голям брой щети на здравето ни? Lockdown, на които бяха подложени огромен брой държави.

Какво в действителност е така наречения lockdown? Първо е своеобразна форма на потисничество, форма на контрол и не на последно място машина за печатане на пари за болници и фармацевтични компании. Още първата фаза беше ясно, че целта е да се компрометира нашата имунна система и тя да стане максимално немощна: липса на храна, социално дистанциране, носене на маска, липса на достатъчно слънчева светлина и досег със здрави бактерии. След като всички шансове да останем здрави са ни отнети, мнозина вероятно ще видят във ваксината своеобразно спасение. Вероятно мнозина дори ще вярват, че след като се съгласят да си сложат ваксина ще могат да се върнат към стария си начин на живот. Това е поредният капан и поредната илюзия. Не ми ли вярвате? Нека да чуем какво казва самият Клаус Шваб: „Това е фантастика и няма да се случи“.

 

Тук е мястото да отбележа поредната семантична измама, която психопатите използват в този сценарий. Те казват, че предлагат ваксина. Това е лъжа. Това, което ни се предлага НЕ е ваксина. Това е медицинско изделие, много малък пакет технология, вмъкнат в човешката система, за да активира клетката и тя се превърне в производител на патогени. Знаем, че над 90% от хората са асимптоматични, тогава кому е нужно те да бъдат ваксинирани? Представете си, че аз ви кажа, че има профилактична ваксина против рак, който вие нямате. Ще се съгласите ли да ви я сложа? Какво твърдят самите производители на въпросното медицинско изделие – Moderna. Те наричат изделието си „нашата операционна система“ и го наричат „софтуер на живота“ (препоръчвам по тази тема ето тази статия Moderna: Инжектираме ви с „операционна система“ и със „софтуер на живота“ (разбирай софтуер на смъртта…бел.ред.).

Значи, това НЕ е ваксина, но пък от друга страна е много удобно да се ползва тази измама. С един куршум два заека : първо имаме разписани всички регулации за ваксините и второ много удобно можем да разделим и настроим хората едни срещу други – про- и анти-ваксъри. Как мислите, защо Moderna ни казват, че ще ни вкарат в тялото „софтуер на живота“? Кой всъщност се превърна във водещо лице от самота начало на тази ПЛАНдемия? Известен професор по вирусология? Не. Епидемиолог? Не. Учен, който изследва вирусни заболявания? Не. Запазена марка на ПЛАНдемията стана 65 годишен разработчик на посредствен софтуер от Сиатъл. Не е ли странно, че човек с това образование и без диплома по медицина е постоянен гост в телевизионни студиа и след като каже нещо всички медии като папагали започват да повтарят думите му? Мисля, че сам по себе си този факт трябва да накара всички червени лампички в главата ви да светнат неудържимо, че тук става въпрос за измама с гигантски размери. Бил Геноцидис уверено заявява, че около 70% от човечеството трябва се ваксинира и след това всички правителства, „експерти“ и медии започват да повтарят това като мантра. Г-н Геноцидис казва, че „пандемията ще приключи през 2022“ и малко след това СЗО излиза с изявление : „Очакваме край на пандемията след по-малко от 2 години.“ Г-н Геноцидис продължава с изявленията и казва, че :Ресторантите и баровете ще останат затворени поне още 6 месеца“ и малко след това всички европейски държави налагат „строги противоепидемични мерки“ на ресторантьорския бизнес.

Коя според вас е причината, човек, който не е имал нищо общо с медицината да прави прогнози и дава съвети и за „чисто медицински проблем“ според твърденията на мнимата СЗО?

Съвсем нормално е да се усъмним, че истерията около вездесъщия вирус няма нищо общо с реален здравен проблем, а по-скоро обслужва друга цел : стремежа на елит от психопати да получат контрол върху икономическите, финансовите и социалните лостове на управление на целия свят. The great reset – плана публикуван на страниците на Световния икономически форум.

В този план човекът като такъв е отменен. Ние няма да имаме право на нищо – дори на собствени мисли и емоции. Да хвърлим едно око на статия от ВВС от юни 2020. Четем: „Пътуващите ще представят на митническите служители входна виза и протокол за ваксинация. Това може да е хартиена карта – или мъничка татуировка на ръката им, невидима с просто око, но четена от инфрачервен скенер. Тази технология вече съществува и е изпробвана върху живи животни и човешки труп на кожата, каза изследователката Ана Якленец от Масачузетския технологичен институт. Техният метод използва пластини с микроигла, които могат да доставят както ваксината, така и спрей от невидимо мастило под кожата на човека, съхранявайки записа на ваксинацията.“

Много се забавлявам с изявленията на някои функционално неграмотни умно-красиви, които уверено твърдят, че Бил Геноцидис няма да ги „чипира“. Всъщност са прави. Ще ги маркира. Точно както маркират животните в една ферма – с малък бар код или пък с татуировка на ръката. Нека да предоставим доказателства, че това като технология е налично и разработено и само натурална тъпота на умно-красивите им пречи да проумеят, че тяхното невежество умело ги води в капана на психопатите  – има ли чип във ваксината

и тук е статията за разработката на Масачузетския университет:
Biocompatiblenear-infrared quantum dots delivered to the skin by microneedle patches record vaccination
.

Може би едно от най-логичните и добре обосновани обяснения на ситуацията, в която се намираме в момента дава Catherine Austin Fitts – тук можете да гледате нейното интервю

Нека отново се върна на въпроса: ЗАЩО? Защо този елит от психопати иска това? Дали пък един от възможните отговори не се крие в цитата на Стефан Цвайг: „Ние не знаем какво е истински живот. Не зная какво е да живееш без непрекъснато да мислиш : колко ли струва това? Ние никога не сме били свободни. Може би едва тогава ще узнаем цената на онова, което се нарича живот.“ Мислите ли, че тази финансова система дава истинска свобода на някой от нас и дали не можем да изградим система, различна от тази, в която само шепа банкстери имат истинска свобода?

Защо тези демонични психопати искат да имат контрол върху нашите мисли, емоции и чувства? Много просто. Те не са в състояние да ни разберат, не могат да съпреживяват като нормалните хора. Те се опитват да ни разберат отвън, за да могат да ни контролират, като използват „машинно обучение“, AI, анализ на големи данни и нашите дейности в социалните медии и навици за пазаруване. Благодарение на медиите те използват пропагандата, за да променят нашето поведение. Те могат да картографират всяка част от човешкия геном, да ни изучават като лабораторни експерименти, да ни разбиват на брой битове данни, да крадат човешкото съзнание до физическите и материални химикали и неврони, те се опитват да ни сведат да не бъдем нищо повече от биологични роботи. За съжаление нито едно от тези неща не им дава вътрешността на човешката душа. Те могат да ни измерват, определят количествено или дори да ни унищожат, но това, от което се страхуват, е човешката душа, защото точно нея те я нямат. Затова наложиха социалното дистанциране, за да ни спрат да се обединим срещу тях. Единствената разлика между тях и нас е, че те са обединени в плановете си да ни унищожат, а ние не.

Реално те са вирусът, те са ракът, който изяжда нашия свят. Психопатът въпреки парите си не може да бъде изпълнен духовно и въпреки ресурсите, които притежава не може да изгради смислен и автентичен живот. И това ги вбесява. Болни да управляват и да ни унищожават, те може би не са напълно наясно какво правят, но това разрушително желание мотивира техните мисли и действия. Всяка тяхна идеология, правителствена система, политическа философия или политика е въплъщение на тяхната несигурност, непълнота и дълбоко вкоренена малоценност. Те не могат да преодолеят това и го проектират върху останалия свят.  

В противовес на the great reset се появи една вълна, която се надига като цунами в цял свят the great awakening (голямото пробуждане).

Нека не забравяме, че това е маратон, а не спринт. Обединени и въоръжени с истината ние можем да победим. Трябва ни сигурна платформа, на която можем да се организираме, да споделяме и обменяме идеи. Всеки, който има идеи, нека ги сподели. И в заключение: отхвърлете лъжата. Възпитано, но твърдо и непреклонно.

„Истината не носи маска, не се кланя в човешки храм, не търси нито място, нито аплодисменти. Тя иска само изслушване.“ – Карл А. Уикланд

 

                            Автор: Таня Тодорова
                                                                             Източник: Оn А Real Case

Предишна статия

Комунизмът не работи, дори да е пребоядисан в зелено

Следваща статия

ОНИ НЕ ЛЮДИ | ВАТИКАН УПРАВЛЯЕТСЯ ИМИ | БИБЛИОТЕКА МИРОВЫХ ТАЙН

Други интересни