Цитат от Учтеля: “Всеки човек, добър или лош, всякога оставя влияние върху вас.”

Автор: Няма коментари Сподели: