Председателят на Общинския съвет – Найден Павлов отново е насрочил сесията онлайн

Автор: Няма коментари Сподели:
ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНИ ВЪПРОСИ ЗА СЕСИЯ
Ако смятате на 22 юни 2021 година в 13 часа да отидете в залата на общинската администрация в Хисаря, не го правиете.
Председателят на Общинския съвет – инж. Найден Павлов отново е насрочил сесията онлайн.
Съветниците пак ще актуализират бюджета, инвестиционната програма, ремонтната дейност. Бюджетът на община Хисаря до 31 май е 16 459 895 лв.
Актуализирането се налага, защото са дадени на „Чистота, озеленяване и строителство“ 34 900 лв. за паркова и градинска техника. Закупили са автомобил за домашния патронаж, ремонтирали са тоалетни и гробища, пари са дадени за нови компютри в общинската администрация, заделени са средства за дялово участие във ВиК и т. н. Добре поне, че с парите, влезли в общината от продажби, ще се благоустрояват някои селища.
От бюджета на общината кметът предлага да се даде авансово на читалището в Старо Железаре 26 818 лв., за да се ремонтира сцената, гримьорната и залата от КОПСИС ТРАНС ООД. В края на годината читалището ще върне на общината парите, защото ремонтът е по проект.
Монтесори класни стаи ще се правят в Центъра за обществена подкрепа и в детска градина „Мечо Пух“. За това ще се дадат 25 хил. лв.
От отчисленията от битовите отпадъци в общинската каса са влезли 229 457,45 лв. Инж. Ганева предлага на съветниците 36 хиляди да се заделят за почистване на реките, а 193 457 лв. за закупуване на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
За да се открие „Патронажна грижа“, доставчик на услугата може да бъде единствено общинско предприятие. Затова кметът предлага задачата да се възложи на отдел в администрацията.
Пак се е появил купувач на нива, тя пък не е вписана в общинската собственост, та сега съветниците трябва да дадат възможност за продажбата и като цената вече е определена от лицензиран оценител.
Ще бъде приет и отчет за читалищата в общината, както и разгледана информацията за жалбите на гражданите.
                                                                                            ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

Почему Все Киты Боятся Косатки? Как Косатки охотятся на Акул, огромных Китов, и Дельфинов !!!

Следваща статия

Доц. Трендафил Кръстанов: Нови открития за Златоустият Йоан Екзарх Български

Други интересни