ВАЖНА СЕСИЯ – Хисаря

Автор: Няма коментари Сподели:

     В петнадесетия ден на декември  съветниците ще заседават онлайн на последна сесия за 2020 година във вторник в 13 часа.

Те ще чуят отчета на няколко постоянни комиси към Общинския съвет: административната комисия, комисията по образование, култура, вероизповедание, спорт, туризъм, здраве, младежка и социална дейност, комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси и комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустройство и околна среда.

Ще разберат как са работили читалищата в годината на пандемията и как кметът изпълнява мандатната си програма, за която ще пишем друг път.

    Ще обърна внимание на няколко  въпроса от дневния ред!

 Инж. Ганева иска да бъде актуализиран бюджета и инвестиционната програма. Ето някои от предложенията! Към 30 ноември уточненият план към бюджета е 13126837 лв. Тя иска да се промени инвестиционната програма с 31 хил. лв. за фитнеес уреди на открито. Местната комисия за борба с престъпленията на малолетни и непълнолетни е закупила за 3020 лв. „Арт мания“.2 хил. лв. са дадени за компютри на детска педагогическа стая. Има проект за изграждане на газово стопанство в Дом за стари хора – Старосел за 59016 лв. Закупени са съдове за отпадъци за 30 хил. лв. Трябва да се изплатят обещетения по Кодекса на труда на педагогически персонал, болнични на работници от Горско стопанство, има проекти за училища, има докладни на директори на училища и  т.н. Съветниците ще прочетат внимателно докладната, за да решат да оправдаят ли похарчените пари.

      Даването на маломерни имоти от общинския поземлен фонд под наем не е нещо непознато за съветниците. Сега предложенията са свързани с четири имота в Хисаря с наем 11 лв. на декар. Заявител е Стайко Чавгов. Ивана Мърдачева иска един имот в Паничери с цена 16 лв. на декар.

Забележете какво става в Старосел! Атанас Цоковски иска 24 имота по 14 лв. на декар. Митко Базитов и Гена Дурева искат по един имот.  Двадесет и девет имота, които общо са 67 дка ги иска Ненчо Тепеджийски. Още двадесет и пет имота, общо 61 дка ги иска Никола Тепеджийски. Костадин Шивачев иска седемнадесет имота с обща площ  48 дка в Старосел. Наемът е 14лв. на декар.

   В Красново имотите са четири, заявител е Тоска Стоянова, а наемът е 16 лв. на декар. В Беловица Станислав Григоров заявява, че иска един имот и наемът е 21 лв. Същият наем е определен и за Мътеница, където се предоставят шестнадесет имота и заявителят е Димитър Ташев. Наемът в Старо Железаре е 16 лв. на декар. Там има един имот и го иска МИЗ ООД.

Толкова по маломерните имоти, само дано съветниците не забравят да питат кметът провери ли има ли засяти общински земи от онези, за които ще се прави търг и ще се продават.

Да не забравяме, че има пандемия. Във връзка с това инж. Ганева предлага на 150 човека да се осигурява топъл обяд. Общината ще кандидаства по оперативна програма. Топъл обяд ще се дава на лица с ниски доходи и без доходи, на поставени под карантина, на лица, обект на социално подпомагане.

    На две жени от Хисаря и от Старосел ще бъдат дадени по 300 лв. като социално слаби.

Кметът иска от съветниците да разрешат да се заплатят 18800 лв. във връзка с проекта, по който беше оправен центъра на града, и както тя сама каза, не са достигнали пари за плочките, защото предварително не може да се изчисли колко плочки ще трябват.

И сега да премина към това, което засяга доходите и разходите на гражданите! Инж. Ганева иска да се приеме Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и ц;ени на услуги за населението на община Хисаря.- Тя предлага обширна докладна с цифри и факти, в които е посочено колко пари за каква дейност по сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на отпадъци дава общината, какви разходи има, какви такси се плащат и т. н. и прави предложение:

 • За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица в Хисаря да плащат 2.31 промила.

 •  в Михилци и в Черничево – 7.93 промила.

 •  в Старо Железаре – 9.12 промила.

 • в Красново – 11.6,

 •  в Мало Крушево – 16.35,

 • в Беловица – 10.95,

 •  в Ново Жлезаре – 10.30,

 • в Старосел – 9.76 промила,

 •  в Мътеница – 10.30,

 • в Кръстевич – 10.63,

 • в Паничери -7.93.

За нежилищни имоти на юридически лица предложенията са:

 • в Хисаря – 2.31 промила

 • в Михилци, Черничево, Старо Железаре, Красново, Мало Крушево, Беловица и Ново Железаре – 8.90 промила

 • в Старосел, Мътеница, Кръстевич и Паничери – 8.90 промила.

Това е по- важното от сесията, която няма да събере заедно съветниците поради коронавируса, но това не спира отговорността им да решават проблемите на общината.

                  ТРАКИЙСКИ СВЯТ               ИРИНА кИРИЛОВА

Предишна статия

Българите в основата европейската цивилизация и просвещение!

Следваща статия

Франсоа Митеран твърди: “Българите са в основата на човешката цивилизация!”

Други интересни