Божият народ-пътя на древните българи от тук до Индия и обратно

Автор: Няма коментари Сподели:

                      

Това е филм за интересни научни изследвания на български изследователи за потопа в Черноморския басейн, потенциалната му връзка с Потопа описан в Библията, шумерския епос Гилгамеш и други древни ръкописи. 

Пионерските изследвания на екипите на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” и на секцията по Морска геология и археология на Института по Океанология на БАН в тази област са допълнени с данни от археологически разкопки на древните обитатели на Черноморието. 

Обобщаването на независимите резултати от изследвания на двата екипа показва, че според геоложки данни Библейския сценарий за Потопа описва доста добре природен катаклизъм станал в Черноморския басейн в далечното минало. 

Според филма представените резултати сочат, че европейската цивилизация е възникнала по нашите земи. Филмът показва миграциите на древните българи от Черно Море до Индия с карти на очертанията на древни държави получени чрез прецизно нанасяне на топоними произлизащи от българските етноними на географската карта на база на обработка на над шест милиона топонима и хидронима от целият свят и прецизното нанасяне на установените български етноними на картата на Евразия. 

Получените карти очертават мащабните преселения на древните българи инициирани от Потопа в Черно море. В нея ще бъдат представени и палеолингвистични данни за разселение на народите предизвикано от Потопа в Черно море, както и причините за близостта на българския с други индо – европейски езици.

Кратко съдържание:

“Български учени доказват, че шумерския епос Гилгамеш е написан от царя на нашите диркетни предци (кутригурите). 2500 години по-късно, Библията копира фактите, но с различни имена и места.” 

“Първата версия на историята за потопа е записан върху глинени плочки намерени в Шумер, но те не са писани от шумерите. Те са написани от народа кути (2478 г. пр. Хр.), по-късно известен като кутригури, един от клоновете на древните българи. Те са писани от царя на кутите. Той тогава завладява цял Шумер и Акад, и създава династията на кутите, известна от шумерските хронологични царски листове.”

“Тази история за потопа от тези плочки е първоизточника на информацията за потопа в Библията, като в последната истинските имена и географски места са сменени.”

“- Какво общо има това с нас? Отг: В династията на шумерите има владетел, който се казва Крум!”

“Има много изследвания, които показват, че това са наши прадеди. Тоест българите са преки наследници на кутите.”

“Царя на кутите се е нар. шар (цар) – това е първата употреба на титлата цар в света.”

“В българската писмена традиция е имало знание за този далечен царствен произход. Имало е знание за връзката с халдейските жреци. Халдея е името на същата тази, по-късна месопотамска територия, където възниква цивилизацията. А точно тези халдейски жреци са в основата на думи, които после вървят на север под името болгхва. Помните тримата влъхви, които отиват да предупредят семейството на Христос да се спасяват, защото цар Ирод иска да избие младенците. Халдеите са били магьосници.”

“- То сега и Христос ще изкараме българин? Понеже македонците вече го поискаха.”

“Бълг-ари може да се интерпретира като бълг-ури, което на шумерски означава божият народ.”

“Древната предхристиянска религия на българите я нар. езическа религия, но не казват каква е тя. Всъщност това е ведическата религия. В момента все още са запазени 67 божества в българската митология, вкл. Хала/Хали/Фури. Но най-интересни са имената на Бога-Слънце – във Ведите той се нар. Сурия, в древната българска религия се нар. Сурва. Всъщност Сурва е Бога-Слънце, който се ражда в най-късия ден в годината (на Коледа). По тази причина, много често, текста на сурвакарските песни е: “Сурва бога се роди, мамо, млада бога!”.”

“Във Ведите Бога-Слънце кара колесница – шофьора на колесницата се нар. Румен. Което освен добре известно българско име е и цвят.”

“Известно е, че ведическата религия в Индия не е местна религия – тя е донесена от т.нар. ведически племена. Древните българи са носители и донесли тази ведическа религия в Индия. Също така богинята на знанието се нар. Умма във Ведите, също като “ума/умът” на български. Бога на сушата се казва Сушна като суша, бога на вятъра се казва Вай като вея. Това е на ведически санскрит – езика, на който са написани Ведите във Индия.”

“Балхите са ведическите племена, за които се пише на стотина места в индийския епос Махабхарата. – Знаете ли как се казва царя на балхите? Казва се Кардаам! Нещо да ви говори това?””Оказва се, че 2000 г. преди египтяните, нашите предци са толкова развити, че шумерите искат от тях архитекти.”

“Нашите предци създават първия индоевропейски език – езика на патриарсите. Той слага началото на всички други езици. Това се установява на базата на 207 думи с общ произход. Учените проследяват със специалния метод на Свадеш, как те се разпространяват сред народите дошли след нас.”

“Интересното е, че войната, която се описва в Махабхарата е война между двама братя. Единия ми е бил съученик, казва се Пандо (това разбира се е в рамките на шегата), но Пандо е българско име.”

ПС: Време е да се събудим и да осъзнаем това, което сме! Да постигнем същността на това, което сме! И да действа според същността на това, което сме!


                      https://www.youtube.com/watch?v=S5no6Y-RHgQ&feature=emb_logo

Предишна статия

Димитър Недков от „окървавеното поколение на прехода“

Следваща статия

Тройната връзка: богомили, катари, тамплиери

Други интересни