Утре управниците ще са други, които, ако ще работят за гражданите…

Автор: Няма коментари Сподели:

АДФИ не дава информация за резултатите от финансовите инспекции за поръчката за закупуване от Главния прокурор Иван Гешев на джипове за 1 000 000 лева и за проекта „АЕЦ Белене“. За поредния мълчалив отказ на директора на АДФИ съм сезирала министър-председателя Бойко Борисов и финансовия министър Кирил Ананиев. Това каза пред Фрог нюз адвокат Албена Белянова. Ето какво обясни тя по този скандал:

– Адвокат Белянова, кажете първо за нашите читатели  какво точно проверява Агенцията за държавна финансова инспекция?

–  АДФИ е администрация към министъра на финансите, в която работят близо 200 души, чиито заплати плащат българските данъкоплатци. Директорът на АДФИ се назначава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. Задачата на АДФИ е, чрез осъществявания контрол, да защитава публичните финансови интереси, т.е. законосъобразното разходване на парите на българските данъкоплатци. Резултатите от извършените финансови инспекции се обективират в доклади, от които гражданите могат да си съставят собствено мнение както за дейността на АДФИ, така и за дейността на проверените от АДФИ субекти.

– Как гражданите могат да получат достъп до докладите на АДФИ?

–  Достъп до докладите се получава по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който е инструмент за граждански контрол върху дейността на администрацията.

–  И вие заявихте достъп по реда на ЗДОИ?

–  Да, на 12.10.2020 г. по реда на ЗДОИ заявих получаването на два доклада:

– Доклад за резултатите от извършена финансова инспекция в „Национална електрическа компания“ ЕАД, при която са проверени законосъобразността на процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ „Белене“ и стопанисването и управлението на платеното от данъкоплатците оборудване за АЕЦ „Белене“. Проверката е извършена по мой сигнал от януари 2020 г. до министъра на финансите, за който са уведомени и министър-председателя, и президента.

– Доклад за резултатите от извършена финансова инспекция в Прокуратурата на Република България-Главен прокурор, при която е проверена законосъобразността на обществена поръчка от месец май 2020 г. за доставка на автомобили на стойност 1 000 000 лева.

– Какво очаквахте да разберете от докладите?

– Информацията, съдържаща се в докладите, е свързана с обществения живот в Република България и със законосъобразното и в интерес на обществото разходване на публичните финанси. Искам да знам в интерес на обществото ли е по време на пандемия се закупуват джипове, а не на линейки. Искам да знам реализирането на проекта АЕЦ „Белене“ извършва ли се законосъобразно, как се съхранява платеното от българските граждани оборудване, защитен ли е националният интерес.

– За първи път ли ви отказват достъп до докладите?

– Не е за първи път. И изрично и мълчаливо ми се отказва, въпреки че ЗДОИ е изключил възможността за мълчалив отказ по подадено заявление за достъп до обществена информация. Същият подход се прилага и от други институции. Също през октомври МВР мълчаливо ми отказа да отговори какви химически вещества са използвали срещу протестиращите по време на протеста  на 02.09.2020г. А по всяко подадено заявление по реда на ЗДОИ задълженият субект следва да се произнесе с решение за предоставяне или с решение за отказ за предоставяне на заявената информация, като в случай на отказ решението трябва да е мотивирано.

– Какво следва от бездействието (мълчаливия отказ) на директора на АДФИ?

– Обжалване пред съда, който не веднъж се е произнесъл, че мълчаливите откази по ЗДОИ са незаконосъобразни. Разходва се финансов и човешки ресурс както на АДФИ, така и на съда, въпреки законоустановеното задължение администрацията да изпълнява дейността си при възможно най-икономично използване на ресурсите. Бездействието освен, че противоречи на принципите на ЗДОИ за откритост и осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация и на принципите, при които администрацията следва да осъществява своята дейност, препятства своевременното получаване на обществено значима информация. При предходно мое заявление до АДФИ, достъп до заявената информация получих 11 месеца след първоначалното заявление и след водени две съдебни дела – срещу мълчалив и срещу изричен откази.

– Цели ли директорът на АДФИ да скрие от обществото резултатите от направените  проверки или поредният мълчалив отказ е резултат на непознаване на закона? Дали пък не става дума за чувство за безнаказаност? Арогантност?

– Именно на тези въпроси трябва да отговорят министър-председателят и финансовият министър, до които изпратих сигнал за поредния мълчалив отказ на директора  на АДФИ ( със сигнала можете да се запознаете тук).

– Очаквате ли този път да бъде извършена обективна и безпристрастна проверка?

– Не, но това не означава, че трябва да спрем да отстояваме правата си и да търсим отговорност от тези, на които плащаме, но не си вършат работата законосъобразно и в интерес на гражданите. В сигнала написах, че го изпращам с пълното съзнание, че същият ще бъде неглижиран, както беше направено с изпратените от мен последните две години десетки сигнали.

– Не се ли обезверявате от липсата на резултати на подадените сигнали?

– Написаното остава. Утре управниците ще са други, които, ако ще работят за гражданите, в техен интерес ще бъде да се запознаят с нерешените проблеми, които са навсякъде.

– Предлагате на премиера и на министъра на финансите да наложат глоба на директора на АДФИ от 50 до 100 лв. Ще я наложат ли?

– Законът предвижда глоба от 50 до 100 лв. за длъжностно лице, което по уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация, ако не подлежи на по-тежко наказание. За мен не е налице уважителна причина. Може  министър-председателят и финансовият министър да открият такава.

– В периода, в който работихте за АДФИ, министър-председателят възлагал ли е проверки на АДФИ? В изтеклите записи с гласа на премиера Борисов, чиято автентичност бе потвърдена както от независими лаборатории, така и от участниците в разговорите, два пъти се споменаваше АДФИ. ( „Иначе, раздуйте тва, че вкарах, ъ.. така го… АДФИ, ъъъ тва – КФН у „Еврохолд“, на тоя да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене. Тва е много важно“; „С този Стати на УНСС /б.р. бившият ректор на УНСС/ беше по… Щот аз му казах, утре ще  дойда, ще ти дам парите, но паралелно с това вкарвам АДФИ и от хотела ти в Гърция дотука ще дойдат по това… Аааааа, викам, сладур такъв… ще ме притискаш… Аз утре че дойда, ще разберА и ще ти кажа… Четири милиона и половина станаха на 16 милиона и половина, щото трябва да му построиме и хотела…  Ебах го…“)

– Не, не е постъпвало официално искане. Такова искане не е отправяно от Борисов и в периода 01.09.2018 г. – 25.08.2020 г., съгласно отговор от Министерския съвет, получен от мен преди няколко седмици.

– АДФИ използва ли се като бухалка срещу неудобните за статуквото?

– Да. Не малка част от финансовите инспекции се извършват „за размазване на физиономии“, както би казал премиерът. Има и такива, които са за „изпиране“ – при проверката не се откриват нарушения, каквито може и да няма, но може и да са проспани.

– Завършвате сигнала си без „С уважение“ и посочвате, че би било лицемерно да изразявате уважение, след като адресатите на сигнала са позволили разрушаването на българските институции и възлагането на управлението им на лица, които петнят държавността. Ще разберат ли какво им казвате?

–  В техен интерес е да разберат, въпреки че не виждам за кога.

Въпроси на Катя Илиева

                                           https://frognews.bg/                          https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

Всичко, което се прави тази година и ще се прави в бъдеще, е напълно логично(Първа част)

Следваща статия

Мисли на Учителят Петър Дънов…“Яжте Моето тяло, пийте Моята кръв, Аз съм хлябът”

Други интересни