Народът да възстанови правата си на Суверен…

Автор: Няма коментари Сподели:

#“смяна на системата“ #“да си върнем държавата“ …

Не Подминавайте! 

Дайте и ВАШИЯ принос към ГРАЖДАНСКО обсъждане на ИСТИНСКИ промени в НАШАТА Конституция. 

ИДВА МУ ВРЕМЕТО!
РЕДАКТИРАЙТЕ! КОМЕНТИРАЙТЕ!

Доверието в българския Парламент и в Правителството продължава да пада според ежемесечни проучвания, включително и тези на Галъп Интернейшънъл.
С растящото недоверие нараства и общественото недоволство и осъзнаването на необходимостта от превантивен и последващ обществен контрол на дейността на властовите органи в Републиката.
Какво институционално средство е необходимо на Народа чрез наблюдение и контрол да преодолее недоверието си към законодателната власт – по-специално – и към трите власти и спорното разделение между тях – по-общо?
Как едновременно с преодоляването на недоверието, Суверенът да предотвратява (без)действия на държавните власти, причиняващи отново и отново недоверие?
Как законотворчеството на Народното събрание да не е само въпрос на доверие от страна на обществото, а и обект на реално обществено обсъждане, съпричастност, съдействие и съгласуване, така, че чрез съучастие и съотговорност законодателството да постигне широка обществена подкрепа осигуряваща мотивиращото одобрение на Народа – Суверена на Републиката?

Да посочим три основни причинители на недоверие:

1. Усещането на широки обществени слоеве от Народа, че не са политически представени в Законодателното събрание и че народните представители не защитават техните интереси е основният източник на недоверие.
2. Усещането, че Законодателното народно събрание не действа в името на Народа, а само изпълнява волята на Правителството, а в последните 10 години – най-вече волята единствено на министър-председателя е вторият източник.
3. Зависимостта на народните представители от волята на политическото ръководство на партията поставила ги на избираеми места в изборната си листа, в противоречие с конституционната уредба народният представител да представлява Народа(, а не партията).
(Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. …
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.)

Каква „нова система“, „нов модел“ или „рестарт на държавата“ – каквито лозунги често чуваме от гражданството – са необходими на Народа за да се неутрализират тези 3 основни причини за недоверието му към и към трите власти?

Може ли с някакви маргинални промени в Конституцията – Основният закон уреждащ основите на обществените ни взаимоотношения – Народът да възстанови правата си на Суверен, както са уредени в чл. 1.?
( Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.)

Опитът на сегашното управляващо мнозинство да „отговори на очакванията за „смяна на системата“ от Народа“ и широката негативна реакция на Народа на предложените промени доказват, че са необходими други, по-въздействащи на Основните начала на обществения договор промени!

Какви промени са необходими и достатъчни за постигане на целта на Суверена да възстанови държавната си власт, „да си върне държавата“ без да увреди основите на държавността и без да привилегирова една част от Народа за сметка на друга? Научният анализ на организацията на системата (демократична, парламентарна република) – не предполагащ политически предимства за една или друга политическа сила или частен интерес – води до следните предложения, необходими и достатъчни за постигане на поставената цел:

Да се увеличи непосредственото осъществяване на държавната власт от Народа за сметка на осъществяването й от сегашните властови органи.
Да се възстанови нарушеният баланс между органите на властта и да се осигури ефективно контролно-политическо разделение на властите.
Да се увеличи гражданското представителство на народа в държавното управление за сметка на партийно-политическия и частния интерес.

Доколкото тези три предложения се отнасят до Законодателната власт и нейното еманципиране от Изпълнителната, налага се изводът, че целта на Суверена може да се постигне с минимално структурно допълнение в системата, не променящо сега съществуващите органи на власт предвидени в Конституцията, а само възстановяващо нарушения баланс между тях. Предлаганото структурно изменение е допълващ орган на Законодателната власт, който да бъде съставен изцяло от партийно необвързани личности, предложени и избрани мажоритарно от всички граждани с право на глас, с което представителността и участието на Народа в държавното управление ще достигне качествено ново ниво: ще се „смени системата“, „модела“, ще се осъществи така желаният „рестарт на държавата“ и „ще я върне на гражданите“.
Peter Krezo
Предлаганият допълнителен властови орган, а именно Втора (Гражданска) Камара на Законодателната власт, отговаря и на основните управленски принципи: на двупосочна обратна връзка с Народа; на необходимото разнообразие чрез широка представителност на Народа във властта; и на принципа на външното допълнение, което ще включи Народната Мъдрост в Законодателния процес, корегираща политическата коректност на политическите представители в Първата законодателна Камара.

Конституирането на Втора Камара на Законодателното събрание, съставена от мажоритарно избрани личности, получили чрез вота обществено признание и отговорност, с наблюдаващи и контролиращи първата камара правомощия, без право на законодателна инициатива, но с правото на вето на нормотворчеството на политическите представители в Първата камара, преодолимо само с национален референдум, устойчиво ще възстанови усещането на широки обществени слоеве от Народа, че са адекватно политически представени в Законодателното събрание. Втората Камара на Законодателната власт ще я отдалечи от Изпълнителната и ще я еманципира от нея; възстановявайки нарушения баланс между органите на властта ще се осигури ефективно контролно-политическо разделение на властите. Народните представители от Първата (Партийно-Политическа) и Втората (Гражданска) Камера на Законодателната власт ЗАЕДНО ще представляват не само своите избиратели, а и целия народ, както е предвидено в Конституцията.
ЦЕЛТА на Суверена да възстанови и трайно да гарантира конституционните си права ще бъде реализирана. Недоверието във властта, ще бъде преодоляно чрез съучастие в държавното управление и политическа съотговорност за резултатите от него.

Необходимите промени в Конституцията доколкото се отнасят до Съдебната власт и правомощията и мястото на Държавното обвинение във властовите структури на държавата не са обект на предложения анализ. Евентуални промени в тяхната уредба или евентуални промени в конституционната уредба на института на Президента на Републиката не биха засегнали съществено предложените промени в структурата на Законодателната власт.

В очакване на конструктивна критика на направените предложения или на Ваши предложения, които бихте желали да бъдат обект на добронамерена критика,

С приятелски поздрав,

Петър Кирязов, 65 г.,
ИТ информационен анализатор,
Pkirjazov@gmail.com, Варна/Амстердам.
СВОБОДНО СЛОВО

БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА, ЕДНА БЕ ТИ ДОСТОЙНА ЗАРАД ТЯХ…, ГЕРБА’РИ ТЕБ ТЕ УМОРИХА, НЕДОСТОЙНИ ДА СЕ ПОКАЯТ ЗА СМЪРТНИЯ СИ ГРЯХ!

                                                         https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

Българи са живели на Балканите още през неолита. Писмеността и летоброенето ни са най-старите в света.

Следваща статия

БАЦЕ, ЧУВАШ ЛИ?

Други интересни