Как е възможно да има внос на тестове за ковид-19 през 2017 г. преди самия ковид-19 да се появи две години по-късно….?

Автор: Няма коментари Сподели:

Как е възможно да има внос на тестове за ковид-19 през 2017 г. преди самия ковид-19 да се появи две години по-късно….? 

Това значе ли, че това е едно доказателство, че сегашния ковид-19 е подготвян поне няколко години преди да се случи…

Излиза, че по данни на Световната банка това е така…

Medical Test kits (382200) imports by country

in 2017

Additional Product information: Diagnostic reagents based on polymerase chain reaction (PCR) nucleic acid test.
Category: Medical Test kits/ Instruments, apparatus used in Diagnostic Testing
The data here track previously existing medical devices that are now classified by the World Customs Organization as critical to tackling COVID-19

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)

In 2017, Top importers of Medical Test kits are European Union ($4,097,158.43K , 43,114,400 Kg), United States ($3,386,548.14K , 28,387,200 Kg), Germany ($2,933,670.73K , 31,045,500 Kg), China ($1,543,298.93K , 11,402,700 Kg), France ($1,511,448.75K , 28,382,400 Kg).

Medical Test kits exports by country in 2017

Reporter TradeFlow ProductCode Product Description Year Partner Trade Value 1000USD Quantity Quantity Unit
 European Union Import 382200 Medical Test kits 2017 World 4,097,158.43 43,114,400 Kg
 United States Import 382200 Medical Test kits 2017 World 3,386,548.14 28,387,200 Kg
 Germany Import 382200 Medical Test kits 2017 World 2,933,670.73 31,045,500 Kg
 China Import 382200 Medical Test kits 2017 World 1,543,298.93 11,402,700 Kg
 France Import 382200 Medical Test kits 2017 World 1,511,448.75 28,382,400 Kg
 Netherlands Import 382200 Medical Test kits 2017 World 1,400,486.96 12,086,300 Kg
 Italy Import 382200 Medical Test kits 2017 World 1,163,488.95 19,608,800 Kg
 United Kingdom Import 382200 Medical Test kits 2017 World 1,103,110.86 22,539,600 Kg
 Canada Import 382200 Medical Test kits 2017 World 712,660.55
 Spain Import 382200 Medical Test kits 2017 World 704,050.10 15,604,200 Kg
 Belgium Import 382200 Medical Test kits 2017 World 669,630.22 15,104,800 Kg
 Korea, Rep. Import 382200 Medical Test kits 2017 World 653,937.61 9,266,280 Kg
 Japan Import 382200 Medical Test kits 2017 World 600,871.15 6,978,390 Kg
 Switzerland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 452,896.04 3,325,350 Kg
 India Import 382200 Medical Test kits 2017 World 412,654.83 8,147,180 Kg
 Australia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 407,051.32 3,071,490 Kg
 Brazil Import 382200 Medical Test kits 2017 World 357,885.17 9,183,650 Kg
 Hong Kong, China Import 382200 Medical Test kits 2017 World 356,449.04 14,022,300 Kg
 Poland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 337,280.75 26,784,700 Kg
 Ireland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 311,291.00 3,690,410 Kg
 Denmark Import 382200 Medical Test kits 2017 World 293,023.97 2,086,380 Kg
 Thailand Import 382200 Medical Test kits 2017 World 274,694.64 4,994,160 Kg
 Austria Import 382200 Medical Test kits 2017 World 267,717.75 4,964,680 Kg
 Sweden Import 382200 Medical Test kits 2017 World 265,070.59 3,030,290 Kg
 Turkey Import 382200 Medical Test kits 2017 World 249,676.92 12,114,800 Kg
 South Africa Import 382200 Medical Test kits 2017 World 233,480.73 3,991,950 Kg
 Other Asia, nes Import 382200 Medical Test kits 2017 World 226,048.13 3,456,000 Kg
 Russian Federation Import 382200 Medical Test kits 2017 World 212,880.28 8,235,810 Kg
 Norway Import 382200 Medical Test kits 2017 World 181,227.05 1,594,670 Kg
 Czech Republic Import 382200 Medical Test kits 2017 World 169,363.38 3,964,730 Kg
 Portugal Import 382200 Medical Test kits 2017 World 164,277.89 3,965,300 Kg
 Algeria Import 382200 Medical Test kits 2017 World 159,635.15 1,441,570 Kg
 Chile Import 382200 Medical Test kits 2017 World 133,583.70 1,965,750 Kg
 Indonesia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 131,600.49 6,395,950 Kg
 Kuwait Import 382200 Medical Test kits 2017 World 122,465.72 626,018 Kg
 Israel Import 382200 Medical Test kits 2017 World 120,977.00 866,425 Kg
 Malaysia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 118,398.57 8,292,240 Kg
 Greece Import 382200 Medical Test kits 2017 World 116,918.84 3,819,400 Kg
 Lithuania Import 382200 Medical Test kits 2017 World 107,539.09 1,092,770 Kg
 Finland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 105,721.33 1,263,650 Kg
 Romania Import 382200 Medical Test kits 2017 World 103,696.22 1,882,080 Kg
 Colombia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 102,835.40
 Pakistan Import 382200 Medical Test kits 2017 World 94,627.77 2,018,240 Kg
 Hungary Import 382200 Medical Test kits 2017 World 86,078.48 1,706,650 Kg
 Tanzania Import 382200 Medical Test kits 2017 World 75,800.73 948,327 Kg
 New Zealand Import 382200 Medical Test kits 2017 World 73,293.40 525,537 Kg
 Iran, Islamic Rep. Import 382200 Medical Test kits 2017 World 61,056.61 1,452,610 Kg
 Slovak Republic Import 382200 Medical Test kits 2017 World 60,803.15 2,103,810 Kg
 Lebanon Import 382200 Medical Test kits 2017 World 53,668.22 730,694 Kg
 Kazakhstan Import 382200 Medical Test kits 2017 World 51,908.17 1,556,350 Kg
 Oman Import 382200 Medical Test kits 2017 World 48,438.69 527,135 Kg
 Zambia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 47,667.03 632,607 Kg
 Croatia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 47,283.32 774 Kg
 Slovenia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 46,194.12
 Belarus Import 382200 Medical Test kits 2017 World 44,630.30 819,399 Kg
 Morocco Import 382200 Medical Test kits 2017 World 43,188.53 839,397 Kg
 Costa Rica Import 382200 Medical Test kits 2017 World 41,866.25 721,260 Kg
 Peru Import 382200 Medical Test kits 2017 World 41,460.96 1,421,370 Kg
 Jordan Import 382200 Medical Test kits 2017 World 40,840.82 807,616 Kg
 Serbia, FR(Serbia/Montenegro) Import 382200 Medical Test kits 2017 World 34,841.33 907,116 Kg
 Ecuador Import 382200 Medical Test kits 2017 World 34,763.70
 Iceland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 31,595.83 124,437 Kg
 Uruguay Import 382200 Medical Test kits 2017 World 28,761.38 521,974 Kg
 Guatemala Import 382200 Medical Test kits 2017 World 28,318.68 499,373 Kg
 Sri Lanka Import 382200 Medical Test kits 2017 World 27,433.80
 Luxembourg Import 382200 Medical Test kits 2017 World 26,295.10 297,904 Kg
 Bulgaria Import 382200 Medical Test kits 2017 World 22,670.70 551,173 Kg
 Paraguay Import 382200 Medical Test kits 2017 World 22,611.60 425,587 Kg
 Latvia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 21,986.72 645,102 Kg
 Estonia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 19,447.39 262,723 Kg
 Honduras Import 382200 Medical Test kits 2017 World 18,764.40 318,093 Kg
 El Salvador Import 382200 Medical Test kits 2017 World 17,432.53 287,934 Kg
 Bahrain Import 382200 Medical Test kits 2017 World 17,242.54 189,234 Kg
 Namibia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 16,138.35 376,377 Kg
 Nicaragua Import 382200 Medical Test kits 2017 World 14,956.90 343,042 Kg
 Cyprus Import 382200 Medical Test kits 2017 World 14,373.94 391,693 Kg
 Bolivia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 13,870.66 472,773 Kg
 Bosnia and Herzegovina Import 382200 Medical Test kits 2017 World 12,901.23 298,355 Kg
 Cambodia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 10,315.85 72,966 Kg
 Macedonia, FYR Import 382200 Medical Test kits 2017 World 9,023.06 200,202 Kg
 Mongolia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 8,181.92 266,842 Kg
 Mauritius Import 382200 Medical Test kits 2017 World 6,672.33 123,868 Kg
 Sudan Import 382200 Medical Test kits 2017 World 6,630.23 47,485 Kg
 Brunei Import 382200 Medical Test kits 2017 World 6,538.44 110,549 Kg
 Dominican Republic Import 382200 Medical Test kits 2017 World 6,243.35 44,714 Kg
 Madagascar Import 382200 Medical Test kits 2017 World 6,066.34 275,339 Kg
 Montenegro Import 382200 Medical Test kits 2017 World 5,969.99 73,705 Kg
 Malta Import 382200 Medical Test kits 2017 World 5,771.42 285,279 Kg
 Maldives Import 382200 Medical Test kits 2017 World 5,269.79 2,694,340 Kg
 Swaziland Import 382200 Medical Test kits 2017 World 4,779.20 81,753 Kg
 Fiji Import 382200 Medical Test kits 2017 World 4,411.15 155,748 Kg
 Lesotho Import 382200 Medical Test kits 2017 World 4,079.34 731,765 Kg
 Armenia Import 382200 Medical Test kits 2017 World 4,037.41 72,193 Kg
 Kyrgyz Republic Import 382200 Medical Test kits 2017 World 3,519.37 67,121 Kg
 Andorra Import 382200 Medical Test kits 2017 World 2,430.07 26,595 Kg
 Albania Import 382200 Medical Test kits 2017 World 2,139.38 63,634 Kg

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

Предишна статия

Това значе ли, че това е едно доказателство, че сегашния ковид-19 е подготвян поне няколко години преди да се случи… Излиза, че по данни на Световната банка това е така…

Следваща статия

Osama bin Laden’s niece endorses Trump, says he must be re-elected to SAVE the Western world

Други интересни