Учени от БАН: Управленският произвол застрашава държавата ни. Повече така не може! Оставка!

Автор: Няма коментари Сподели:

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми, разходват се безотговорно и пълнят партийните каси, твърдят те!

Днес около 170 учени и специалисти от Българската академия на науките изпратиха Отворено писмо в подкрепа на Гражданското неподчинение и продължаващия повече от месец Протест за оставка на правителството на Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев, както и за електронно и машинно гласуване:

Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни.
 Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости.

Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси
 на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.

За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата
 – председателят на Народното събрание може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.

Основният политически инструмент, Държавният бюджет, години наред се прави „копи-пейст“, с умишлени излишъци – за да се крадат „законно“.
 Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол. Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа.

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми,
 разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.

Образованието е в безизходица – функционално неграмотните деца вече доминират.
 Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България – Българската академия на науките е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.

Съдебната власт е ратай на изпълнителната.
 Държавното обвинение, Прокуратурата безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики. Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.

Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации
, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.

Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори
 без огромно количество „купен вот“, „невалидни бюлетини“, „мъртви души“ и „екскурзианти“.

Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа.
 

Не се изпълнява „Националния план за подготовка за пандемия“, а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. 

Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. 

Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.

                                               Повече така не може!


Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, Гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.


                                                            Оставка!

За по – пълна представа как се формира мафията  на основа на Конституцията е следващия прикачен материал.

 

проф. Лозан Стоименов

Прикаченият материал е:

КОНСТИТУЦИЯ за създаване на МАФИЯ

Проф. Лозан Стоименов

Първа предпоставка за завладяване на властта от мафията е заложена в Чл.1, ал.1 на Конституцията:

Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.

На авторите на Конституцията не е било достатъчно установяването, че България е република, а не случайно са добавили с парламентарно управление.  С тази добавка се създават условия за мафиотизиране на държавното управление. За да се прикрие този факт се добавя следващата алинея на Чл.1:

„(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“.

     Първото изречение е димка и прах в очите, добавени с това, че „ тя се осъществява от него непосредствено“ без да се укаже как.  За това пък се добавят: органите, предвидени в тази Конституция“.  

Без добавката „с парламентарно управление“, щом е република, то първото изречение от ал. 2 е излишно, защото тъкмо това е същността на управлението на република – цялата власт е в ръцете на народа и се осъществява непосредствено.

        За да осигури властта да не попадне в ръцете на народа, в Конституцията са включили следните текстове:

    Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.

(3) Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.

(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.

(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на mолитическите партии. 

     Зад мъглявото понятие в Чл.11, ал1 „политически плурализъм“ се крие многопартийност. Свързано с Чл.11, ал.3 и с това, че България е с парламентарно управление се създава реална възможност за прилагане на принципа „разделяй и владей“. За да е прикрие тази същност на плурализма с него свързват свободата на словото и разнообразието на идеологиите. Всъщност, целта е друга  Множеството партии, целенасочено създавано на базата на разнообразни идеологии и свързани с тях интереси привличат някаква подкрепа на множество ограничени групи от гражданите и постигането на организация и управление на социално-икономическата система е въпрос на договорки на конкретни интереси.  Тъй като е възможно за формиране на мнозинство намесата на групи над  партийните ръководства, а накратко – партийните ръководства да бъдат купени, то се получава, че властта преминава в ръцете на икономическата олигархия, разполагаща с преобладаващата част от общественото богатство и в крайна сметка се формира икономико-политическа олигархия или мафия!

     За да удържа властта си, тя разполага с второто изречение на Чл.11, ал.3:

Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон“. 

    Това позволява на формираното мнозинство така да променя законите, че да остава продължително и даже вечно на власт и все да се брои, че е законно. Отстраняването им се забранява от Чл.11, ал.4.

За да бъде управленският хаос пълен и се  скрие, че цялата власт е в ръцете на мафията е включен Чл.8 на Конституцията:

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

       Всяко ефективно действащо  управление е с пирамидална структура, с връх, към който постъпва информация за състоянието на системата и нейните външни връзки. Върхът в зависимост от своите интереси взима решения, които подлежат на изпълнение от по-ниските равнища. За резултатите от изпълнението към него постъпва по  обратна връзка информация. Съгласно Чл.8 в управлението на България един  връх на управленската пирамида няма. Има три,  а реално като се добавят СМИ стават четири върха. Така се стига до орел, рак и щука.

    Така формалното безвластие и хаос в управлението се постига чрез две равнища на разделяй и владей – чрез многопартийния плурализъм на борещи се идиологии и чрез разделянето на властите. За мафията става много лесно да внедри както в партиите, така и в разделените власти свои платени агенти и протежета и да оглави и овладее системата за управление НАПЪЛНО и ЗА ДЪЛГО.   

   ПРОДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕДВА!

Предишна статия

България е на кръстопът!

Следваща статия

Браво Борисов, браво управляващи – България на първо място в СВЕТА!!!

Други интересни