КОНСТИТУЦИЯ за създаване на МАФИЯ (Продължение)

Автор: Няма коментари Сподели:

   Трябва да се отбележи, че както плурализма, така и разделението на властите са части от идеология, т.е., това са хипотетични принципи, които не само, че не са доказани, но е ясно, че те противоречат на принципите на управление като в отделните живи организми като сложни системи /многоглави животни няма/, така и в производствените, техническите и социалните системи:  един генерал, един генерален конструктор, един генерален директор.

  За да се втълпяват и утвърждават като единствено верни тези принципи в Конституцията е изключено въобще споменаването на науката, като основа за организацията и управлението на държавата.

В Чл. 11, ал.2  се забранява използването на частна идеология за държавна, но пряко се признава необходимостта и наличието на държавна идеология, без нейното систематизирано представяне. По същество, тя е разхвърляна по цялата Конституция. Така, за да се осигури контрол на мафията върху народните представители в републиката с парламентарно управление в Конституцията е включен Чл. 67:

    Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.

Обвързването със задължителен мандат е недействително!

Текстът, че „народните представители представляват не само своите избиратели“ е груба манипулация, защото следващият текст, че обвързването със задължителен мандат е недействително отхвърля възможността народният представител да представлява и защитава интересите на своите избиратели. За сметка на това представлява зад лицето на  целия народ  интересите на  мафията. 

    И за да бъде осигурена възможността всички интереси на мафията в различните ѝ посоки да бъдат законово защитени и осигурени в Конституцията е включен Чл.87:

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет.

Така на пазара за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  всеки може да си купи народен представител,  който да внесе законопроект  за закон, изменение  или допълнение, удовлетворяващо интересите на неговия клиент или работодател. Резултатът – средно по 4 – 5 промени в един закон за една година. В същото време Президентът е лишен от законодателна инициатива,  да не говорим за обществените организации и професионалните съюзи. 

       За мафията е особено важно да държи в свои ръце съдебната система. Това е осигурено чрез Чл.117 на Конституцията:   

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и  държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

       В този член зад предназначението на съдебната система, което е прах в очите и за пълнота на текста е осигурена независимост на съдебната система от обществен контрол, но не и независимост от мафията. За замазване на този факт е добавено, че  „се подчиняват само на закона“.  Този текст се оказа неудобен и пречещ за реализация на пълно управление на съдебната система от мафията и в Гражданския и Наказателния процесуални кодекси Тройната коалиция  /40 НС/ добави:     

 ГПК: Чл. 12. Съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на странитепо вътрешно убеждение“

      НПК Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

 

    Така тройната коалиция извърши промяна на Конституцията, на която никой не се противопостави. Тази промяна заедно с Чл. 132 на Конституцията :

     Чл. 132. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

   Комбинираният ефект е превръщане на вътрешното убеждение в СТОКА, която в условията на пазарната икономика  МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА И КУПУВА и БЕЗНАКАЗАНО ДА НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА.  

     Крайният резултат е утвърждаване в Съдебната система  на БЕЗНАКАЗАНО БЕЗЗАКОНИЕ.

До тук са изложени  текстовете на Конституцията, които в най-груб начин ликвидират  демокрацията и осигуряват ДИКТАТУРАТА НА ПОЛИТИКО- ИКОНОМИЧЕСКАТА МАФИЯ. Без тяхното премахване и внасянето на нови, които да защитят и осигурят демократичното управление на държавата, тя ще върви към своя свещен конец.

      Както става ясно г-н Бойко Борисов не отбелязва нито един от посочените текстове за порочен и нуждаещ се от замяна. Същата песен пеят и много „именити“ политици и политолози: „българската Конституция е една от най-добрите и е станала образец за подобни в други държави“. Сред тях трябва да се добави „елцинската“ Конституция на Руската федерация, в която цитирани тук текстове са точно преведени на руски, което потвърждава предположенията, че двете конституции имат един и същ външен автор, който силно е заинтересован България да се управлява от вярна нему МАФИЯ!

Август, 2020

                  УВАЖАЕМИ ПРОФ СТОИМЕНОВ,

БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗПРАТЕНИЯ ПРИКАЧЕН МАТЕРИАЛ!

ПОЗВОЛЯВАМ СИ ДА СПОДЕЛЯ СЛЕДНОТО:

1. КАТО ОТЧИТАМ ВАШИЯ ЖИТЕЙСКИ И НАУЧЕН ПЪТ СМЯТАМ ЧЕ ВИЕ СЛЕДВА ДА СТЕ НАЧЕЛО НА ОБЩЕСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ.

2. ВИЕ ПОСОЧВАТЕ: „Конституция на Руската федерация, в която цитирани тук текстове са точно преведени на руски, което потвърждава предположенията, че двете конституции имат един и същ външен автор…”. СПОРЕД МЕН ТЕЗИ ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СА ВЕРНИ. СМЯТАМ, ЧЕ ТЕ НЕ СА ИНТУИТИВНИ, А НА БАЗАТА НА НАУЧНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ.

3. ТОЗИ външен автор Е ХВАНАЛ БЪЛГАРИТЕ, А И РУСИТЕ В ЖЕСТОКА ХВАТКА НА СОДОМСКАТА АНТИЦЪРКВА. ВОДИ БЕЗПОЩАДНА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО. ТОЗИ външен автор Е ПРОНИКНАЛ И В ПРАВОСЛАНИТЕ НИ ЦЪРКВИ. ТОЗИ външен автор  РАБОТИ ПЕРФИДНО, ВОДЕЙКИ БЕЗПОЩАДНА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО, СРЕЩУ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРИ И РУСИ.

4. В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОТЪРСЯТ ПЪТИЩА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА БАН, /виж. Прикачено Отворено писмо. Вече присъединилите се учени от БАН към писмото са близо 300/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАУЧЕН МОЗЪЧЕН ЦЕНТЪР /БНМЦ/.

5. ЩО СЕ КАСАЕ ЗА /БНМЦ/ ВИЖТЕ КАКВО СЪМ ПИСАЛ В ЕДНА МОЯ ПУБЛИКАЦИЯ:

        „Моите притеснения едва ли ще трогнат държавните фактори в България, още по-малко тези, които движат тайни отношения в политиката у нас и в света.
         
Тези притеснения не са само мои. Те не са от вчера. „Животът издига идеята за „научен мозъчен център“ на човечеството. Тя бе обсъдена и на публичните заседания по време на празнуването на тристагодишния юбилей на Харвардския университет в Бостън и Кеймбридж през 1936 г. Значението на това събитие за сега се състои в лично общуване между събралите се там крупни учени и изследователи от всички страни. Идеята се зароди“.

                        (Владимир И. Вернадски Научната мисъл като планетарно явление, с. 112-113, С., 2009).
          Идеята се зароди, но не успя да предотврати развитието на света станало по горната „статистика“. Задкулисните сили, движещи тайните отношения в политиката, внимателно следят и научната мисъл. В не малка степен я контролират и използват.
          
Трябва обществената съвест, общественото мнение и научната мисъл да се освободят от влиянието на задкулисието, за да се реализира Идеята за спасение на човечеството, родена преди повече от 80 години.
         Идеята се зароди и изисква на мястото на ООН, ЕС и т.н. създаване на СНМЦ (Световен научен мозъчен център), ЕНМЦ (Европейски научен мозъчен център) и т.н. Как точно да бъде това  ще го реши световната научна мисъл, освободена от силите, движещи тайните отношения в политиката.”

                 С уважение,

                                        Димитър Ал. Йончев

Уважаеми г.н Йончев,Благодаря за активността и съпосочното мислене. Ако погледнем нещата в по-едър план, то Човечеството е НА ПРАГА НА НОВА ЕПОХА. 

Преди 4  години по случай моя младежки 80 -годишен юбилей в СБЖ изнесох лекция на тази тема. 

Две са съществените отличия на тази епоха: 

А/ проектите за социално-икономическата система повече НЯМА да се правят и налагат на база ИДЕОЛОГИИ, а на база НАУЧНА ТЕОРИЯ на СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА; 

Б/  за система   ПЪРВИ ПЪТ в историята в СХЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на социално-икономическата система СУБЕКТ ще бъде подсистемата ПОТРЕБЛЕНИЕ, т.е съвкупността от всички граждани – потребители и в крайна сметка ИЗБИРАТЕЛИ.  Това второто го имахме у нас като ОФ. 

Сега на няколко пъти споменавам ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.  

Тово може да се организира ВЕДНАГА и да залегне в Конституцията като реализация на Чл.1, ал. 1 и ал. 2.  

Върховната власт в държавата трябва да е НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР  НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ и оперативно избрания от него ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ. Към нето трябва да има пръстен от НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА и пръстен за КОНТРОЛ на различните клонове на властта. 

Що се отнася до групата за разработване на Конституцията, то в писмо до Президента на РБ и Председателя на БАН, като две институции отговорни за научното  управление да се уточнят кой от двамата да оглави тази организация. И двамата са по-млади и енергични, а ние можем да им помагаме с мъдрост и опит. 

                                  С уважение: проф. Лозан Стоименов

Предишна статия

Нашата кауза е майка България, справедливост, дом за децата ни

Следваща статия

ОЛИМПИАДА ЗА ПЕВЦИ

Други интересни