ГОВОРЕНЕТО НА МРЪСНИ ДУМИ И ОБИДИ Е ОПАСНА ПАТОЛОГИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

Без да посочвам конкретен човек, за който би могло да става дума, по принцип ще кажа, че по външния вид – деформиран череп (плагиоцефалия), плешивост (алопеция), физиогномични особености, антропология, телесна конституция, тегло, жестове, осанка, миманс, начин на обличане, вещи и др. на една персона, както и по нейния говор (реч) – неграмотност, диалект, словесна диария (логорея), логопедични дефекти, речеви миманс, а така също и по самите разсъждения и по мисловната продукция, предлагани в различен контекст – лично общуване с частен разговор и публични изяви, включително и по национални медии, телевизии, радио, по електронни медии – Фейсбук, Туитър, Инстаграм и др., може да се разбере съвсем ясно и точно психичният status praesens на дадена персона, да се разберат психичните ѝ отклонения, дали не става въпрос за остра акутна психопатология, да се разбере на каква основа са отклоненията – на сексуална основа, на наследствена (дегенеративна) основа или са придобити в хода на онтогенезата.
Един от характерните признаци за психични отклонения е говоренето на обиди, брутални квалификации, цинизми, на неприлични, непристойни, мръсни (отнасящи се до коитус, мъжки и женски полови органи, садистични импулси и др.) неща някому, особено, когато става въпрос за висок социален и политически статус и за широка публика.
Колкото по-голяма е тази публика, например, митинг, радиослушатели, телевизионни зрители, ФБ аудитория и др., особено и ако включва деца, юноши, жени и девойки, колкото по-голямо е видимото удоволствие от мръсните думи, обидите и псувните за говорещия ги, толкова по-сериозни се оказват винаги неговите психични отклонения.
Заболяването се нарича копролалия или скатолалия (от гръцкото σκατος – лайно, мръсотия).
Скатолалията бива директна и анонимна (скрита), първична и вторична.
Първичната, произхождаща от генетична предразположеност (селски произход, простаци и алкохолици в рода, психични заболявания и др.); тя е наследена.
Вторичната е придобита и е свързана обикновено или с хомосексуалност или с различни форми на сексуална непълноценност.
Поражда се от страховете и задръжките спрямо хетеросексуалните контакти, които се заместват от далеч по-лесните връзки и взаимоотношения на хомосексуалиста с хора от същия пол, чийто символен инструмент са цинизмите и обидите. Поражда се от одобеностите и динамиката на Едиповия комплекс, особено псуването на майка.
Същинската директна скатолалия е опасна, тя е свързана с воайорството и със сексуалния садизъм, доколкото предполага унижаване на жертвата по най-брутален начин. В същото време страдащият от скатолалия пациент е обикновено е с нарушени когнитивни способности, не може правилно да възприема действителността около него и да дава реална оценка на нещата.
Той често е агресивен, глупав, неразбираем и смешен за околните, предизвиква объркване, неловкост, смях и съжаление.
Пациетът по правило е мъж, обикновено брадясал, демонстрира маскулинност и фиктивни сексуални възможности, бойни качества, стреми се да изглежда спортист, независимо от възраст и килограми и др., изтъква качества, които обикновено по някакви причини му липсват или са значително по-малки, отколкото той би желал да са.
Болният от скатолалия не осъзнава страданието си и съответно никога не се извинява за за вулгарността и за нанесените обиди.

Обикновено, заради агресията и опасно объркания разум и възможните последствия от тях, са нужни изолация и наложителни медицински (психиатрични) грижи в специализирана институция.

Четете моите текстове! В тях е истината!
Търсете, купувайте и четете моите книги!
Те не са за всеки.
Търсете книгите ми в сайта:
www.tornadobg.com                                         акад. Петър Иванов                    https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

Важно е да си степенуваме неудобствата

Следваща статия

Как они управляют нашими телами через Смартфоны, 5G, Соц-сети и многое другое

Други интересни