КОНСТАНТИН ПЕТРОВ – ТАЙНИТЕ за управление на човечеството или тайни на глобализацията

Автор: Няма коментари Сподели:

Българите са шампиони по държавности и затова посвещаваме превода и редакцията на тази книга на българския народ, който е зажаднял за справедливост, осиромашал от стария и грешенживот и усилено търсещ новия светъл ден. 

Съществува мнение, че тълпата не обича да чете и не обичакнигите. 

Съществува мнение, че елитите знаят достатъчно и чесъщо не им трябва никаква просвета. 

Съществува мнение, че Глобалният предиктор също не се нуждае от просвета, знаейки всичко и изчислявайки предричайки всичко.Така ли е! 

ПОПИТАЙТЕ БОГ! 

БОГ Е ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС, ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК, ВЪВ ВСИЧКО! 

 ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО УПРАВЛЯВА ТЪЛПАТА, ЕЛИТА И ПРЕДИКТОРА. 

БОГ УПРАВЛЯВА НАРОДИТЕ!БОГ КАЗВА, ЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВЯ ГРАНИЦА НА ИНФОРМИРАНЕТО И ОГРАМОТЯВАНЕТО НА НЕГОВОТО ТВОРЕНИЕ. 

 ДЕКРЕТЪТ НА БОГ ОТЕЦ Е ЯСЕН: 

„АЗ ДАВАМ АБСОЛЮТНОТОПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА МОЕТО ТВОРЕНИЕ ЧОВЕКЪТ! АКОТО ИСКА ДА ЕВОЛЮИРА И ДА СТАНЕ ПЪЛНОВЛАСТЕН ГОСПОДАРНА СЕБЕ СИ! МИРОЗДАНИЕТО Е В НЕГОВИТЕ РЪЦЕ, АКО ТОВАТВОРЕНИЕ МОЖЕ ДА ГО УПРАВЛЯВА. КОГАТО МОЕТО ТВОРЕНИЕИМА СИЛА ДА УПРАВЛЯВА МИРОЗДАНИЕТО, ТОГАВА И МИРОЗДАНИЕТО Е НЕГОВО, ПОД НЕГОВ КОНТРОЛ.“ 

 НАКРАТКО: „И НЕКА МОЕТО ТВОРЕНИЕ ДА УПРАВЛЯВА МИРОЗДАНИЕТО“ 

                Това е и формулата на народовластието.

www.koob.ru/petrov_k_p/ www.kpe.ru 

 Тайны управления человечеством или тайны глобализации 

– Книга 1 Петров, Константин © Константин Петров, автор © Хелиопол, 2018

 Превод от руски: родолюбив българин 

Редакция: Мирена Велчева 

Художествено оформление на корицата: Бойко Марков 

 ISBN 978-954-578-352-4 •

 За автора 

 „Туй, що виждаме ний – видимост е само една, Далеч от морската повърхност е дъното, Предполагайки несъщественото за явно в света, Защото тайната същност на нещата е невидима.“ (Омар Хаиям) 

              ЗА АВТОРА КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ПЕТРОВ 

 Президент на „Академия за управление на глобалните и регионалните процеси на социалното и икономическо развитие“ и изпълнителен директор на „Института на Социализма“. 

Генерал – майор, академик, професор, кандидат на техническите науки, заслужил свързочник на Русия, заслужил изпитател на космодрума Байконур, участник в разработката и изпитанието на космическата система „Енергия-Буран“ и други сложни комплекси. 

 Имаше огромен опит в управлението на големи колективи, в решаването на всестранни производствени, стопански, военни, научни и научно-изследователски задачи, в това число и в сложни екстремални ситуации. 

Награждаван е с много ордени и медали за служба на Родината във Въоръжените Сили на СССР. Като руски офицер и учен плодотворно работи по въпросите за укрепване безопасността на страната и боеспособността на Въоръжените Сили. Служил е в Космическите Войски на Далечния Север, Украйна, Казахстан, в Московския военен окръг и в г. Санкт-Петербург. 

Преминал през всички длъжностни степени от командир на взвод до генерал. Бил е 7 години командир на полк, след това заместник-началник на космодрума „Байконур“, заместник-началник на Главния Център за Управление на Полетите на космическите апарати, заместник-началник на военно-космическата академия А.Ф. Можайски. 

                     ДУМИ НА БЛАГОДАРНОСТ* 

 В работата над книгата ми помогнаха много мои приятели и другари. В това число и по време на пътуванията из страната. 

Понякога все един странен въпрос ме заставяше да „генерирам“ и да построявам цяла верига от мисъл форми в търсене на това първоначално звено, липсата на което може да разруши цялата верига. И тогава какво да говорим за резултата – пламенни дискусии… 

Благодаря на всички за съвместната работа! Особена благодарност на Наталия Ивановна Апалкова и Олга Борисовна Белашова – мои безкористни помощнички не само при техническото създаване на книгата (набор, илюстрации и т.н.), но и за тези съществени принципни смислови забележки и съвети, които ми даваха по време на съвместната ни работа. 

Благодарен съм им от все сърце. * 

Книгата е преведена не съвсем буквално, а на места по смисъл. 

– Б. прев. • 

                                ПРЕДИСЛОВИЕ 

БОГ Е ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС, ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК, ВЪВ ВСИЧКО!

 Оказва се, че „световно правителство“ действително съществува и управлява държавите и народите на Земята вече не едно столетие. От тази книга читателите ще узнаят не само фактите, потвърждаващи съществуването на такова правителство, но ще научат за неговите тайни методи и начини на управление на милиарди хора в продължение на много столетия, с помощта на които се осъществява такова управление в интерес на шепа „избрани“ за сметка на огромен брой „неизбрани“. 

И най-главното, читателите ще разберат как може не само да се противостои на тези начини, но и как може да се промени положението на планетата, за да се установи справедливо жизнеустройсво и че за това са необходими усилията на всички и на всеки. 

 Тази книга е „информационно лекарство“. За всеки читател вкусът на това лекарство ще е различен: за едни то ще се окаже горчиво, за други – кисело, за трети – „балсам за душата“. Както знаем от житейския си опит понякога се налага да изпием доста горчиво лекарство, за да се излекуваме и да се избавим от болестта си завинаги. 

„Информационното хапче“ на тази книга не само лекува, но и додава необходимите сили и енергия, които по-рано не са били видими за човека. Изцеляващото „информационно лекарство“ в книгата освобождава читателя от душевните мъки и страдания, възникнали в резултат от неразбираемите събития, протичащи в Русия, но отразяващи се върху всеки от нас, независимо от нашето желание. 

„Лекарството“ избавя читателя и от множеството погрешни възгледи и убеждения, все още тържествуващи в нашето общество, отнасящи на първо място философията, историята, политиката, икономиката, екологията, психологията и много други. 

Във връзка с това заявление препоръчвам на читателя винаги да помни мисълта, изказана от Л. Н.Толстой: „Заблудата няма да престане да бъде заблуда поради това, че от нея се ръководят милиони хора“. 

 „Информационното лекарство“ в книгата влива в читателя напълно нови сили чрез разбирането на това как е нужно да се жи- вее и какво е необходимо да се направи, за да може вашият личен живот, животът на вашите близки и животът на обществото като цяло да стане безопасен във всички отношения: без войни, без престъпност, без корупция, без наркотици, без страх да не загубите работата си и сигурността си за утрешния ден, без лъжи и измами на всяка крачка. 

Книгата разказва за това какво и как трябва да се направи, за да може всеки един човек и всички хора да станат щастливи и радостни, достойни за високото звание Човек. 

 Читателю, вземайки това „информационно лекарство“ от книгата, ти неизбежно ще усетиш неговото лечебно въздействие, след което вече не ще можеш да гледаш по старому на случващото се в държавата ни и в света. При което изразът „не ще можеш да гледаш“ ще е само минимума на ефекта, а като максимум – въобще няма да можеш да живееш по старому. Казаното дотук се потвърждава от двадесет и четири годишния ми опит от разпространяването на информацията, изложена в книгата. 

Това предупреждение за това, какво може да им се случи, ако прочетат тази книга, се отнася за тези, които не искат да променят нищо нито в себе си, нито в обществото. За всички хора, желаещи да разберат процесите, протичащи в Русия и в целия свят, за стремящите се да научат нови неща и да променят към по-добро както своя личен живот, така и живота на другите, книгата ще е истинско откритие. 

 Информацията е изложена на основата на Концепцията за Обществена Безопасност (КОБ), представляваща няколко десетки аналитични трудове, писани от 1992 година насам, които са били предназначени и са представяни на вниманието на първо място на ръководителите и аналитиците в Кремъл. 

По тази причина в многобройните аналитични записки и трудове по редица проблеми беше използван език на сериозно аналитично ниво. В настоящата книга информацията е изложена в достъпен за всеки читател вид, на език, разбираем за всеки и в такава последователност, която ще Ви позволи да се ориентирате в доста сложните въпроси в различните сфери на знанието. 

 За да не се разводни основната линия на изложение на фактологичната информация с примери от живота, след като изложихме основните положения, допълнихме книгата с цяла поредица приложения, позволяващи да „преосмислите“ получената информация спрямо някои интересни събития от историята на съвременността. 

 И още. Нека да не смущават читателя някои „грешки в правописа“ на определени думи. Например, съвременният правопис утвърждава, че трябвало да се пише „безидеен“, „безвкусен“, което предполага съществуването на „идеи“ и „изкуство“. По-рано в руския език не е имало такива глупости и затова тук Вие може да срещнете различно изписване на думите, но знайте, че това не са грешки, а умишлен стремеж да се върне руския език към правилното изписване на думите според тяхното смислово значение. Това, обаче не е направено в цялата книга. 

                                              www.koob.ru/petrov_k_p/ www.kpe.ru  

Предишна статия

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОФ. ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Следваща статия

Затова и единственото им спасение е да останат на власт и да организират изборите така, както те си знаят…

Други интересни