„И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.“

Автор: Няма коментари Сподели:

За кого е предназначена тази книга?

От автора: Тази книга е за тези, които не знаят. Но търсят. Също като мен. За хората, които са уморени да ги лъжат и баламосват от всички страни – правителство, медии, училища, религии, ню-ейдж гурута и прочее „вълци, облечени в овчи кожи“. И преди всичко за тези, които са дошли на Земята да се учат, да се усъвършенстват и да си помагат.

Подтик да напиша тези редове ми даде горчивото прозрение, че докато в миналото знанието е било изключително трудно достижимо и достъпно само за малки кръгове от хора, в наши дни вече то може да бъде намерено дори от малките деца. 

За сметка на това обаче сред изобилието от духовни сайтове, книги, семинари, и стоящите зад тях „учители“ и „гурута“ (често претендиращи да дават единствената и най-неподправена Истина), се е появила една сериозна опасност — знанието е толкова сериозно примесено с най-различни заблуди, че малцина са тези, които могат да се ориентират в целия този хаос от противоречиви идеи и да отделят „житото от плявата“.

Изтегли книгата:

„Откровения на Истината“
(PDF | 1630 стр. | 10.3 MB)

Живеем в епоха, в която от човечеството се иска да развие интелекта до една висша степен, която ще му позволи да обхване духовните истини и смело да отдели илюзиите от действителността. 

Имаме перфектните условия за този урок, след като Бог е допуснал в обществото ни да се ширят всевъзможни лъжеучения, които да ни подтикнат към мисъл и развиване на умението по логичен път да разпознаваме Истината. 

Навсякъде ни заливат с истории за извънземни, рептили, слънцеяди и всякакви други митични същества, които изместват фокуса от истински важните задачи пред нас. 

Свидетели сме как цялата мъдрост, която човечеството е натрупало през вековете, е така хаотично примесена с ню-ейдж фантазии, че само онзи, който положи огромни усилия, би могъл да достигне до чистото знание.

Достатъчно е да погледнем само многобройните църкви, всяка от които претендира да е единствената истинска и правоверна, и обвинява другите в лъжа, и често е готова да пролива реки от кръв, за да „докаже“ своята правота. 

Очевидно е не само, че някой от тях лъже, ами и е твърде вероятно те всички да го правят. 

Вече 2000 години така и не можаха да си поделят Христос и да разберат, че Божият Син не е там, където някой рецитира молитви и кръщава в Негово име (разбира се, срещу съответното заплащане), а както Той Сам ни каза: „дето са двама или трима събрани в Мое Име, там Съм Аз посред тях.“ (Мат 18:20) Защото Бог не живее в човешки църквички, а в сърцата на хората. А непосредствената връзка с Него се случва не във външния свят, а в човешката душа. 

Вярата не се изразява в това, да знаеш кога се пости, кога се ходи на църква, и на коя икона за какво да се молиш. Тя означава да си добър и да обичаш, и да постъпваш с другите с ясното съзнание, че Бог живее в тях.

Това е казано в прав текст и в Деяния на Апостолите (17:24,25) — „Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дихание и всичко.“

За съжаление обаче, намирането на правдива информация става все по-трудно, но и все по-важно. Затова се опитах на едно място да синтезирам всичко най-значимо по духовните въпроси, а също за Земната мисия на хората, които в тази важна епоха са въплътени на Земята. 

Ако съм успял да свърша възложената ми задача, в края на тази книга читателят ще разполага със солидна основа в своите познания за духовните светове и неговото място сред тях, и ще може да продължи смело напред, като вече ще познава много от капаните, които злото е поставило в пътя на съвременните хора. Продължава в книгата »

* * *

Нямам нищо против тази книга или части от нея да бъдат свободно разпространявани с некомерсиална цел, нито пък претендирам за авторство. Изворът е един, а благата му са за всички жадни.

„И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.“ (Откровение на Йоан 22:17)

                                                   https://www.otizvora.com/2017/06/8909

Предишна статия

ЗАБРАВЯМ ТЕ!

Следваща статия

Sound Wave Fire Extinguisher | The Henry Ford’s Innovation Nation

Други интересни