МАРИЯ МУСТАКОВА ОСТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ….ЗА СЕГА

Автор: Няма коментари Сподели:

   Едва 17 човека дойдоха на общото събрание на Местната инициативна група Хисаря. Кворумът беше на ръба, но все пак имаше заседание. Преди това, в 12 часа се събра Управителният съвет на МИГ, за да приеме доклада на Мария Мустакова. Тъй като членовете не останаха доволни, наложи се председателят на УС да допълни някои факти, които поднесе на общото събрание. 

Никой от УС не подаде писмена молба да бъде освободен. По време на общото събрание Кирчо Иванов и Емил Нанев изразиха желание да напуснат Управителния съвет. По – късно стана ясно, че Стоян Найденов и дъщеря му Виолета, както и председателката на читалищното настоятелство в село Михилци, която не беше на събранието, са подали молба да станат членове на общото събрание. Госпожата от Михилци е без решение на настоятелството, но г-жа Мустакова убеди присъстващите, че тя ще го представи допълнително.

   По време на разискванията за членове на УС Емил Нанев беше избран отново, а макар и трудно, предложеният земеделски производител Атанас Кисьов се съгласи да стане член на УС. 

Цонка Пачева – библиотекар от Паничери, член на УС не дойде на общото събрание. Другият член – Стоян Чолаков беше критичен и поиска оставката на Мария Мустакова. Не беше даден финансов отчет на заседанието на УС в 12 часа, на което не беше поканен нито изпълнителният директор на МИГ , нито главният експерт. С допълненията, които г-жа Мария Мустакова направи между заседанито на УС и общото събрание, тя поднесе доклад с положителните постижения на МИГ. 

   Част от промените в устава на МИГ, предложени от Стоян Чолаков бяха одобрени, а друга част, свързани със създаването на контролен съвет бяха отхвърлени, тъй като се иска за тях пълно единодушие на Управителния съвет за такава промяна. На общото събрание на МИГ дойдоха кметът на общината – инж. Пенка Ганева, заместник- кметът – Милена Балямска, председателят на Общинския съвет – инж. Найден Павлов и адвоката на Общинския съвет, който обясни на присъстващите, че не е законосъобразно да се гласува оставката на Мария Мустакова, а да се насрочи ново общо събрание 

 След най- малко четиринадесет дни трябва да се проведе такова събрание. 

                                                                ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Нека не оставяме в ръцете на „полезните идиоти“ да коментират нашето общо минало!

Следваща статия

Супер хората на земята – Иван Гарабитов по ТВ7

Други интересни