Кой как гласува поправката „Менда“ в хазарта и кой се прави на „ощипана мома“

Автор: Няма коментари Сподели:

Дали наистина поправката „Менда“ в Закона за хазарта минава без „другите“ да разберат. Гласуването в Народното събрание показва съвсем друго. „За“ предложението гласуват както ГЕРБ, така и Реформаторският блок, патриотичният фронт и АБВ. Впечатляващо е, че от БСП само трима са против, а реално гласуват „въздържал се“ заедно с трима от ДПС. Съвсем очаквано изказвания няма.

Вчера подробно ви разказахме как минава „дебатът“ във Комисията по бюджет и финанси по внесените от Менда Стоянова поправки в Закона за хазарта, в резултат на които хазартният бос Васил Божков твърди, че е трябвало да плаща такса „помагане“. Добре е да видим  как протичат гласуванията в пленарната зала. Ключовата поправка на закона се оказва редакцията на ал. 5 от чл. 30., за която няма нито дума коментар в нито една стенограма. 

Припомняме, че сагата със Закона за хазарта, за която упорито настоява Васил Божков, започва в края на 2014 г. На 29.10.2014 г. депутатът от БСП Георги Кадиев внася предложения за изменение и допълнение на този закон, които са отхвърлени от депутатите. Седмица по-късно, на 26.11.2014 г. Менда Стоянова внася по думите й „същия закон“. На 5.12.2014 г. този закон е приет.  

Каква е ключовата поправка 

Тук може  да видите как е звучал законът, преди да бъде променен, какво предлага Кадиев и какво реално се приема по предложение на Менда Стоянова. 

Закон за хазарта преди поправките, ДВ, бр. 1 от 2014 г.

Предложение

на Георги Кадиев

Предложение

на Менда Стоянова

В чл. 30 се правят следните допъл-

нения:

 

(5) За хазартни игри с игрални автомати

и игри в игрално казино, които се облагат

с алтернативен данък по Закона за корпора-

тивното подоходно облагане, таксата по ал. 4 не се събира.

§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

 

3. Ал. 5 се отменя, като ал. 6 става ал.5, а останалите алинеи се преномерират.

§2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

 

г) Алинея 5 се изменя така: „За хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само таксите по ал. 1“

 

(б.р. според ал. 1 държавните таски се определят по тарифа, предложена от министъра на финансите)

 От съпоставката става ясно, че първоначално през 2014 г. Законът за хазарта дава възможност за определени хазартни игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), да не се събира такса. Кадиев предлага това да отпадне и всички да си плащат. Това не се приема. Става въпрос за таксата (посочена в ал.4 ) за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания. Тя е двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 100 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. 

Предложението на Менда „коригира“ нещата. Вече облаганите по  ЗКПО ще плащат по нови тарифи, които ги няма в закона, но пък допълнително ще ги определя министърът на финансите.   

Да гласуваш (не)разбрал

 Дали са разбрали, или не са депутатите е въпрос, на който всеки от тях може да отговаря персонално, но ето какво е гласуването и какъв е реално партийният вот. Това, разбира се, няма да отговори на въпроса защо всички тези народни избраници си мълчат. Ако е вярна репликата на Менда Стоянова „другите не трябва да разбират“, е интересно дали от неразбиране са гласували така. 

В стенограмата от гласуването в пленарна зала ясно се вижда кой как е гласувал. Очевидно е, че вотът е партиен. Ето как протича гласуването: 

ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:

По § 2 има предложение на народния представител Георги Кадиев:
В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
За издаване на лицензи за организиране на хазартни игри по този закон, с изключение на първоначален лиценз за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.

2. Алинея 5 се изменя по следния начин:
„Организаторите на хазартни игри, задължени да заплащат такси по реда на ал. 3 и ал. 4, са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от длъжностните лица на Държавната комисия по хазарта.”

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2, който става § 4, и предлага следната редакция:

„§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи, за издаване на лицензи по този закон, с изключение на лицензи за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени по издадени лицензи, както и за извършване на други административни услуги, се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.”
2. В ал. 2 след думите „подадени искания” се добавя „за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи”.
3. В ал. 3 след думите „хазартни игри” се добавя „традиционна лотария, томбола, моментна лотария”, а след думата „лото” се добавя „бинго, кено и техните разновидности”.
4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само таксите по ал. 1.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. 

Гласуваме предложението на господин Кадиев. Комисията не го подкрепя.
Гласували 133 народни представители:

за 20,

против 89,

въздържали се 24.
Предложението не е прието..

Гласуваме § 2 по вносител с номерация § 4 по доклада и в редакцията на Комисията.
Гласували 131 народни представители:

за 102,

против 10,

въздържали се 19.
Предложението е прието..

Въпросът кога народните представители ще започнат да носят отговорност за действията си се задава от години. Днес темата са 700 милиона неполучени от държавата приходи. Обвиняемият е един, който на всичкото отгоре твърди, че ги е плащал, но не към хазната, а в кеш към “когото трябва”. Премиерът Бойко Борисов отказва да коментира, финансовият министър Владислав Горанов също. 

Дали ще доживеем прокуратурата да попита поне някой от депутатите защо са гласували така?

 Парламентарната група на ГЕРБ тогава е от 111 народни представители, някои от които са министри към настоящия момент, други пък попаднаха в центъра на редица скандали през годините.

 В групата на реформаторския блок също има емблематични лица сред 29-те им депутати.

Как са гласували можем да видим, но защо и какви са мотивите им е трудно да се разбере. Със сигурност повечето ще твърдят че не си спомнят… 

Очаквайте продължение с поименния вот на депутатите. 

                                                                                                          Фрог Нюз

https://frognews.bg/novini/koi-kak-glasuva-popravkata-menda-hazarta-koi-pravi-oshtipana-moma.html

Предишна статия

Супер хората на земята – Иван Гарабитов по ТВ7

Следваща статия

Гражданите и опозицията къде са, Божков ли чакат да ни освободи???

Други интересни