ГОЛЯМА БЪРКАНИЦА СТАВА В МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Автор: Няма коментари Сподели:

В писмо до кмета на общината, до председателя на Общинския съвет, до УС на МИГ, до „П.Н.“ и „Тракийски свят“, г-н Лазар Лазаров – изпълнителен директор на МИГ – Хисаря засяга управлението на финансовите средства и твърди, че от месец февруари няма поглед и достъп до банковата сметка на МИГ. Той иска председателят на Управителния съвет да предостави четири информации, свързани с похарчени пари и сключени договори. 

По – нататък твърди, че са подписвани писма от председателя на УС, тъй като единственият печат на МИГ се намира в нея. За изпълнението на стратегията посочва девет факта и иска от съветниците да видят седем документи с неизвестно съдържание, които ги няма в деловодството, но той им посочва датите и входящите номера. Според изпълнителния директор, ако работата продължава така, местната общност ще изгуби 5 600 000 лева.

     В същото време председателят на УС изпраща на кмета едно писмо, което е с информация за фирми и кандидстването им с проекти в МИГ. То е от фонд „Земеделие“ след направена рутинна  проверка за допуснати пропуски, които трябва да бъдат допълнително поправени. 

И … писмото се озовава в електорните пощи на всички общински съветници. В техните пощи изпраща девет страници материал, но това става в деня, когато съветниците са на заседание на постоянните комисии. С една дума – ето, мен ме критикуват, но вижте, че и изпълнителният директор не проявява контрол.

      Пак в същото време инж. Ганева написва едно уведомително писмо до съветниците, в което разказва, че след среща с директора на фонд „Земеделие“ е разбрала, че в МИГ има проблеми. Тя присъствала на заседание на УС и предлага да се смени целия управителен съвет на общо събрание и да се избере нов.

    На сесията председателят на Общинския съвет дава думата на съветниците след изчерпването на дневния ред в точка РАЗНИ.  Лазаров като изпълнителен директор е готов да покаже и други документи на съветниците. 

Мустакова се оправдава, посочва пропуски в работата на изпълнителния директор и дава обяснения пред съветниците.  Кметът иска нов УС. На кого да вярват съветниците?

  • Общинският съвет и общинските съветници трябва да вземат отношение, защото в крайна сметка председателят на УС е техен представител – каза пред мен изпълнителният директор.

 Той остава твърдо на мнението си, че председателят на Управителния съвет на МИГ трябва да си отиде на първи юни, така, както е обещала на заседание, проведено в деня, когато свърши извънредното положение.

     На сесията на 19 май той отново  изказва мнението си като  допълва с още факти какво става в МИГ. Мария Мустакова не му остава длъжна и поднася данни за нарушения на изпълнителния директор.

    Всичките разисквания по трите писма стават в края на сесията. Когато изпълнителният директор започва да говори, Атанас Куковски напуска сесията. Коя е  „Ненова 73“, не става ясно.

     Сега започват големите сметки. Ако г-жа Мустакова освободи длъжността, кой ли би могъл да бъде на нейно място? На кого трябва да угажда човекът, който заеме този пост? На тези, които  искат определени проекти да бъдат одобрявани бързо, или на местната общност, заради която е създадена тази неправителствена организация? 

Да напомним, че още в началото, когато се провеждаха срещите за одобряване на стратегията, присъстващите поискаха повече хора да се възползват от парите на МИГ с проекти на по – малка стойност.

Накъде ще се обърне кметът, който с информация осведомява съветниците, че в МИГ има сериозни проблеми, за които говори и на сесията?

Да спрем до тук. Тепърва ще се разбере дали изобщо ще си отиде председателят на УС на МИГ, или нейната цел е друга. Дали пък не гледа към мястото на изпълнителния директор, където заплатата е доста солидна?

Дали пък цялата тази игра не се разиграва, за да потъне г-н Лазаров? Тук е мястото да кажем, че сега членовете на УС трябва да покажат имат ли цел да работят за хората, ще запазят ли добрия тон и ще имат ли морал да издържат на натиска от различни страни. Ако, разбира се, остане същият УС. Защото общо събрание на МИГ е насрочено за 28 май. Затова съветниците не взеха никакво решение. 

Ще изчакат 28 май да мине, пък тогава ще се разбере какво ще стане. Знаем как се правят общи събрания. Този, който иска да остане, кани на събранието свои хора, за да бъде избран. Само че сега бърканицата е голяма. 

Изпълнителният директор не иска да напуска, Мустакова не иска да си отива, кметът иска нов УС, а подалите проекти искат бързото им оценяване, за да могат да работят.

 А преди сесията през нощта се разиграва цяла криминална история. Иванка Богунска подава заявление за свободната длъжност в МИГ. 

Г-жа Мустакова пита / кого?/ как да действа. От там я смъмрят и питат кой е пуснал обявата. Накрая електронната кореспондеция е изтрита. 

Иванка Богунска знае три чужди езици, ръководила е евроинтеграцията в община Хисаря и от няколко години работи с група експерти, които правят проекти в страната. 

От това по – добра кандидатура, здраве му кажи. По – добре експертът да е до теб, вместо да търсиш консултанти, на които даваш десетки хиляди левове, за да те учат и направляват. Нали така, господа от МИГ?

                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ                                         ИРИНА КИРИЛОВА

     ПОСЛЕСЛОВ:  

 Днес – св. Константин и Елена внезапно беше проведено заседание на УС на МИГ. На него беше взето решение общото събрание да се проведе на 5 юни 2020 година. Това става, защото от проведеното заседание на 13 май , с написан протокол на 14 май, трябва да минат 15 дни, а 28 май е четиринадесетият ден. 

 Освен това УС реши да назначи на работа в Местната инициативна група Иванка Богунска.

И така на пети юни ще разберем дали ще се изпълни желанието на инж. Ганева, или дотогава   г-н Лазаров и г-жа Мустакова ще направят компромис и ще се разберат да работят заедно за местната общност.

                                                                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

How to create Magic Energy Ball VFX with the Particle Simulator

Следваща статия

24 мая в День славянской письменности и культуры мы рады представить вашему вниманию онлайн-трансляцию концерта Атанаса Куртева

Други интересни