КОРОНАВИРУСЪТ – ЕСТЕСТВЕНО ИЛИ РЪКОТВОРНО ЯВЛЕНИЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

През последния месец, т.е. в разгара на епидемията от коронавирус, се ожесточи спорът за произхода на настоящото бедствие. Ако до началото на април господстваше версията за естествения произход на този вирус, то в последно време зачестиха претенциите към Китай, че съзнателно или несъзнателно е заразил човечеството, допускайки изтичане на зараза от своя вирусологическа лаборатория – Центъра за нововъзникващи инфекциозни заболявания (Center for Emerging Infectious Diseases) в град Ухан. 

Своеобразен връх в това отношение бе интервюто на проф. Люк Монтание – откривателя на вируса HIV и носител на Нобелова награда, – който на 17 април каза, че вирусът несъмнено е с изкуствен произход, защото геномът му съдържа секвенция (последователност от базови единици), съответстваща изцяло на подобна секвенция във вируса на HIV. Според Люк Монтание подобно явление е изключено да възникне по естествен път. Попитан за целите и възможният източник на заразата, френският учен се въздържа да отговори категорично, а само предположи, че това е направено с цел да се открие лекарство или ваксина срещу HIV и предизвикания от него СПИН. 

                    Интервю с д-р Френсис Бойл

Един от първите, който хвърли камък по мирното единодушие по въпроса за генезиса на новия коронавирус, бе д-р Френсис Бойл, специалист по биологическите оръжия, професор по право, автор на закона, наречен „Антитерористичен акт срещу биологическите оръжия“ (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989), приет с пълно единодушие и от двете камари на американския Конгрес. На 25 февруари той даде интервю на една маргинална радиостанция (защото не бе допуснат до големите и

влиятелни медии), в което сензационно заяви, че виновни за сегашната пандемия са САЩ и Китай, защото първо САЩ са разработили технологията на генното инженерство, наречена „мутация с придобиване на функция“, ефектът от която обикновено е усилване на въздействието и устойчивостта на вируса. След това в съвместно изследване на група американски и китайски учени относно възможността на коронавирус, срещащ се сред китайските прилепи, да премине върху хората, тази технология е била предадена на китайците. И накрая резултатите от подобни опити са изтекли – най-вероятно неволно – от китайската лаборатория Център за нововъзникващи инфекциозни заболявания (Center for Emerging Infectious Diseases). 

https://www.naturalnews.com/2020-02-20-full-transcript-smoking-gun-interview-prof-frances-boyle-coronavirus-bioweapons.html  

За да обоснове своята теза, д-р Френсис Бойл се позовава на анализа на 4 научни статии, публикувани в престижни научни списания:

  1. The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528 

  1. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence.

https://www.nature.com/articles/nm.3985 

  1. Angiotensin-converting Enzyme 2 (ACE2) Proteins of Different Bat Species Confer Variable Susceptibility to SARS-CoV Entry

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20567988/ 

  1. The possible origins of 2019-nCoV coronavirus

https://www.docdroid.net/EZUN6cB/originsof2019-ncov-xiaob-res-pdf#page=2  

В първата статия, написана в началото на февруари 2020 г. от трима френски и един канадски учен, според д-р Бойл най-важното е написано в следния пасаж:

Предполага се, че това фуриноподобно място на разцепване може да осигури на КОВИД-19 (CoV2) придобиване на функция за ефективно разпространение в човешката популация в сравнение с други бетакоронавируси. Това вероятно илюстрира наличието на конвергентна еволюционна пътека между несвързани преди видове коноравируси.

Втората – най-важна статия, – излязла през ноември 2015 и дело на

международен американско-китайски екип, в който участва и Ши Джънли, най-видната специалистка по вирусология в Китай, директорка на Центъра за нововъзникващи инфекциозни заболявания в Ухан. В нея се казва:

Използвайки метода за обратна генетика на коронавируса САРС, ние създадохме и описахме вирус-химера, съчетаващ шиповидния протеин на прилеповия коронавирус SHC014 в адаптирана основа на миши коронавирус САРС.

Нека, преди да продължим със статията, да обясним какво означава „вирус-химера“. Очевидно понятието „химера“ не се употребява в смисъл на „невъзможно и нереализуемо желание или мечта“, а на „митологично създание  с лъвска глава, опашка на дракон и козе туловище“, т.е. на някакво хибридно създание, съчетаващо части от различни животни.  

По-нататък в статията се обяснява, че в изследването е направена проверка дали въпросният миши вирус се разпространява надеждно и бързо с въведените в него промени в сравнение с обикновения вирус на SARS. Тоест, използвали са мутационна технология с придобиването на функция. Заключават също така, че не са могли да намерят антитела срещу него и че новият им модифициран генетичен вирус има повишена патогенност. 

В статията подробно са описани всички процедури и се твърди, че всеки специалист би могъл да повтори опита им. Заявява се, че изследванията са направени, за да се види в каква насока би могъл да се развие въпросният прилепов коронавирус, показващ явни признаци, че може да се прехвърли и върху хората. 

Тук обаче възниква въпросът какъв е смисълът от създаването на подобен вирус-химера? Да се налучка евентуалното развитие на естествения коронавирус у прилепите? Нима това е възможно? Та природното развитие на един вирус (а и на който и да било друг организъм) има възможността да поеме по хиляди пътища съобразно с комплекса конкретни условия на естествената среда и със сигурност не по този, по който са поели учените, участващи в експеримента. Защото няма природен начин цяла секвенция от един вирус да попадне в генома на друг вирус. Това го каза Нобеловият медалист и откривател на ХИВ Люк Монтание.

Не би ли трябвало подобна Франкенщайнска дейност да бъде забранена в целия свят?

Третата статия, на която се позовава д-р Френсис Бойл, е излязла за пръв път не в Archives of Virology 2010, както той посочва, а в PubMed – библиографска база данни на Националната медицинска библиотека на САЩ (United States National Library of Medicine)

– през 2007 г., и макар да е под егидата на Australian Animal Health Laboratory, е написана изцяло от китайски учени. Статията отразява изследване, съфинансирано от Китай, чиято цел е била да се създаде вирус-химера чрез съчетаване на вируса на атипичната пневмония (SARS) и вируса на човешкия имунодефицит (HIV)

В резюмето на статията, представяща резултатите от въпросния проект, се казва следното: „Тук разширихме предишното си изследване молекули на ACE-2 от седем допълнителни вида прилепи и тествахме взаимодействията им с човешки шиповиден протеин на коронавируса САРС, използвайки както псевдотип, базиран на ХИВ, така и жив тест за инфекция на коронавируса САРС“.

Така че д-р Бойл не е съвсем прав, че технологията е била предадена от американците на китайците в рамките на изследването, проведено през 2014-2015 г. (за което става дума във втората статия), защото още през 2007 г. китайските учени правят опити да осъществят по изкуствен начин взаимодействието на шиповидния протеин (израстъците на вируса, които виждаме на картинките) на прилепов коронавирус САРС (а също и на ХИВ) с човешкия протеин АСЕ-2, който е известен като рецептор на всички вируси.  

Четвъртата статия е дело на двама китайски учени, които твърдят, че КОВИД-29 най-вероятно е изтекъл по невнимание от Центъра за нововъзникващи инфекциозни заболявания (Center for Emerging Infectious Diseases) в Ухан, за който споменахме по-горе.  

В своето интервю д-р Френсис Бойл нееднократно подчертава, че геномните техники „придобиване на функция“ и „създаване на вирус-химера“ са типични методи за разработване на биологични оръжия и че в цялата тази работа са замесени биологичната лаборатория към Университета в Северна Каролина и лабораторията във Форт Детрик (бившият център за разработка на биологични оръжия, закрит след подписването на Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на бактериологическо (биологическо) и токсично оръжие и за неговото унищожаване на 10 април 1972 г. Той нарича тези разработки, достойни за германските нацисти, и твърди, че няма как да са ставали без знанието на Националните институти по здравеопазване (National Institutes of Health (NIH)) – агенция на Департамента по здравеопазване на САЩ и са основната институция в САЩ, отговаряща за научните изследвания в областта на биомедицината и здравеопазването. 

Забрана на американското правителство за провеждането на подобни опити

Интересна подробност в цялата тази история е, че на 17 октомври 2014 г. американското правителство налага мораториум върху финансирането на изследванията и опитите за придобиване на нови функции, включващи грипни вируси и вируси на MERS и SARS

http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf 

В документа се казва следното:

В светлината на неотдавнашните опасения по отношение на биобезопасността и биосигурността, правителството на САЩ (USG) налага мораториум, който влизат в сила незабавно, върху финансирането от правителството на САЩ на нови изследвания за придобиване на нови функции, отнасящи се за грипните вируси, както и тези на MERS или SARS, както са дефинирани по-долу. Този мораториум върху финансирането на научни изследвания ще бъде ефективен, докато не бъде извършен широкообхватен и задълбочен процес на обсъждане, който ще доведе до приемането на нова политика на американското правителство относно изследователската дейност по придобиване на функции при геномите на вирусите.

Мораториумът продължи до 2017 г., когато бе вдигнат. Интересно, какво ли наложи неговото въвеждане? 

Още по-интересно е, че американско-китайският експеримент, за който се говори във фамозната статия от 2015 г., публикувана в сп. „Нейчър“ (документ № 2 в списъка на Френсис Бойл), в голямата си част се е провел след въвеждането на въпросния мораториум. За тази цел екипът е поискал специално разрешение от Националния институт по здравеопазване (NIH) на САЩ за завършване на изследването, което е и получил. За това се казва в самата статия в „Нейчър“. 

 Няколко думи за начина, по който коронавирусът прониква в човешките клетки

Всъщност целият механизъм на заразата се състои в това, че в даден момент шиповидният протеин на вируса, или S-protein (представени по-долу като тъмночервени израстъци) се прилепя към АСЕ-2, успява да го пробие и по този начин

вирусът да проникне в клетката, за да използва нейната енергия за собственото си размножаване.

Какъв е този фуринов участък, каква е тази движеща сила на свързването с рецептора (receptor-binding motif, или RBM), какъв вид е този шиповиден протеин? Всъщност, ако преминете през джунглата на терминологията, тогава всичко е концептуално просто. Например, шиповидният протеин е онова стърчащо от тялото на вируса кълбенце (S протеин), заради което тези вируси са наречени „короновани“:

Именно с помощта на тези протеини вирионът (малкото вирусче) се прикрепва към рецептора на жертвата (ангиотензин-преработващ ензим, или ACE-2 в нашия случай), за да проникне след това в клетката. Следователно можем да кажем, че това е най-важната част от вируса, защото той определя кои животни той може да поразява и кои – не, защото рецепторите АСЕ-2 при различните видове са структурно различни. Освен това от целия огромен по вирусните стандарти геном на коронавируса, състоящ се от 30 000 базови двойки, генът на този протеин е само 12–13%, тоест около 1300 аминокиселини. Ето как е структуриран шиповидният протеин в CoV2 и неговите близки роднини:

 

Както се вижда от фигурата по-горе, S-протеинът се състои от две подединици: S1 и S2. Именно S1 взаимодейства с рецептора за АСЕ-2 и мястото, на което той извършва това, се нарича област на свързване с рецептора (Receptor Binding Domain, или RBD), а зоната на прекия контакт, светая светих на процеса, се нарича движеща сила на свързването с рецептора (Receptor Binding Motif, или RBM).  

И тъй, когато геномът на COV2 беше току-що разшифрован, отначало на всички им се струваше, че не съществуват известни на науката близки по структура до него. Но още на 23 януари 2020 г. Ши Джънли публикува статия, в която обяви, че при COV2 има ок. 96% съвпадение с щама RaTG13, който лабораторията й през 2013 г. е изолирала от прилепите в провинция Юнан. Вярно, извън нейната лаборатория до януари 2020 г. никой не знаеше за този щам.

Веднага стана ясно, че RaTG13 е нещо твърде специално. Обърнете внимание на диаграмата:

 

Това е графика на приликата с други известни щамове. Колкото по-висока е кривата, толкова по-висок е процентът на съвпадение при нуклеотидите на друг вирус с тези на CoV2. Както можем да видим, при гена на въпросния шиповиден протеин (S-protein), за който говорихме по-горе, само RaTG13 (синята крива) е повече или

по-малко близък до CoV2, а всички останали щамове на това място очертават дълбок спад – както щамовете на вирусите от други прилепи, така и първият SARS-CoV (червената крива). Засега в това няма нищо подозрително – да не би да са един или да неизвестните на науката щамове от пещерите в Юнан? Е, да, не е много ясно как точно вирусът се е добрал оттам до Центъра за нововъзникващи инфекциозни заболявания в Ухан, но какво ли не се случва на Божия свят.

           Нарастващ натиск за проверка на китайската лаборатория

Интервюто на д-р Френсис Бойл прозвуча като глас в пустиня, но месец по-късно започна да се сипе истински порой от статии, интервюта и видеоматериали, в които видни учени, политици и журналисти започнаха да изразяват съмнение в естествения произход на вируса и да сочат с пръст Центъра за нововъзникващи инфекциозни заболявания в Ухан. СЗО обаче твърдо държеше на своето, че няма никакви данни за изкуствения произход на коронавируса SARS CoV2. 

До 17 април, когато проф. Люк Монтание произнесе думите, за които споменахме в увода си.  Нещата станаха неудържими. Все по-силно зазвучаха гласове на политици, че китайската лаборатория трябва непременно да бъде подложена на международна проверка. Китай твърдо отказва, твърдейки, че това са безпочвени обвинения, и няма как да се допуснат чужди лица в свръхсекретна лаборатория. Напрежението нараства и никак не е ясно накъде ще избие. 

Започнаха да се множат и съобщенията, че групи адвокати от различни страни се готвят да съдят китайските власти за стотици милиарди, дори трилиони долари. Така например група нигерийски адвокати са заявили, че ще съдят в два такта китайската държава – първо пред национален съд, а после – пред международния съд в Хага за 200 млрд. долара обезщетение. Група египетски адвокати заяви, че ще съди китайските власти за нанесени щети на египетската икономика за 10 трилиона долара. Американският щат Мисури подаде иск до федералния съд в щата Мисури срещу различни китайски власти (Комунистическата партия на Китай, властите в Ухан и провинция Хубей, Министерството на извънредните ситуации на Китай, Министерството на здравеопазването на Китай, и т.н.) за нанесени огромни щети, които в жалбата се изброяват, без на този етап да се прецизира исканото обезщетение, но то няма как да не възлиза на стотици милиарди, а може би на трилиони долари. 

Тук трябва да се има предвид отношението на САЩ към своето законодателство, 

което се разглежда като екстериториално и отнасящо се до всяко кътче на земното кълбо, където САЩ имат интереси. А кътче на земното кълбо, където САЩ нямат интереси, липсва. Така че е напълно достатъчно щатският съд в Мисури да произнесе присъда в полза ищците (някой съмнява ли се в това?), за да осигури на федералното правителство мотив да анулира например задължението на САЩ да откупи продадените на Китай ДЦК. А те надхвърлят един трилион долара. И не се вижда кой би могъл да се противопостави на подобен ход. 

                                  Геополитически последствия

Нещата бързо вървят към големи размествания в съотношението на силите на световната шахматна дъска. Светът се намира в точка на бифуркация – съвсем малко усилие вляво или вдясно може да тласне развитието на глобалните процеси в съвсем различно русло. Възможно е в Китай да започне бърз упадък поради бойкот на Глобалния Запад да купува от него стоки и да му дава нови технологии. Възможно е Китай да се окаже победител от сегашния водовъртеж.

Възможно е САЩ да слязат от пиедестала на световен хегемон и да се капсулират на своя континент, изпадайки в продължителна летаргия. Възможно е да намерят сили и да се преборят с Китай, съхранявайки доминиращото си положение в света. 

Възможно е ЕС да се разпадне. 

Но със сигурност предстои епична битка между САЩ и Китай. Първото разузнаване с бой ще бъде съвсем скоро – още през следващия месец. 

Колкото и да не им се харесва на китайците да живеят в интересни времена, такива времена настъпиха.

                                                                                      https://www.klissarov.eu/

Предишна статия

Балканската прародина на трако-илирийското племе българи

Следваща статия

Ако воловете имаха богове

Други интересни