Секи маргинал с майбах – знаете как е!

Автор: Няма коментари Сподели:

ДОБРО УТРО, МАРГИНАЛИ!                         Добро утро, маргинали!

За маргиналите държавата не е предвидила нищо, според Министър Горанов:

Тези граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези (за самоосигуряващите се става дума – Бел. моя), те са социално изолирани и едва ли може да се направи много за тях”.

Ето и списъкът на самоосигуряващите, които попадат в тази група:

свободни професии или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори) и други:

физически лица, упражняващи свободна професия;
лицата, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци.
занимаващи се с търговия;
едноличен търговец (ЕТ);
собственик или съсобственик на капитала търговско дружество.
регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител;
при полагане труд без трудово правоотношение и месечно възнаграждение равно на или над една минимална работна заплата като намаля разходите за дейността, ако не се осигурен на друго основание за съответния месец – в тази хипотеза не дължи социални осигуровки (напр. за пенсия), а само здравни.

нотариуси;
частни съдебни изпълнители;
лицензирани оценители;
експерти към съда и прокуратурата;
медицински специалисти;
дейци на науката, културата, образованието;
икономисти;
инженери;

                            Добро утро!

                                                     Пепа Сомлева

П.П. Георги Дренчев: Отивам за бръс кредит, че да не свършат майбасите. Секи маргинал с майбах – знаете как е!

                                                                                           https://afera.bg/

Предишна статия

Познай кой е последен по благотворителност?

Следваща статия

Робин – Часть 4

Други интересни