МНОЗИНСТВОТО В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РАЗДЕЛИ ХОРАТА НА БЕДНИ И БОГАТИ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Никакво върното решение от Областния управител не можа да сломи упорството на мнозинството в хисаркия Общински съвет. Макар, че д-р Дани Каназирева бе написала, че актът на съветниците за данъците на две фирми е незаконосъобразен, че в член 8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет може  да освобождава пенсионери, социално слаби граждани и дружества с голяма обществена значимост на територията на общината, и пита кои икономически и социални фактори довеждат облекчение единствено на субекти, въведени в експлоатация 2013 година, това не стресна 13 съветници от ГЕРБ, СДС- АБВ, БСП.  Лидерът на социалистите – Пенчо Шапков не дойде на тази важна сесия, на която се отменя решение, закрива се социална придобивка  и се гласува бюджета. 

          Докладната на инж. Найден Павлов бе написана по най – завъртяния начин: 

 „Наред с изложените от Областния управител аргументи, в решение № 693 от 22 януари 2019 година Общинският съвет е реализирал правомощия, но не изменяйки наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси. В този смисъл може да се приеме, че текстът не е отреден в Наредбата. Ето защо, при условие, че не е  проведено съответното производство по изменение на подзаконов административен акт, не следва решения от този тип да се изменя и текстът на разпоредбата по чл. 10, ал. 2 от наредбата. Привилегията, определена с решение 693 от 22 януари 2019 година, намира приложение и към момента, доколкото ЗМДТ няма ограничения по отношение на вида на акта, с който се въвежда привилегията.”

Колкото и аргументи да извади съветникът от СП „Български път” – Гатьо Султанов – бивш председател на Общинския съвет, обясненията на адвоката на Общинския съвет бяха такива, че предизвикаха Султанов да заплаши, че това решение ще отиде в Административния съд . Сега  всеки от гражданите ще си плаща определените промили такса смет, а дъщерята на Кощилаков и Куковски ще плащат една пета от определената такса за населеното място, в което са предприятията им.

      Ива Вълчева, която свика събрание в Миромир поради предложението на инж. Пенка Ганева да бъде затворена баня „Банчето”, разказа за събранието и отказа да гласува за затварянето. Тя зададе въпрос колко е загубата от горското, колко е загубата като години наред не работи градския плаж, колко е загубата от  стадиона, но думите останаха да висят в пространството. Никой не отговори.

Против затварянето на банята гласува  Ива Вълчева и двама  съветници от СП „Български път”- Гатьо Султанов и инж. Ненко Костов.  Съветниците от нейната БСП –  Рахова, Мустакова и Марковска гласуваха с въздържам се.

     Община Хисаря има бюджет за 2020 година. Рамката на бюджета е 11  946  522 лв.  Държавната отговорност е 6 785 522 лв., а общинската – 4 484 939 лв. Дофинансирането на държавната дейност с местни приходи е 676 021 лв. Той беше приет, а на зададения въпрос включен ли е в бюджета вестник, кметът отговори, че  общината няма да има вестник.

     От дневния ред беше отложена точката за структурата на ЧОСР. Не бил минал срокът за качването му в сайта на общината и на обявлението му на  таблото на входа.

    Две нови докладни бяха дадени на съветниците в последния момент. 

Всеки нов председател обещава, че ще дава докладните седмица преди сесията и все има належащи въпроси, та се налага да се внасят минути преди началото на сесията.

Така без да са проучили материала, съветниците са длъжни да гласуват.

                                                                 Тракийски Cвят

Предишна статия

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового корона вируса

Следваща статия

LUNA, the Enchantress by ASTRO FREQUENCiES

Други интересни