Без конкурс държавата даде още 1,150 милиарда лева за магистрала Хемус…

Автор: Няма коментари Сподели:

Държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД ще проектира и изгради и последните 88.9 км от АМ „Хемус“, за което ще получи 1,150 милиарда лева. Това е отсечката между 222-ри и 310-ти километър – след връзката с пътя Русе – Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово – Буховци, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Без да обявява обществена поръчка, ведомството възлага проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, тъй като МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Въпросният член от закона е удобна възможност да бъде заобиколен Законът за обществените поръчки. “Автомагистрали” ЕАД няма нито достатъчно техника, нито достатъчно работници за изпълнението на подобен инфраструктурен проект. След като му бъде възложена поръчката обаче, държавната компания има възможност да “разхвърля” работата на които си поиска подизпълнители по абсолютно непрозрачен начин.

Кабинетът Борисов-3 за втори път ползва въпросната схема. През миналата година Министерският съвет предостави 1,3 млрд. лв. за строителството на 134 км в отсечката от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново. Този участък също е възложен на „Автомагистрали“ ЕАД.

Цялостното доизграждане на АМ „Хемус“ е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна, уточняват от АПИ.

В момента в експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 км. Неизградената част, започваща от п. в. „Боаза“ и завършваща при с. Белокопитово, ще свърже вече изградените участъци от двете страни на магистралата.

Новият договор е на стойност 1 150 000 000 лв. без ДДС, а строителството на километър от бъдещото трасе излиза около 13 милиона лева. Той е за проектирането и строителството на последните три участъка от АМ „Хемус“. Това са участък 7 – с дължина 43.6 км, след пресичането на път I-5 Русе – Велико Търново до км 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла – Търговище; участък 8 – 33.5 км, от пресичането с път II-51 Бяла – Търговище до връзката с път II-49 Търговище – Разград; участък 9 – 11.9 км, от пресичането с път II-49 и до изграждащия се в момента участък Белокопитово – Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102).

На заседанието си на 11 декември 2019 г. Министерският съвет пое ангажимент за осигуряване на 1 380 000 000 лв. по бюджета на МРРБ за изграждането на последните 88.9 км от АМ „Хемус“. Целият обем на тези средства ще бъде предоставен през следващите три години. През 2019 г. на МРРБ се осигуриха 483 000 000 лв. за предстоящи плащания. Средствата ще постъпят в сметката в БНБ, в която е и предоставеният досега ресурс за строителството на АМ „Хемус“, и ще бъдат използвани за предстоящи разплащания.

Изграждането на АМ „Хемус“ е разделено на следните участъци:

Участък 1 е с дължина 15.26 км. Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.

Участък 2 е 19.2 км. Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път III-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път III-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260).

Участък 3 е 17.08 км. Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път III-3005 Радовене – Катунец до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).

Участък 4 е 26.8 км. Той е от края на п. в. „Плевен“ при пресичане с път II-35 Плевен – Ловеч до път III-301 Летница – Ловеч, включително пътен възел „Летница“ (от км 139+340 до км 166+144.09).

Участък 5 е 23.2 км. Той е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово – Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09 до км 189+344).

Участък 6 е 32,6 км. Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени – Левски до път 1-5 Русе – Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344 до км 222+000).

Строителството на последната част от АМ „Хемус“ – от 222-ри до 310-ти км, е обособена в следните три участъка:

Участък 7 – 43,6 км. Той е след пресичането на път I-5 Русе – Велико Търново до км 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла – Търговище.

Участък 8 – 33,5 км. Отсечката е след пресичането с път II-51 Бяла – Търговище и е до връзката с път II-49 Търговище – Разград.

Участък 9 – 11,9 км. Този участък е от пресичането с път II-49 и до изграждащия се в момента участък Белокопитово – Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102).

Преди година по същата непрозрачна схема Автомагистрали взе още 1 300 000 000 лева

https://offnews.bg/ikonomika/bez-konkurs-darzhavata-dade-oshte-1-150-miliarda-leva-za-magistrala-he-718031.html

Предишна статия

Владислав Горанов очаква България да приеме еврото за своя валута на 1 януари 2023 г.

Следваща статия

Така най-скъпата държавна поръчка за пътища беше дадена без конкурс и с прикрити договорки, а 1.349 млрд. лв. ще се харчат на тъмно – без отчетност и яснота кой получава колко пари и за какво

Други интересни