Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност(Part 3)

Автор: Няма коментари Сподели:
Васил Проданов философ агент Иванов 1979-1988 VI управление, 1 отдел, 1 отделение
VI управление, 1 отдел, 3 отделение
110/09.02.2010
Клео Протохристова литературовед агент Жана 1976-1983 ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-III 2-52/07.08.2012; 2-1133/28.11.2017
Петър Пунчев журналист, бизнесмен щатен служител 1980-? РУМНО
II главно управление, 3 отдел, 3 отделение
72/03.08.2009
Георги Първанов политик секретен сътрудник Гоце 1989-1996 I главно управление, 14 отдел 14/04.09.2007
Ради Радев философ съдържател на явочна квартира Резиденция 1982-1990 VI управление, 2 отдел, 4 отделение 230/16.06.2011
Радосвет Радев бизнесмен агент Карак 1988-? VI управление, 1 отдел, 5 отделение 72/03.08.2009
Огнян Сапарев филолог осведомител Мартин 1971-1982 VI управление, 1 отдел, 1 отделение 54/26.11.2008
230/16.06.2011
Атанас Свиленов критик агент Пламенов 1980-? VI управление, 1 отдел, 2 отделение 54/26.11.2008
Атанас Семерджиев офицер, политик съдържател на явка Славейчето 1953-1958 III управление, 1 отдел 14/04.09.2007
Румен Сербезов народен представител във 7 Велико Народно събрание;
член на Надзорния съвет на “Токуда Банк” АД от 16.11.1998 г.
секретен сътрудник, нещатен служител Христо 1966-? секретен сътрудник
1979-? нещатен
I главно управление (ПГУ-ДС), 3 отдел 2-245/ 15.10.2013
Недко Солаков художник агент Чавдар 1978-1984 ДС, управление VІ-І-ІІ, управление ІІІ-ХІ-ІІ; ОУ на МВР-Габрово-ДС 2-1288/23.04.2018
Стефан Солаков журналист щатен служител, нещатен служител Сидер 1967-? I главно управление 72/03.08.2009
Александър Спасов инженер щатен служител 1967-? I главно управление 230/16.06.2011
Тома Спространов журналист агент Ян 1973-? II главно управление, 2 отдел, 2 отделение 72/03.08.2009
Тома Томов журналист, народен представител в 44 Народно събрание агент, секретен сътрудник Тодоров 1970-1974 ПГУ-Х, ДС 2-716/27.09.2016; 2-872/09.03.2017
Людмил Стайков режисьор агент Василев 1985-1987 СГУ на МВР-ДС 50/08.10.2008
Стоян Сталев дипломат агент Маринов 1988-1990 II главно управление, 1 отдел, 3 отделение 25/12.02.2008
Васил Станилов журналист, писател, публицист, народен представител в 38 Народно събрание секретен сътрудник Хермес 1968-? I главно управление, 10 отдел 111/17.02.2010
Станислав Станилов историк агент Светлин 1986-1990 II главно управление, 6 отдел, 3 отделение 230/16.06.2011
Евгений Станчев журналист агент Кирил 1964-? II главно управление, 2 отдел, 2 отделение 111/17.02.2010
Румяна Станчева филолог доверено лице; секретен сътрудник Ростислава 1989-? ДС, ПГУ 222/18.05.2011
Стати Статев икономист секретен сътрудник Стойновски 1989-? I главно управление 230/16.06.2011
Валери Стефанов литературовед агент Андрей Николов 1985-? VI управление, 7 отдел, 4 отделение 230/16.06.2011
Красимир Стойчев Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник (към банка “БАЛКАНБАНК”) “НЮЗ ХОЛДИНГ” АД, гр. София агент Танев 1984-1990 ДС, ВГУ-“И”-Х-I, управление IV-I-I 2-168/ 17.04.2013
Валери Стоянов историк съдържател на явочна квартира, агент Парк, Бела 1974-? II главно управление, 5 отдел, 2 отделение
СГУ на МВР-ДС
110/09.02.2010
Владимир Танев журналист агент Спасов 1980-? VI управление, 1 отдел, 5 отделение 72/03.08.2009
Константин Тилев журналист, бизнесмен агент, секретен сътрудник Първан 1974-? VI управление, 2 отдел, 1 отделение
I главно управление, 4 отдел
72/03.08.2009
Иван Токаджиев сценограф агент Колев 1989-1991 ОУ на МВР-Разград-ДС 54/26.11.2008
Владимир Топенчаров народен представител в 37-о Народно събрание информатор, резидент, секретен сътрудник Карамфил-4, Константинов 1948-1968 СУ на МВР-ДС
I главно управление, 7 отдел
I главно управление, 17 отдел
I главно управление, 3 отдел
14/04.09.2007
Христо Тотев оператор агент Владимир 1982-1990 СГУ на МВР-ДС 54/26.11.2008
Тошко Тошев журналист, бизнесмен съдържател на явочна квартира Бор 1975-1990 СГУ на МВР-ДС 105/09.12.2009
Боян Трайков журналист, народен представител агент, секретен сътрудник Ивайло, Тибо 1950-1973 Столично управление-ДС; ДС, управление III-III; ДС, ПГУ 50/08.10.2008
Владимир Трендафилов литературен критик, поет, преводач, преподавател агент Богдан 1980-? ДС, управление VІ-ІІ-І, управление VІ-ІХ-І 2-1143/13.12.2017
Христо Троански журналист, писател агент Иванов 1980-1983 ОУ на МВР-Благоевград-ДС 111/17.02.2010
Вечеслав Тунев журналист щатен служител на РУ-ГЩ, агент на ДС Радев 1973-198?; 1978-1986 РУ-ГЩ; ДС, управление III, отдел I, отделение 3 56/18.12.2008; 105/09.12.2009
Георги Фотев социолог агент Йолов 1987-? VI управление, 2 отдел, 2 отделение 230/16.06.2011
Симеон Хаджикосев литературен критик агент Явор 1973 I главно управление, 14 отдел 230/16.06.2011
Иво Хаджимишев фотограф, журналист агент Невена 1975-? ДС, ВГУ-ІІ-ІV 2-743/25.10.2016
Людмил Христосков сеизмолог информатор, секретен сътрудник Величков, Нено 1952-? III управление, 2 отдел
РУ – ГЩ
230/16.06.2011
Николай Цанков лекар агент Велев 1981-1990 СГУ на МВР – ДС 230/16.06.2011
Александър Шурбанов писател агент, осведомител, съдържател на явочна квартира Тодор, Шипка 1964-? II главно управление, 2 отдел, 2 отделение
II главно управление, 1 отдел, 2 отделение
230/16.06.2011
Валери Цветанов политик агент Сендов 1981-? СОУ на МВР-ДС 44/24.07.2008
Цветан Цветков биолог агент, сътрудник Максим, Прометей 1974-? II главно управление, 10 отдел, 4 отделение
РУ – ГЩ
230/16.06.2011
Игор Чипев издател агент Тодор 1987-? ДС, Управление VI-I-I 267/20.09.2011
Цанко Яблански ветеринарен лекар и политик агент Марков 1985-1990 ОУ на МВР – Стара Загора – ДС 230/16.06.2011
Наум Якимов биофизик агент Христо 1984-? II главно управление, 10 отдел, 2 отделение
IV управление, 1 отдел, 2 отделение
110/09.02.2010
Павел Писарев журналист секретен сътрудник
щатен служител
Пиер 1965-69
?
ДС, ПГУ-Х Решение 2-1649 от 17.6.2019

Вижте също              Номенклатура (елит)                              https://bg.wikipedia.org                                

Предишна статия

Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност(Part 4)

Следваща статия

Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност(Part 2)

Други интересни