The Sweetest Thing: a documentary by Agitprop… Най-сладкото, документален филм на Агитпроп…

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                                                              (BG) НАЙ-СЛАДКОТО 1989-та не беше толкова отдавна.

Берлинската стена все още разделяше Европа на две. Стената, построена от хора, за да разделя хора, беше повече от физическа бариера.

На изток от нея режимът ограничаваше свободата на словото, достъпът до образование и информация, ограничаваше и възможностите за кариера и развитие. Този режим правеше простички неща, като възможността да гледате този филм, немислими. 

Тези времена са в миналото, но не трябва да бъдат забравяни.

За да отбележим падането на Берлинската стена, ви каним да гледате „Най-сладкото“, късометражен документален филм, посветен на 30 години по-свободен живот…

сценаристи, оператори и режисьори*

Борис Мисирков и Георги Богданов * 

монтажГергана Златановазвукорежисьор * 

Момчил Божков, СБФ * 

Eкип на АГИТПРОП * мениджър продукция Неда Миланов * аасистент-режисьор Петя Ивановаасистент-оператор Михаил Илиевски * звук Михаил Илиевски * допълнителни снимки Михаил Новаков * асистент продукция Кеворк Ванлян * асистент на продуцента Нели Русева * продуцент Мартичка Божиловапо идея на Трайбъл Уърлдуайд София Добромир Джуров * Елина Кръстева * Еркан Гюмрюкчиев * Иван Хадживеликов * Ивелина Гичева-Николова * Йордан Жечев * Самуил Терзиев * Цвета Добрева.

© AGITPROP 2019…

(ENG) THE SWEETEST THING’89 – So close, yet so forgotten.

Europe was still split in two — the Berlin wall separated families, friends, relatives. The wall, built by people to divide people, was more than a physical barrier. East of it there was a regime restricting freedom of speech, access to education and information and career opportunities. 

It made simple things, such as the movie you are now going to watch, unthinkable.Those times are gone, but must not be forgotten.

To commemorate the fall of the Berlin Wall, we invite you to the online premiere of  “The Sweetest Thing”, a short documentary marking 30 years of freedom

written, filmed and directed by Boris Missirkov and Georgi Bogdanov

edited by Gergana Zlatanova sound design by Momchil Bozhkov, BFSA

AGITPROP teamproduction manager Neda Milanova assistant director Petya Ivanovа assistant cameraman Mihail Ilievski 

sound by Mihail Ilievski

additional photography by Mihail Novakov

production assistant Kevork Vanlyan producer’s assistant Nelly Roussev

aproduced by Martichka Bozhilova

idea by Tribal World wide Sofia

Dobromir Dzhurov Elina Krasteva Erkan Gyumryukchiev Ivan Hadzhivelikov Ivelina Gicheva-Nikolova Yordan Zhechev Samuil Terziev Tsveta Dobreva.

© AGITPROP 2019             

Предишна статия

Рембрандт Харменс ван Рейн – великий мастер светотени и его картины (Part 2)

Следваща статия

Рембрандт Харменс ван Рейн – великий мастер светотени и его картины (Part 1)

Други интересни