Таня Доганова-Христова за премиерата на АНГЕЛОГЛАСНИЯТ във Варна

Автор: Няма коментари Сподели:

Hello Tanj,

My father has very kindly passed me your email so that I may send you some of my current work. It is a great privilege to be able to speak with you now that I have some work that I am able to present and talk about. 

I have been interested in learning the secrets and history of bulgarian music and the magic that it encompases. 

I have been incorporating some of the mystery voices in my recent compositions to try and promote the healing frequenciesthat are present in their singing while combining it with modern composition techniques. So I would be interested to see if I am able to get their permission to work with their songs so that I can compose and arrange a performance in the uk some time.

I would very much like to be able to bring more recognition to the wonderful work that is present in bulgarian music through my own work in the uk so that others may hear it too. If there are any recordings or individuals that I could work with I would love to be able to speak with them to discuss my vision in promoting channeled and healing music.

I have included one of my modern film compositions with the mystery voices along with a work in progress that I am also writing:

THE PARADOX – DEMO

https://drive.google.com/open?id=1ay0GSPGvmadG5TlSml526KclF3Oth3Ex

LUCID – WORK IN PROGRESShttps://drive.google.com/open?id=17eQF8KEuqaqxD7R1de4NRBrV0uFGSYS-

I look forward to your response.

Best wishes,

Konstantin Taylor-Bogdanov

                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=kGkMMe56_n0

Роден е вероятно от смесен брак нейде из околностите на Драч, тогава във Византийската империя в последните десетилетия на XIII век. Получава своето образование в императорското певческо училище в Константинопол, Византия

След това отива в Света гора, където живее до края на дните си. От времето на пребиваването му в Константинопол идва и неговото име „Кукузел“. В младежките си години, като го попитали какво е ял, той отговорил „кукия ке зелия“ (κουκιά καί ζέλια), опитвайки се да каже на гръцки „бакла със зеле“. 

Прекарва основната част от живота си в Света гора, в манастира Великата Лавра. Обновява византийската музика с български интонации. Осъществява 2 реформи – въвежда многогласието и усъвършенства старото невмено нотно писмо.

Сведения за неговия живот се черпят от житието му, съставено в края на 14 век. Препис от него се съхранява в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София.

Музикалната дейност на Йоан Кукузел е твърде значима и популярна, макар че не всички ръкописи, съдържащи негови творби са добре проучени. Известни са 90 негови композиции. Най-прочутата му творба е „Полиелей на българката“, която е посветена на майка му. Запазени са много негови изображения, които подчертават неговата популярност.

Канонизиран е за светец. Българската православна църква го почита на 1 октомври. Българският писател Добри Немиров пише романа „Ангелогласният“ (1938), посветен на Йоан Кукузел.

                                                                                https://bg.wikipedia.org

Предишна статия

Йоан Кукузел Ангелогласният – Радуйся Всечистая (Валасий)

Следваща статия

Бончо Бочев: Винаги се чувствах неподготвен, малък и слаб пред огромните възприемателни способности на децата

Други интересни