Концепция “Правителство (съвет) от силни личности”

Автор: Няма коментари Сподели:

1. Увод

Предлага се нов модел по който да се излъчи нов политически елит и по който да се извърши така желаната и чакана промяна в България. След 30 години пропадане в бездната на безпорядъка, корупцията и разрухата е време да се намери успешен модел по който начело на държавата, както и на различните нейни обществени и частни структури, да застанат качествени, отговорни и родолюбиви българи.

След 30 години безвремие, грабежи, лъжи и безотговорност българския политически елит и неговите представителни структури (партии, идеологии и програми) загубиха доверието в лицето на обществото и хората. Така хората и избирателя с времето започнаха все по-малко да вярват на всякакви идеологии, партии и програми. Това до голяма степен обезсмисля подхода за промяна, който разчита на простото създаване на нова и/или алтернативна партия базирана на програми (голи обещания) и/или идеологии. Стигна се до етап в който хората биха гласували доверие само и единствено на силни личности, които са доказали, че работят за родината, т.е. има видим и полезен резултат от тяхната дейност. Тоест хората искат да виждат реални резултати и програми, които са лесни за изпълнение и ще им донесе незабавна полза в техния живот. Всякакви обещания и абстракции, как ЕС/НАТО или други подобни ще донесат положителен резултат биват отхвърлени от хората. Програма и конкретика, лесна за разбиране от обикновения човек и/или различните съсловия, е нужна в този момент.

И така от трите рупора (подхода) на промяната – партии, идеологии и личности първите два (партии и идеологии) са обезличени в очите на хората. Освен това партиите и идеологиите създават изкуствено разделение и оттам невъзможност за намиране на единение, т.к. техните представители са често твърде фанатично влюбени в своите концепции и не допускат други варианти, подобрение или промяна в техните идеологии. Затова остава последната възможност – да разчитаме на ярки и силни личности, които да задвижат така желаната промяна.

Именно този модел се предлага на вниманието на четящия – промяната в България да бъде извършена по модела който ние нарекохме: „Правителство (съвет) от силни личности“.

По същество предложението може да се обобщи в следното – да се издирят обществено значими личности – било то писатели, журналисти, учени, предприемачи, които са се доказали в своята област, обичат родината и биха искали да и служат включвайки се в този проект. Тоест да се намерят най-качествените и популярни личности, които да застанат начело на държавата и да се превърнат в нейния нов управляващ елит.

Един такъв модел има поне три очевидни предимства:

  • Хората или отделния избирател би подкрепил едно такова правителство от силни личности, което ще се знае какво е и от кого ще е съставено преди самите избори. Това е подход коренно противоположен на тази на партиите и другите подобни, които излъчват правителство чак когато докопат властта. Следователно предложения подход печели доверието на обикновения човек от самото начало.

  • Такова едно правителство от силни личности има потенциала да обедини нацията във възможно най-голям мащаб, т.к. неговата първо-основа не е партия, идеология и т.н. Така се избягват излишните партийни и идеологически спорове и различия, а за цялата промяна се разчита на високото морално, духовно и професионално ниво на силната личност. Следователно всеки един човек, бил той ляв или десен избирател или партия/сдружение могат да гласуват за тези хора. Това прави един такъв модел възможен за реализация на практика, а и вероятно единствения възможен към днешна дата (за разлика от партийния модел, който е обречен още от самото начало).

  • Двигател на промяната в едно общество в който и да е исторически момент са били ярките личности, които не са се страхували да застанат начело на хората и обществото. Така предложения модел автоматично изпълнява и това условие. Така веднъж завинаги се отърваваме от безличните, корумпирани и примитивни партийни „величия“ и техния слугинаж, и антураж. На преден план отиват естествените и качествени лидери в обществото. 

Представете си, че на едно място съберем Раковски, Левски, Ботев + цар Симеон Велики, княз Борис I, цар Самуил, княз Крум, княз Аспарух и т.н. Не биха ли хората гласували за тях и подкрепили независимо от партии и идеологии? Ако те на могат да променят състоянието на държавата, то кой друг?

Това е и същността на предложения модел – на принципа на органичното общество – събираме ЗВЕЗДЕН отбор от най-доброто с което разполага България (съставено от хора от различните нейни слоеве) и се хвърлям заедно с тях по един интелигент, борбен и вдъхновен начин да си отвоюва Родината от лапите на продажната и прогнила политическа класа. Може би това ще е последен шанс за България…

Така първа стъпка е създаването на съвет от силни личности и избистрянето на предложената тук концепция. Например кой какви постове ще заема в бъдещото правителство, каква програма ще изпълнява всеки министър и т.н.

2. Принципи на промяната, примерна програма, механизъм за вземане на решенията и други

Основните принципи на, които ще е базирана идеологията са Любов, Мъдрост и Истина + служене на Родината. Света и обществото в 21 век са толкова динамични и изменчиви, че всеки опит да се поставят в твърда идеологическа рамка е обречен на неуспех. Затова и уповаваме нашата идеология на универсални духовни принципи валидни за всяко време и епоха. Тоест сляпото следване на каквато и да е идеология е вредно и пречи на вземането на най-доброто решение. В добавка ще се водим от принципите на т. нар. Органичното общество, в което различните разнородни части на общество си взаимодействат хармонично и се допълват, въпреки техните различия. Това значи, че ще се отчита интереса на всяка една част от обществото.

Първи етап на промяната – наричаме го стабилизиране на държавата. На този етап ще се предлагат и осъществят мерки и закони, за които е нужно обикновено мнозинство в народното събрание и не изискват промяна в конституцията (или ако изискват такава, то е възможно лесно да се постигне, т.е. не изисква свикването на Велико народно събрание). Стабилизирането на държавата трябва да се изразява в бързо и ефективно въвеждане на системата нар. общество и държава в ред, така щото обикновения човек да усети реално подобрение на живота си. Например като важни задачи за постигане на първия етап (мандат) на правителството ще са – изкореняване на корупцията, справяне с престъпността, намаляване на държавната администрация, увеличаване на заплатите до приемливо ниво за задържане и привличане на качествените кадри (особено в сектора на науката и образованието). Въвеждане на дългосрочно и стратегическо планиране (визия) за развитие на държавата с хоризонт 20-50+ години.

Втори етап на промяната – смяна на системата. След като правителството докажа, че може и разбира, т.е. спечели доверието на хората, то може да се премине към този етап. На този етап ще се въведат по-дълбоки промени в системата, които могат да изискват смяна или поправка на конституцията, смяна или промяна на формата или начина на управление. Целта ще е да се бетонират добрите практики от първия етап и да се бетонира възможността до властови позиции да стига само най-качествената и отговорна част от обществото.

Други:

Въвеждане на учението на Петър Дънов в училищата като морално-етичен кодекс на възпитание. Правителство и училища да започват деня с молитва към Бог и молитва за България. Обосновка – духовната нищета води до материална нищета, т.к. човека пресъздава средата около себе си като отражение на своя собствен вътрешен свят.

Въвеждане на елементи на пряката демокрация – референдуми за одобряване на гласуваните закони и подписани международни договори. Въвеждане на повсеместно електронно гласуване.

Изчистване на образователните учебници и програми от джендър идеологията и неолибералните постановки. Прокарване на тезата, че историята на България започва 8-13 хил. години преди Христа, като тази на българската държава като минимум да се премести назад както е по Именника на българските владетели, т.е. за начало на държавността да се приема дата 162г. от новата ера.

Установяване на постоянен неформален съвет на Мъдреците, който да прерасне в правителство. На първо време, преди да стане правителство, то това ще е съвет от силни личности (накратко Съвет на мъдреците). Крайните решения се взимат от този съвет с 50% + 1% или 2/3 мнозинство. Всеки един от членовете на този съвет (бъдещ министър) излъчва и намира депутати от неговата квота (240/брой министри). Всеки един (бъдещ) министър разработва кратка програма, какво, как и защо ще променя. Съвета излъчва, изготвя и одобрява програмата на всеки един министър.

Създаване на съпътстващи структури, които да подпомагат дейността на съвета на Мъдреците. Собствени медии, фондации, бизнес структури и т.н.

                                                                          Автор: Стоян Йорданов

Предишна статия

„Áга“ на Милко Лазаров е българското предложение за Оскар за чуждестранен филм

Следваща статия

Leonard Cohen – Hallelujah (Live In London)

Други интересни