Централна Избирателна Комисия

Автор: Няма коментари Сподели:

РЕШЕНИЕ
№ 907-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/22 от 21 август 2019 г. от кмета на община Хисаря, област Пловдив, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/22 от 22 август 2019 г.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал.3, 4 и 5, чл. 80 и чл.81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения №600-МИ от 09.08.2019г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително протокол за проведени консултации на 16.08.2019 г. Спазени за правилата на чл.76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. Допълнително е постъпило предложение от коалиция „Демократична България – Обединение“.

Не е налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал.11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност

в комисията

Име, презиме, фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Илиева Дишлиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калин Тодоров Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Петрова Петришка

СЕКРЕТАР:

Николай Бойнов Марковски

ЧЛЕНОВЕ:

Тодорка Петкова Куковска

Мария Добрева Кинарова

Тинка Иванова Салутска

Пено Стоянов Бойновски

Минка Маринова Макавеева

Стоян Тонов Тонов

Иван Боянов Мавров

Мартин Мартинов Джинджев

Пенка Иванова Дишкелова

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7септември 2019 г.

На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 30.08.2019 в 20:18 часа

ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Канадец 70 лет водит один и тот же автомобиль (и он не ломается)…

Следваща статия

Кимирите – „северняци“ (ГИМИР-РА) от лулубу-кутийска МАННА (Част 1)

Други интересни