МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ В ГРАД ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

Image titleПроект „Имало едно време в Европа“

В периода 21-28 юли в град Хисаря се провежда международен младежки обмен под наслов „Имало едно време в Европа“ по програма „Еразъм+“ на ЕС. 

Основна цел на проекта е младите хора под игрова форма да овладеят социални модели, чрез които да се достигне до междукултурен диалог, толерантност и социално включване на младите хора. 

Разиграването на традиционни фолклорни игри ще улесни възприемането на идейно-естетическия им свят, съхранил родовата памет на народите от Балканите през вековете. Image titleОстаналите цели, които участниците в проекта, искат да постигнат, са:

 • Запознаване с традиционните игри на Румъния, Сърбия, Северна Македония и България. 

 • Насърчаване активно младежко участие към дейности насочени към съхранение на културното наследство.

 • Намаляване на отрицателното въздействие на информационните технологии върху развитието на младите хора. 

 • Създаване на трайни взаимоотношения между младежите от четирите държави, чрез заимстване на добри практики, знания и опит от партньорските организации. 

 • Популяризираме възможностите на Програма „Еразъм+“ за разширяване на образователния процес у младото поколение. Image title

Съществен елемент от влиянието на проекта е фактът, че младежки организации от четири европейски държави ще представят традиционните игри на своите народи и ще дискутират възможностите за тяхното по-широко приложение в живота на съвременната младеж. По време на занятията ще се дискутират европейските тенденции при използването на игрите, както и степента на тяхното развитие в различните общности. Image title

Чрез реализацията на този младежки обмен ще се даде международна видимост на балканската идентичност като цяло, и в същото време ще се подчертае разнообразието, споделената история и богатата култура, които правят Европа такава, каквато е днес.Image title

                            Здравчо Велев, председател на сдружение “Торнадо 2013 София”

Предишна статия

Няма по-добра пералня на пари у нас от празните плажни съоръжения!

Следваща статия

Акад. Петър Иванов размаза БАН, за “липсващото турско робство”…(втора част)

Други интересни