АХ, ТЕЗИ КРАСНОВСКИ БАНИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

Да, така казваха някога хората, които се настаняваха в санаториумите „Страхил” и „Чавдар”на териотрията на Красновски бани и отиваха на плажа, за да се потопят в лековитата минерална вода. А тя наистина лекува, особено състояния след счупвания,  артрозни заболявания на ставите, радикулити , дископатии, заболявания на жлъчните пътища, на пикочните пътища, гастрит, язва на дванадесетопръстника, бъбречно- каменна болест ….

    Затова и борбата за достъп до минералната вода на Красновски бани е така ожесточена. Дават  на един инвеститор, пропъждат друг…

     Находището  на минерална вода Красново в село Красново, Красновски бани, община Хисаря, област Пловдивска е изключително държавна собственост. То е предоставено за срок от 25 години безвъзмездно на община Хисаря за управление и ползване с решение № 34 от 10 февруари 2012 година на Министерството на околната среда и водите. Регионалната инспекция – Пловдив е изпратила писмо до Атанас Димитров – управител на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – клон Баня на 13 август 2018 година и го е осведомила за всичко това. От Баня имат ивестиционни намерения да използват минерална вода за почивен дом „Чавдар” чрез съществуваща помпена станция и нов довеждащ водопровод за минерална вода, който ще използва главно старото трасе.

     На 20 ноември 2018 година съветниците от Общинския съвет в Хисаря вземат решение да бъде издадено разрешение на община Хисаря от извор Красново № 37 за 0.7 л. в сек.

    Остава санаториумът „Страхил”. Тази сграда бе на „Пропърти инвест” – Пловдив, но се появиха купувачи, които купиха самата фирма и тя стана собственост на най- голямата транспортна фирма в България и в топ 10 на Европа – „ПИМК” ООД – Пловдив. Превозва в България, в цяла Европа и части от Азия и Африка. Създадена  е в 2000 година.”ПИМК” ООД е със собственик  Илиян Филипов. Заедно с другите имоти на „Пропърти инвест”, „ПИМК” става собственик и на санаториум „Страхил” на Красновски бани. Започват веднага планове за ремонт и реконструкция. През  януари 2019 година  фирмата внася в община Хисаря документите за искане на разрешение за ползване на минерална вода от Красновски бани . Задействана е процедурата в РИОС – Пловдив и оценката е положителна. Експертът по управление на собствеността на „ПИМК”-  Мирослава Стойчева заяви пред мен, че сградата ще има външен и вътрешен басейн. Ще има зелени площи,  разнообразни дървесни видове, красиви храсти.Фирмата няма намерение да намалява леглата, които са били в санаториума, преди да започне приватизацията. За сега се разчиства всичко, което е унищожено, разграбено и налично вътре в сградата.

     Инвестиционните намерения  на фирма „ПИМК” трябва да минат през експертен съвет и да бъдат разгледани на заседание на Общинския съвет в Хисаря, а съветниците да решат ще дадат ли минерална вода на мощната транспортна фирма. Общината издава разрешително на основата на Наредбата за отдаване на разрешителни за водовземане, определя ползването на минералната вода и таксите, ръководи се от Закона за водата, Закона за местното самоуправление и местната администрация,  от две решения на Министерството на околната среда и водите – № 27 и 28 от 4 февруари 2011 година, от Закона за общинската собственост и други нормативни документи.

  • Документите, които трябва да представим в общината, са много,

 подготвяме ги старателно – каза г-жа Стойчева и обеща да ме осведоми за всички планове на „ПИМК” ООД, свързани с инвестиционните намерения за санаториум „Страхил” на Красновски бани.

                                         ТРАКИЙСКИ СВЯТ                                             ИРИНА КИРИЛОВА

Предишна статия

ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ! ВСИЧКИ ГИ ВИЖДАМЕ!

Следваща статия

Реваншът и провалът на слугите…

Други интересни