В ДЕНЯ НА ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – СЕСИЯ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Редовна сесия на Общинския съвет в Хисаря ще се проведе на 19 февруари 2019 година от от 13 часа. Кметът на общината – инж. Пенка Дойкова внася четири докладни. Едната е за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Хисъря и второстепенните разпоредители към 31 декември 2018 година. Другата е за приемане на наемни цени на пасища, ливади, мери за стопанската 2019 – 2020  година. Третата е за одобряване на задание за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично- маслени култури и обществено обслужване”   и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки – дестилерия и сушилня” в село Староскел. Предложението е във връзка със заявление на „ БЕРЖЕ ТРАКИЯ ЕООД” И  „РОЗА БЪЛГАРИЯ ООД” за допълване на решение, взето от съветниците на 18 декември 2018 година. И още една докладна от инж.Дойкова – за отпускане на еднократна помощ на социално- слаби граждани от бюджета на общината.

     Заместник- кметът –  Тони Илиева внася информация за работата на комисията по предовратяване на престъпления на малолетни и непълнолетни.

   Комисията по устройство на територията, инфраструктурата, благоустройството и околната среда ще отчете дейността си пред съветниците  с информацията на председателя на комисията – инж. Вълко Макавеев.

    Две докладни  ще разгледат съветниците от Мария Мустакова. Едната е отчет на комисията по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазвнане, младежка и социална дейност, а с другата г-жа Мустакова иска издаване на запис на заповед от община Хисаря в полза на Държавен фондз „Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка 19.4: „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водени от общностите местно развитие” от сдружение Местна инициативна група – Хисаря. Сумата за заявеноато авансово плащане за 2019 година ще бъде 112 706 47 лв.

    И още един отчет на комисия – тази по административно обслужване за работата и от юни до декември 2018 година ще разгледат съветниците. Той се внася от д-р Александър Александров – председседател на постоянната комисия.

    Сесията ще се проведе в залата на общинската администрация и гражданите могат да присъстват  на 19 февруари 2019 година, 13 часа.

                                                                                   ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ГЕРБ С ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ: НАПРАВИ НИ СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ИЗМИРАНЕ

Следваща статия

„Найончихме” се и се „намадурихме” Първо „успокойте ситуацията” в България, после във Венецуела

Други интересни