СЕСИЯ СЛЕД СЕСИЯ И ТАКА ДО… ИЗБОРИТЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

На 22 януари  2019 година в 13 часа залата на общинската администрация ще се отвори, за да влязат на поредното си заседание съветниците на Общинския съвет на редовна сесия, след като бяха на извънредна на 18  януари. Ще могат да влязат и граждани. Това е една важна сесия, на която ще се дискутира бюджета на общината за 2019 година, след  като мина неговото публично обсъждане.

    В дневния ред е включен доклада на кметския наместник на село Мътеница, в който човекът разказва как се работи в едно скътано в полите на Средна гора село, какво е направено и какви са проблемите.

     Ще се разгледа и състоянието, опазването,  стопанисването и експлоатацията на общинските гори.

     Отчет за работата си внася и комисията по безопастност на движението.

    Туризмът, който е основна характеристика на Хисаря и общината, е повод да се внесе проекто- програма за развитието му през 2019 година. Преди да я обсъдят, съветниците  ще разберат какви са приходите и разходите от него.

    Общинската администрация предлага  и годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2019 година.

    По закон решенията на Общинския съвет  трябва да се изпълняват от администрацията. Затова на това заседание се предлага отчет за изпълнението им. И още един отчет има – за спортния календар и проект за спортен календар, в който е посочено какво ще се прави през тази година. Съветниците ще приемат  и списък на имотитес НТП – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.

     Още два  важни въпроса ще се гледат на тази сесия.  Единият е как да се стопанисва и управлява градския минерален  плаж.

 Другият е относно частта от решение на съветниците № 690 : „  Юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 2013 година, които са извън Хисаря, заплащат  такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното населено място”. Юристът на Общинския съвет подготвя докладна за върнатото решение № 690 от юристите на Областната управа – Пловдив, взето  на 28 декември 2018 година с гласовете на ГЕРБ, БСП,  „Коалиция за Хисар”.

                                         ТРАКИЙСКИ СВЯТ

    

Предишна статия

ГАТЬО СУЛТАНОВ НЕ ПРОЩАВА, ГЛЕДА НАПРЕД

Следваща статия

КОГА ЛИ ЩЕ СТИГНЕМ СЪРБИТЕ?

Други интересни