“БИ КЪМПЪНИ” ООД, ЕДНО ОБЯВЛЕНИЕ И ДВЕ ДЕЛА

Автор: Няма коментари Сподели:

     Община Хисаря пусна обявление, с което уведомява заинтерeсованите, че е изработен и внесен проект в община Хисаря за изменение на ПУП –ПРЗ на част  от кв. за УПИ II 898 с басейн, УПИ III 892, УПИ IV 893 и част от алея РУП в обхвата по плана на Археологическия резерват.

     Проектът за изменение на ПУП в част ПЗ и РУП предвижда в УПИ II 5112 за нежилищни обслужващи обекти, заведение за обществено хранене и басейн: ново двуетежно основно застрояване, ново едноетажно допълващо застрояване, свързано с основното застрояване в парцела и новопредвиденото и съществуващото по действащия ПУП 2007 г. и подземно едноетажно застрояване, свързано със съществуващото едноетажно застрояване и с новопредвиденото ново застрояване в УПИ II 5112, за нежилищни обслужващи обекти,  заведение за обществено хранене и басейн.

      Това обявление е направено на основание на заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 14 септември 2017 година.

    Отварям заповедта на Министерството на регионалното развитие и от нея разбирам, че „Би къмпъни” ООД с управители Атанас Куковски и Бойко Гавраилов са водили дело в Пловдивския административен съд. Както писах в една статия, Административният съд в Пловдив отмени заповедта на кмета Пенка Ганева от 18 юли 2013 година като прецени, че тя е взела правомощията на министъра и не е в нейната компетентност да променя ПУП. Това дело беше по жалба на съседите на СПА ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ.

     Две години по- късно „БИ къмпъни” внасят цялата преписка в Министерството на регионалното развитие , но заместник- министърът  с писмо  от 10 юли 2015 година отказва да издаде административен акт. И  „Би къмпъни”ООД подава жалба в Административния съд в Пловдив. Адвокат М. иска от съда да отмени като незаконосъобразен  отказа на заместник- министъра  и да се произнесе по заявлението на „БИ къмпъни”, както и  да се задължи министърът или упълномощен  от него компетентен орган да издаде поискания административен акт. „Би къмпъни” подават заявление да се задължи министърът на Минитеството на регионалното развитие да издаде разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ II 5112 и УПИ III  892, УПИ IV 893 и част от алея и РУП за УПИ II 5212 и УПИ IV 893 по плана на Археологическия резерват в Хисаря. И спечелват делото. Административен съд – Пловдив  в състав с председател Йордан Русев обябява нищожността на писмото на заместник- министъра на Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, изпраща делото като преписка на министъра за ново произнасяне по заявлението на „БИ къмпъни” и осъжда Министерството на регионалното развнитие да заплати 1 500 лв. разноски по делото. Решението е от ноември 2017 година.

     На следващата година заместник- министърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството подава касационна жалба във Върховния административен съд. Състав с председател Надежда Джелепова излиза с решение през август 2017 година , с което оставя в сила решението на Пловдивския административен съд . Осъжда Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на „Би къмпъни” адвокатско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 600 лв. Решението е окончателно.

    Месец след това от Министерството на регионалното развитие излиза заповед  на 14 септември 2017 година, че се допуска изработването на проект… да не повтарям написаното в началото.

     Остава да задам въпрос към община Хисаря какво е станало през тази една година, та обявлението към заинтересованите лица е пуснато на 21 ноември 2018 година?

                                      ИРИНА КИРИЛОВА                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

МАРАТ САФИН: НЕ СЪМ ВИДЯЛ ЩАСТЛИВ ЧОВЕК С МАЙБАХ…

Следваща статия

ПРАЗНИЧНА ПРЕДКОЛЕДНА МАНИФЕСТАЦИЯ…

Други интересни