ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-Хисаря

Автор: Няма коментари Сподели:

    Две точки в дневния ред и пак се проведе извънредна сесия. С едната докладна на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова съветниците дадоха резервно общинско жилище на Гергана  Котова Главчева, живееща на улица 22 от Старо Железаре, която с две деца на 11 и 9 години и с майка си на 76 години остана на пътя, след като изгоря къщата и в селото.

   В другата докладна кметът поиска да бъде освободен от длъжността управител на Общинския медицински център д-р Иван Дончев, който беше на тази длъжност само три дни. След като разгледа договора си,  д-р Дончев установи, че клаузите в него не му допадат и по взаимно съгласие, без предизвестие подаде молба за напускане. Освободиха го.

На съветниците бе предложено да гласуват за проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н., който да стане управител на Медицинския център, докато бъде проведен конкурс. Преди да започне гласуването, бившият председател на Общинския съвет – Гатьо Султанов попита дали проф. Петров е чел договора, за да не се получи същата история като с д-р Дончев. Съветниците гласуваха мястото на управител да се заеме от проф. Петров. Той  е председател на Националния съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ. Началник е на Гинекологично отделение в МБАЛ „Ескулап”в град Пазарджик и консултант към „Унихоспитал” в Панагюрище.

Ръководител е на Катедра по Здравен мениджмънт към ВУАРР – Пловдив.Работи и в частния си кабинет в Пловдив.

    Проф. Петров има над 120 научни публикации във водещи наши и международни медицински издания. Автор е и на 10 монографии, сред които„Седалищно раждане”, „Цезарово сечение” и „Раждаемостта сред ромския етнос в България – реалности и перспективи”.Той е главен редактор на списание “Съвременна медицинска наука”.

     Професорът каза пред мен, че ще се посъветва с адвокатите си, защото в един договор има две страни и те трябва да са еднакво доволни, за да е спорна работата.Той се е кандидатирал за това място по покана на заместник- кмета на община Хисаря – Тони Илиева.  Ограниченията, които са заложени в проектодоговора,  бяха причината д-р Дончев да се откаже от спечеленото с конкурс място.

Ето какво е предвидено в проекто- договора на професора: управителят не може да извършва от свое и чуждо име търговски сделки, не може да участва в дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в тези дружества, не може да предоставя услуги по граждански договори, да предоставя служебни и търговски тайни, без съгласието на възложителя, да сключва договори за отдаване под наем на обекти, невключени в търговския капитал на дружеството, да дава гаранции от името на дружеството, за издава записи на заповеди и т- н.

Месечното възнаграждение на управителя на Общинския медицински център, предвидени в договора, е 200 % от средната месечна брутна заплата на дружеството. Той ще управлява на основа на Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване правата на осбствеността на община Хисаря в търговските дружества, Закона за лечебните заведения, приложимото специално законодателство и решенията на Общинския съвет. Ще дава` писмен отчет на всяко тримесечие и в края на годината – счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на центъра.

     Остава да видим дали проф.. Петър Петров ще приеме договора, ще го подпише и ще стане управител на Общинския медицински център  – Хисаря.

ИРИНА КИРИЛОВА                       ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Мълчание срещу глухо ръмжене – по пътя за Голямото Българско Никъде……БЕЗПРИЗОРНИЯТ ГНЯВ Е НАЙ-ОПАСНИЯТ!

Следваща статия

Костадинов пред Фрог: Кошмарът на политическия ни елит е, че изтърва юздите на народа

Други интересни