Монах Симеон Атонски

Автор: Няма коментари Сподели:

Кой учител е най-добър? — Страданието.

Кой учител е най-лош? — Удоволствието.

Кое умение е най-рядко? — Умението да даваш.

Кое умение e най-добро? — Умението да прощаваш.

Кое умение е най-трудно? — Умението да мълчиш.

Кое умение е най-важно? — Умението да питаш.

Кое умение е най-нужно? — Умението да слушаш.

Коя борба е най-опасна? — Фанатичната.

Коя привичка е най-неприятна? — Хитростта.

Коя привичка е най-вредна? — Словоохотливостта.

Кой човек е най-силен? — Способният да разбере истината.

Кой човек е най-слаб? — Считащият себе си за най-силен.

Кой човек е най-разумен? — Този, който следва сърцето си.

Коя привързаност е най-опасна? — Привързаността към тялото.

Кой човек е най-беден? — Kойто от всичко най-много обича парите.

Кой човек е най-близо до Бога? – Милосърдният.

Как да се противопоставим на бедите? — С радост.

Как да се противопоставим на страданието? — С търпение.

Кое отличава здравата душа? — Вярата.

Кое е признак за неправилна постъпка? — Раздразнението.

Кое отличава добрата постъпка? — Мирът в душата.

Искаш да узнаеш кой е тщеславен?

– Това е този, който не желае да чуе ничии съвети.

Искаш да узнаеш кое е най-страшно от всичко?

– Закъснялото разкаяние.

Искаш да разбереш кое е най-хубаво от всичко?

– Постоянното покаяние.

Искаш да разбереш кои са най-тежките страдания?

– Тези, които са резултат от нашите собствени заблуждения.

Искаш да разбереш кое е най-висшето щастие?

– Онова, заради което сме се отрекли от самите себе си.

Искаш да разбереш, кога животът е лек и радостен?

– Когато в сърцето няма нищо, освен Бога.

Искаш да разбереш, кога животът е тежък и мъчителен?

– Когато имаш всичко, но нямаш Бога.

Искаш да разбереш какво е щастието?

– Когато отидем при Бога.

Искаш да разбереш какво е нещастието?

– Когато оставим Бога.

Искаш да узнаеш Божествената Любов?

– Научи се да не се гордееш.

Искаш да разбереш какво е да си предан на Бога?

–  Когато липсва страх пред опасностите.

Искаш да знаеш кое е най-висшето желание?

 – Покоят в Христа!

Монах Симеон Атонски                  http://afera.bg

Предишна статия

Защото вече и надгробните камъни на българските поборници кипяха от гняв…

Следваща статия

Докато на една софра седят министър-председатели, министри на финансите, кольовълкановци, домусчиеви и т. н. не ни чака нищо добро.

Други интересни