ПРОДАДОХА „ИПК РОДИНА“ И УЖ ВСИЧКО Е ТОЧНО! (продължение)

Автор: Няма коментари Сподели:

Чак след като се е приключило с тази публична продан от ЧСИ, от своя страна синдиците на КТБ ще проведат техния търг за продажба на кредити, в които са включили и отпуснатия кредит през юни 2014 г. на „Родина Тауър“ в размер на 20 млн. лв., за който обезпечението е по-малкия недвижим имот – този от 15 дка, заедно с недостроените сгради. (Снимка 3)

Прилики и разлики:

В единия случай с „ИПК Родина“ АД, първо е вероятно продадено на скандално ниска цена от синдиците на КТБ вземането по банковия кредит от 2014 г. на търга на 15 декември 2017г., след което е продаден чрез ЧСИ и имотът, с който е обезпечен кредитът, въпреки че ипотеката е трета по ред. Неизвестен остава засега купувачът на вземането.

Във вторият случай с „Родина тауър“, първо е продаден чрез ЧСИ теренът (обща собственост с „ИПК Родина“), след което някога вероятно предстои да се разбере дали е продаден и необслужвания кредит на дружеството.

В третия случай, частично обслужените кредити, отпуснати през 2011 г. на „Инвестмънт проджектс“ АД и „Риъл естейт проджектс“ АД, се оставят да боксуват във вакуума на некомпетентността на институциите. Вече по-горе коментирахме обявената през септември 2017г. продажба на търг „в съвкупност”, включваща и кредита срещу „Инвестмънт проджектс”. Не е изключено вече банката да не е кредитор. От друга страна – кредитът на „Риъл естейт проджектс“ е обявен за продажба на предстоящия в края на юли 2018 г. търг . Пак да кажем, че по този последен кредит остатъчния размер на вземането е 18 743 341 лева., а синдиците са обявили за начална цена от 450 000 лева. Но пък в обявлението им не пише, че имота, който обезпечава с втората по ред ипотека това вземане, е вече реализиран на търг от ЧСИ. Това е  защото търгът на синдиците е обявен преди да бъде приключен търгът на ЧСИ Стоян Якимов, но до колко ще бъдат информирани евентуалните купувачи на вземането. Мислите ли, че в изброените случаи синдиците на КТБ – Кристи Маринова и Ангел Донов са вземали самостоятелни решения? Ние – не.

Какво следва:

„Инвестмънт проджектс“ АД ще си стои без ликвидатор до трето пришествие, защото няма институция, сила, причина и начин някой да е компетентен в държавата да направи каквото и да било. Нищо няма да се случи, защото нито синдиците, нито някой друг, ще си мръдне която и да било част от тялото или мозъка. Иначе трябва де се проведе производство, първо, по назначаване на ликвидатор на „Инвестмънт проджектс” АД; после и по реализация на предявяване на вземания и/или снабдяване с изпълнителен лист срещу този длъжник и срещу неговия ипотекарен длъжник „ИПК Родина” АД.

Освен това, не би било зле, ако и когато е възможно същото да се случи и при втория длъжник, чието задължение към КТБ-АД е обезпечено с втората по ред ипотека – „Риъл Естейт Проджектс” АД. Производството по несъстоятелност на това дружество е висящо, заради това е трудно да се предвиди, кой и как ще се конституира в изпълнителното дело при ЧСИ Стоян Якимов, като кредитор, имащ право на удовлетворяване по втората по ред договорна ипотека от 2011 г.

Трудно е да се каже, кой и дали ще получава пари от разпределението в резултат от извършената публична продан. Банката ще получи пари от разпределението на суми по станалата публична продан за удовлетворяване на вземията си от 2011 и 2014 г. само ако представи пред Якимов изпълнителни листове срещу ипотекарния длъжник „ИПК Родина“. Дали ги има и дали ще ги представи? А от друга страна – ако вече всички тези вземания са продадени от синдиците на КТБ на тези „публични търгове” за по 200 хиляди лева до 450 хиляди лева, дали вече всъщност тези милиони няма да ги получи НяКОЙ – придобил ги срещу около 300 000 евро?! Тоест, срещу 300 000 евро, които плащаш на синдиците на КТБ, получаваш правото ЧСИ Якимов да ти разпредели остатъни вземания за над 18 500 000 евро, което си е почти 36 200 000 лева. Добра сделка – но за кого …?! За купилият имота или за взискателят, който вече може да не е КТБ и Кристи Маринова + Ангел Донов …?!

Още по-трудно е да се оцени дали и как чрез тези бездействия ще се влияе и върху участието, а и при евентуалните оспорвания по ГПК, на разпределението. Следователно за новия собственик едва ли са притеснителни „висящите“ ипотеки, защото, както стана ясно, едното дружество едва ли някога ще има ликвидатор, а другото е в несъстоятелност, от която никой не се интересува, поне не синдиците на КТБ.

Продадоха „ИПК Родина“! Всичко е точно, но за кой?

За това какво правят синдиците на КТБ-АД по отношение на учредените в полза на банката още през 2011г. две договорни ипотеки, както и на ръководещите и надзираващи тази несъстоятелност – членовете на УС на ФГВБ, сме на мнение, че е редно да се направи пълен анализ и проверка дали в тези действия и бездействия, със съдействието и при активното бездействие и на Директора на Агенцията по вписванията или на който там си позволява да подписва документи от нейно име, без да посочва име и длъжност. Синдиците на КТБ, Фондът за гарантиране на влоговете в банките, Прокуратурата, Министерството на финансите и лично изпълнителния директор на Агенцията по вписвания още миналата седмица са получили нов сигнал на бившите администратори (вижте целият сигнал ТУК ) и за това поредно бездействие и злоупотреба със служебно положение. Какво ще направят те и кой е компетентен, след като АВ не са, когато се оправдават с неподаване на някаква декларация от поредния назначен ликвидатор, и се обосновава или оправдава липсата на каквото и развитие на производството по ликвидация на длъжник на КТБ? Предприетите стъпки и последователности сочат за пряк умисъл при извършването на действията по управление на масата на несъстоятелността на банката, които не могат да се определят като доброжелателни и в интерес на масата на несъстоятелността, а по-скоро всички ощетени кредитори ги определят като обслужващи определени (но не техните) интереси. Какви са мотивите им? Дали не се реализира схема за увреждане на кредиторите на КТБ чрез сложни плетеници от документални и фактически действия, които има нужда прокуратурата да изследва поотделно и в съвкупност, както и в дълбочина?

https://voynataktb.wordpress.com                          http://afera.bg

Предишна статия

Избори! Какви избори! Статистика! Форма на търг, добре оформени документи, отдавна купени гласове, отдавна разпределени министерски постове. […] Кой от вас ще се подпише, че неговата бюлетина е отишла при неговата партия? Всичко е толкова анонимно. Присъствате на фарс…Народът сам си го прави…

Следваща статия

ПРОДАДОХА „ИПК РОДИНА“ И УЖ ВСИЧКО Е ТОЧНО! ВСИЧКО Е ТОЧНО, НО ЗА КОЙ?

Други интересни