НА 24 ЮЛИ – СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     За първи път в този мандат заедно с поканата за участие на съветниците  на заседание в Хисаря, е поместена и програмата за редовните заседания през юли на постоянните комисии.  Посочени са  датите, часовете и мястото  на  предварителните  обсъжданията на материалите.

    Очертава се една дълга и интересна сесия, тъй като в дневния ред са включени двадесет  докладни.

      Естествено е да се започне с промяна на състава на постоянните комисии, като се има предивд, че има нов председател на Общинския съвет, за което ще докладва Ива Вълчава. Прави впечатление, че Вълчева ще докладва по шест точки от дневния ред.

     По- нататък следват  тринадесет докладни на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, от които има доста важни. Сред тях са информацията за изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, докладна за капиталовите разходи, актуализация на бюджета, продажба на общинско жилище, актуализация на годишната програма за управление на общинската собственост и от голямо значение е докладната на кмета относно договор за предоставяне на концесия от 17 октомври 2006 година на минерална баня по плана на Красновски минерални бани.

     Съветниците ще дават разрешение за ПУП- ПРЗ на „ДТ ИНВЕСТМЪНТС ООД” Пловдив в Красново, ще разгледат проект за изменение на ПУП- ПЗ в парк „Момина баня” за определяне на  застрояване на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави. Две докладни има за ПУП за компостираща инсталация за зелени или биоразградими отпадъци.

Пак ще има конкурс за управлението на Медицинския център, който е 100% общински. След толкова месеци, в които не се намери управител, ще разберем този път как ще се управлява това важно за населението здравно заведение.

    Заместник- кметът Тони Илиева ще даде отчет пред съветниците за стопанисването на общинските гори – въпрос, който интерисува всеки жител на общината.

    Още нещо ново има за това заседание на съветниците. Те са осведомени, че  има възражение от Гатьо Султанов, който беше председател на Общинския съвет и беше свален по предложение на съветниците на БСП, които се съюзиха със съветниците на ГЕРБ и „Коалиция за Хисар”, както и с Митко Нейчев от Партия на зелените и Султанов остана в историята. Има заявление от Десислава Тонева – управител и едноличен собственик на фирма „ЕЙ ЕНД ДИ 1” ЕООД Стара Загора и  още  две информации от кмета на общината-  инж. Пенка Дойкова. Едната е за стопанисване и управление на „Красновски бани”  в село Красново, а другата е във връзка с молба – декларация на Стоян Кюркчийски.

     Тази втора сесия за този месец  започва в 13 часа във вторник, 24 юли 2018 година и е отворена за граждани.

                                                                          ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Това е малка част от ежедневните разговори с Босия, докато тялото му изтлява и докато ми разказва поредния смешен виц

Следваща статия

И МИСЪЛТА МИ БЕШЕ НЕ СТРЕЛА, А КОРЕН

Други интересни