БУРНА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Инж. Георги Пирянков демонтративно напусна сесията на Общинския съвет  като я определи като позорна. Според него извънредна сесия се провежда, когато трябва спешно да се приеме бюджет, когато се налага спешно да се приемат данъци и такси, или пък има бедствено положение.

    Той настоя да се запише в протокола, че не е съгласен с провеждането на тази сесия, защото нямa извънредни обстоятелства. Според инж. Пирянков, ако той беше кмет, не би внесъл подобна докладна на заседание на Общинския съвет. Той изрази възмущението си, че парите за възнагражденията на служителите на Местната инициативна група се искат от днес за утре, без решението да е минало през юристите на Областна управа.

     Инж. Вълко Макавеев от Партия на зелените и и инж. Пенка Рахова от БСП не дойдоха на тази извънредна сесия.

    Какво наложи да се проведе тази извънредна, незаконосъобразна сесия и какво  и е спешното на тази докладна?– попита преди да бъде приет дневния ред  Гатьо Султанов от „Промяна”.

     Председателят на Общинския съвет Ива Вълчева обясни, че парите на служителите трябва да бъдат преведени на 10 юли 2018 годинта. Като бивш председател Гатьо Султанов обясни, че в седем дневен срок решението на съветниците трябва да се изпрати в Областната управа и в седем дневен срок от там трябва да потвърдят законосъобразно ли е то. Той попита още защо от 20 април 2018 година, когато Мария Мустакова е подписала договора, до 30 май не е вкрала въпроса за изплащането на тези пари. Отговорът беше, че имало технологично време за подготовка на документите.

 На въпроса какви са назначените хора, кои са те, какъв трудов стаж имат, с каква квалификация и образование са, с конкурс ли са назначени и какви възнаграждения получават, отговорът на Мустакова беше, че изпълнителният директор  Людмила Гьорева е от Перник и получава 1 800 лв. запалата, експертът е от Варна и получава 1500 лв.,а техническото лице е от Харманли и получава 1000 лв. на месец.

    Инж. Атанас Куковски от „Коалиция за Хисар” определи поведението на тримата съветници, които задаваха въпроси, като хора, които пречат на развитието на Местната инициативна група.

     Да се дадат като безлихвен заем за пет месеца 22 700 лв. на Местната инициативна група гласуваха Ива Вълчева и Пенчо Шапков от БСП, а Мария Мустакова от същата партия не гласува. ОТ ГЕРБ петимата съветници – инж. Бойко Гавраилов, инж. Пенка Ганева, д-р Александров, Васил Пендев, Стоян Найденов бяха ЗА, от „Промяна” Гатьо Султанов и д-р Стефан Недевски гласуваха против, против беше и инж. Ненко Костов от НФСБ, от „Коалиция за Хисар” инж. Атанас Куковски и Борис Витев гласуваха парите да се дадат, по същия начин – ЗА  гласува и Митко Нейчев от Партия на зелените. Така с десет  гласа ЗА и трима ПРОТИВ, решението беше прието.

   Последва обяснение на отрицателен вот на Гатьо Султанов. Той припомни, че е нарушен чл. 21, ал.1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, където пише, че Общинският съвет създава постоянни комисии. В чл. 33 ал.1 т.1 , е уточнено, че общинските съветници участват в тези комисии и всеки от тях има право да бъде избиран, а председателят на Общинския съвет следи за изпълнението на това право на съветниците според Правилника за работа на Общинския съвет. В чл.23, ал.3 законодателят е предвидил председателят на Общинския съвет да не може да бъде избиран в комисии. Тези уточнения бяха направени, защото Ива Вълчева  макар да е вече председател, все още е член и председател на комисия, а Султанов е лишен от правото да бъде член на една от четирите комисии към Общинския съвет. Затова той попита законосъобразна ли е тази сесия поради краткия срок на оповестяване и изброените от него мотиви.

Султанов зададе въпроси към кмета, на които поиска писмен отговор.

  • Има ли сведения за прокарване на трасе в общински имоти на второто дере под пътя Черничево-Старо Железаре в посока Старо Железаре, има ли решение на Общинския съвет и какви действия ще предприеме кметът?

  • Къде е това трасе ? – попита инж. Дойкова.

  • Ще Ви го покажа на картата – отговори Султанов.

За това трасе тя и инж. Макавеев бяха уведомени от  общински съветник от НФСВ, но тогава не беше изпратен никой , за да види как се прокарва трасето.

Другият въпрос беше свързан с почистването на двора на вила” Петрович” – дом на писателите от работници на общинското предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”. Разбрахме след проведените разговори, че служителите само извозват изчистеното от двора срещу заплащане. Говори се, че вилата е взета под наем от един голям хотел в града.

                                                         ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

СУЛТАНКА, КИТАЙЦИ, БОРИСОВ ЦЕЛУВА…

Следваща статия

Първенци сме по смъртност в ЕС, намаляваме с 52 000 души годишно

Други интересни