Генералният адвокат на ЕС обвини БНБ в погазване на европейското законодателство…

Автор: Няма коментари Сподели:

Източник: БГНЕС

Вече е факт заключението на Генералния адвокат към Съда на ЕС относно започналото Дело C 571/16 по повод преюдициално запитване на Варненски административен съд във връзка заведени дела от множество вложители заради фалита на КТБ и нарушение на европейското законодателство. Това заяви пред Фрогнюз юристът Даниел Божилов от НПО, „Ние, гражданите”.

В Заключението се оборват всичките твърдения, които през годините се излагаха от БНБ като аргументи за неправомерните им действия и погазването на правото на Съюза.

 В Заключението, което кореспондира с взетите становища на Комисията и Единния банков орган, се посочват множество нарушения на европейското законодателство както на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, така и на други норми от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС).

 Генералният адвокат в заключението си посочва категорично, че забавяне на изплащането на гарантираните влогове в КТБ повече от 25 дни и отказът на БНБ в петдневния срок по европейското законодателство да се произнесе по активиране на гаранционните схеми е пряко нарушение европейското законодателство. Тези действия на БНБ следва да се квалифицират като умишлени, поради което са налице всички основания да бъде ангажирана отговорността на Държавата за обезщетяване на пострадалите.

 Това заключение на Генералния адвокат съвпада с предишни становища на ЕК и на Европейския банков орган (ЕБО), в които те многократно информират българските власти, че действията им по отношение на вложителите на КТБ са в пълно противоречие с европейското законодателство и тези действия биха довели в бъдеще до основателни претенции от вложителите и ангажиране на отговорността на българската държава. Всички тези предупреждения обаче с лека ръка бяха игнорирани и от БНБ и от финансовия министър Горанов, които убедително твърдяха, че техните действия са изцяло законосъобразни.

 Към момента от практиката на СЕС се установява, че заключенията на Генералния адвокат в над 90% от случаите се приемат от Съда и той постановява решенията си на база на тях. В случая едва ли ще има изключение, защото тези нарушения на Европейското право многократно са констатирани от други органи на ЕС като включително по тази причина беше открита и Наказателна процедура срещу България. След двегодишно закъснение все пак България хармонизира законодателството си в тази насока и поради тази причина Наказателната процедура беше прекратена, но това обстоятелство не изключва ангажирането на отговорността на държавата за периода, в който страната не е изпълнила ангажиментите си за хармонизация.

 Освен този аспект обаче в мотивите към Заключението на Генералния адвокат се засягат и изключително сериозни пропуски в българското правораздаване във връзка с процесуалните гаранции на защита на правата на вложителите в КТБ, които многократно са дали възможност на българските власти да ограничи по всякакъв начин тези права вкл. чрез отказ от правораздаване и произнасяне по законосъобразността на конкретни актове на БНБ, изкуственото въвеждане (в някои случаи и със задна дата) на държавни такси, които да възпират лицата от търсене на техните права, а така също неясно установения ред за завеждане на подобни искове. Тези констатации са сериозни и отварят вратите за ангажиране на отговорността на държавата и по други линии, а вероятно и за откриване на нова Наказателна процедура срещу България.

 За съжаление обаче безотговорното поведение на УС на БНБ начело с Иван Искров и лежерното игнориране на тези проблеми с откровени лъжи от Владислав Горанов ще бъдат покрити за сметка на българския данъкоплатец, а самите виновни лица както е обичайната практика няма да понесат никаква отговорност.

https://frognews.bg/novini/frogoko-generalniiat-advokat-obvini-bnb-pogazvane-evropeiskoto-zakonodatelstvo-kazusa-ktb.html

Предишна статия

РЕКВИЕМ С ОТВОРЕН КРАЙ…

Следваща статия

Бонев: Цецо, сигурно по-презиран от теб няма, предател на МВР и законността

Други интересни