Уестингхаус вече може да предоставя гориво за руските реактори ВВЕР-440 в Европа

Автор: Няма коментари Сподели:

Изпратена новина от читател

 Автор: Тео Спасов

Заглавие на новината: Уестингхаус вече може да предоставя гориво за руските реактори ВВЕР-440 в Европа

Място: Козлодуй

Уестингxаус Електрик Къмпани, в консорциум с още 8 европейски партньори, успешно завърши проекта за диверсификация на доставките на ядрено гориво за руските реактори в ЕС, които разчитат на ядрено гориво от Русия.

Финансираният от ЕС проект целеше лицензирането на доставчици на алтернативно ядрено гориво за проектирани в Русия реактори с вода под налягане (тип ВВЕР), опериращи в ЕС. Пет държави от ЕС, включително България с АЕЦ „Козлодуй“, експлоатират 18 ядрени реактора с такъв дизайн, които към момента са изцяло зависими от доставките на руски производители на ядрено гориво.

С оглед постигането на енергийна независимост консорциумът разработи концептуално производство на алтернативно ядрено гориво. В рамките на проекта групата определи и как да се възстанови веригата за производство и доставка, за да се създадат и доставят горивните системи за ядрените реактори, проектирани с руска теxнология – ВВЕР-440. В проекта бе използван експлоатационния опит на Уестингxаус и ENUSA за атомната електроцентрала „Ловиза“. В периода от 2001 до 2007 г. Уестингxаус заедно с ENUSA, е доставяла ВВЕР-440 гориво от завода си в Престън, Великобритания, за АЕЦ „Ловиза” (Финландия) в количества, гарантиращи едногодишен цикъл за презареждане на реактора. Освен производството на ядрено гориво, консорциумът е подсигурил свързаните с него методи да могат да се прилагат за лицензиране и използване на новия тип ядрено гориво.

“Този проект ни подготви много добре за производството и доставката на гориво за реакторите ВВЕР-440, предназначени за европейските комунални услуги и по този начин създаде адекватна алтернатива на днешния единствен източник на гориво\”, каза Азиз Даг, вицепрезидент и изпълнителен директор на Уестингxаус, Северна Европа. \”Много от страните от Източна Европа разчитат основно на ядрената енергетика и затова засилването на енергийната им сигурност е стратегически много важно\”, допълни още той.

От септември 2015 г. Уестингxаус е координатор на проекта, познат като ESSANUF (Европейски доставки на безопасно ядрено гориво). Неговата цел е лицензирането на доставчици на алтернативно ядрено гориво за проектирани в Русия реактори с вода под налягане (тип ВВЕР), опериращи в ЕС. Партньорите в консорциума, изпълняващ проекта, са: VUJE, ÚJV Řež, Теxнологичен университет Лапеенранта (LUT), Национална ядрена лаборатория (NNL), NucleoCon, Национален научен център „Харков“ към Института по физика и теxнологии (NSC KIPT), Съвместният изследователски център на Европейската комисия в Карлсруе (JRC-Карлсруе) и Enusa Industrias Avanzadas (ENUSA).

Европейското финансиране на ESSANUF се осигурява по „Евратом“ – програма за научни изследвания и обучение наЕС (2014-2018г.), която е част от „Хоризонт 2020“ (H2020) – програма за научни изследвания и иновации към ЕС (Споразумение за безвъзмездна помощ 671546).

                                                                                     TRAKIA WORLD

Предишна статия

„Колкото по-често ви казваме, че сте идиоти, толкова по-лесно ще ви управляваме“

Следваща статия

14 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ХУДОЖНИКА ИЛИН ПАУНОВ ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЕГО СЪС СТИХОТВОРЕНИЕТО НА ХИСАРЧАНКАТА ГЕРГАНА ЛИЧЕВА

Други интересни