Съвещание в Хисаря !

Автор: Няма коментари Сподели:

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Национална асоциация на зърнопроизводителите” свика редовно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което  се проведе  в гр. Хисаря, Спа хотел „Хисар“, при следния дневен ред:

Отчет за дейността на председателя и Управителния съвет.

Отчет за дейността на контролния съвет.

Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.

Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Сдружението.

Освобождаване от длъжност и от отговорност на председателя на Сдружението.

Освобождаване от длъжност и от отговорност на председателя и членовете на Контролния съвет.

Избор на председател на Сдружението.

Избор на Контролен съвет на Сдружението.

Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

Присъстващите изслушаха доклада на председателя за дейността на асоциацията за последните две години, отчетоха работата на контролния съвет, направиха промени в устава и правилника за организацията на дейността на дружеството, гласуваха бюджета на асоциацията и определиха годишния членски внос.

    В същия ден те избраха нов председател като смениха Светослов Русалов. Новият се казва   Костадин Костадинов и е председател на Добружанския  съюз на зърнопроизводителите. Отглежда  единадесет хиляди  дка зърнени  и маслодайни култури в област Добрич.

                                                                                                            Тракийски Cвят

Предишна статия

КОЙ ЩЕ МАХНЕ ОГРАДАТА НА ТАЗИ УЛИЦА?

Следваща статия

Фирмата, която купува ЧЕЗ е 100% собственост на Гинка Върбакова

Други интересни