ПРЕДСТОИ СЕСИЯ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

Съветниците ще се съберат на заседание във вторник – 23 януари 2018 година, за да разискват належащи въпроси на общинската администрация. Ще отчетат какви културни и спортни съблития са направени през 2017 година и ще приемат и за двете дейности нови програми за 2018 година. 

 Обсъденият публично бюджет е предложен на тази сесия да бъде приет. Председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов се закани, че тази точка от дневния ред ще предизвика много дискусии. 

 Ще бъде приета програма и за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 година. Маломерни имоти от общинския поземлен фонд ще бъдат отдадени под наем, ако съветниците решат. Отчет на комисията по безопастност на движението е другият въпрос за разискване. 

 Следват две продажби на общинска частна собственост, за които съветниците трябва да определят начална тръжна цена – бензиностанция в Старо Железаре и четири урегулирани поземлени имоти в Старосел. 

 И както на всяка сесия ще се искат и разрешения за изработване на Подробни устройствени планове. Едното е за стопанския двор в село Красново, другото е за трасе, кабел и трасе за водопровод в Паничери и третото е за разрешение за разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на водопровод и канализация, обслужващи жилищно строителство и комплексно обществено обслужване в местността „Градините – 03” в Хисаря. 

 Сесията ще се проведе в залата на общинската администрация от 13 часа. Залата е отворена за граждани. 

                                                         Тракийски Cвят

Предишна статия

…Политическият Ал Капоне – домакин на елита на ЕС

Следваща статия

Уникален Григор Димитров победи Ник Кирьос…

Други интересни