СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ

Автор: Няма коментари Сподели:

Очертава се се сесията да бъде дълга, защото, освен предвидените в дневния ред двадесет точки, освен факта, че председателят на Общинския съвет ще чете решението на съда по делото за решението на съветниците да опростят данъците на фирмата на дъщерята на г-н Кощелаков, има още докладни, които кметът предлага да се включат за разглеждане на тази сесия. 

 Освен това има един въпрос, който още от сега очертава моменти на спорове и разправии, и той е предложен от администрацията на община Хисаря, която иска таксата за битови отпадъци за 2018 година в града и в селата за жилищни и нежилищни имоти на юридически лица да се увеличи, а така също и за нежилищните имоти на юридически лица. 

 Кметът на общината – инж. Пенка Дойкова ще даде отчет пред съветниците за работата си през изминалите две години. 

Ще се отчете и Общинският съвет и ще приеме план за работата си през първото полугодие на 2018 година.

Кметът иска да се актуализира бюджета и временен безлихвен заем за разплащане на европейски проекти. 

 Както на всяка сесия, така и на тази, ще има искане за разрешение за изработване на Подробни устройствени планове. 

Едното заявление е за квартал Момина баня, другото е за Красново, третото е от ТЕЛЕСАС ООД за Старо Железаре, ДОНАТЕКС И КО ЕООД за ПУП за водопровод за непитейни нужди, още едно заявление за землището на Хисаря. 

 Предлага се да бъде приета програма за управление на отпадъците. Това е добре. Може би тогава някои хора ще спрат да правят нерегламентирани сметища и да държат в имотите си опастни отпадъци. 

Ще бъде поставен въпрос и за дървесина от горските територии – санитарна сеч. 

Ще се промени наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за безопастност на движението. 

Съветниците ще дадат разрешение за минерална вода от находището – изключително държавна собственост в Красново. 

 Сесията на общинските съветници е във вторник – 19 декември 2017 година от 13 часа в залата на общинската администрация. 

                                                                         ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Григор Димитров е спортист на Балканите за 2017 година

Следваща статия

Всички републикански пътища са проходими

Други интересни