Едно е да знаеш, друго е да можеш…

Автор: Няма коментари Сподели:

Едно е да знаеш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Е да де, ама като не знаеш как да го направиш, и да го направиш, няма да изкара дълго.

R.I.P., велоалея на новоремонтирания Дон Дуков.

Ти живя до първия снегорин…

                                                      Стефан Янков

Снимки: Екатерина Дамянова: „10.декември 2017. Велоалеята на бул. Дондуков. След първия снегорин.“

1. Велоалеите са очертани с пътната маркировка в противоречие с изискванията на НАРЕДБА № 2 ОТ 17.01.2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.), която е според чл. 14 (1) от Закона за движението пътищата. В нея е записано:
Чл. 4. (1) Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г., бр. 74 от 2016 г. , в сила от 20.09.2016 г.) Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки, се изпълнява само с бял и жълт цвят.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г. , в сила от 20.09.2016 г.) Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии, обозначаващи площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

2. Отнесените от снегорин разделители на движението (С 22) – в случая тип „Праг“, които са поставени между лентата за движение на автомобили и тротоара – се използват само за създаване на временна организация и безопасност на движението. Това е така според НАРЕДБА № 3 ОТ 16.08.2010 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ (Обн. – ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.; изм., бр. 34 от 12.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството).

Друг е въпросът дали на практика същите разделители на движението създават реална опасност за здравето и живота на велосипедистите или такава опасност не съществува.

Длъжностните лица, заради които улицата е в такова състояние, са описани в НАРЕДБА № 1 от 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (Издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2001г.).

Остава да бъде сезирана Прокуратурата, която, след като извърши проверка, следва да представи материалите на компетентния Съд с предложение за отстраняване на нередностите за сметка на длъжностните лица.

http://afera.bg

Предишна статия

Папката по закона „Магнитски“ за разгрома на КТБ вече е в Белия дом

Следваща статия

Four Rooms 1995

Други интересни