СЪДЪТ ЩЕ РЕШИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

       Днес, 5 декември  2017 година в Административния съд в Пловдив се разгледа  Административно  дело № 2936/ 2017 г. от ХХII състав със съдия – докладчик Мариана Михайлова.

    Това дело е резултат на решение на съветниците от Общински съвет – Хисаря, които на 5 септември 2017 година решиха да опростят дълговете от 75 хил. лв. за такси към общината на фирмата на дъщерята на г-н Данчо Кощелаков. Затова кметът на общината – инж. Пенка Дойкова подаде искова молба до Административния съд, за да бъде отменено това решение, одобрено от юристите на Областна управа. Така в залата  една срещу друга застанаха две дами – адвокат Теменужка Кривчева – юрист на Общинския съвет  и  адвокат Евелина Божикова – защитник на община Хисаря.

    Теменужка Кривчева изцяло оспори жалбата на инж. Дойкова , а Евелина Божикова оспори с аргументи решението на съветниците.

     В залата  нямаше  представител на фирмата, която предизвика да се стигне до съд,. Не беше там нито председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов, нито кметът на общината – инж. Пенка Дойкова. Причината за отсъствието им беше, че точно днес съветниците бяха свикани на извънредна сесия, на която да се реши какъв да е наемът на лекарите в Медицинския център и как да се купи метално гребло за багера на БКС за чистене на снега през зимата.

    Съдийският състав ще вземе решение  по делото: Община Хисаря срещу решение № 375 на Общински съвет – Хисаря и ние ще ви осведомим какво ще е то.

                                                                   Тракийски Свят

Предишна статия

ЧЕРНИ ЗНАМЕНА В БАН – ОБАЧЕ ПРОГРЕС НАВСЯКЪДЕ

Следваща статия

ТАЗИ ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ, ЧАС ПО-СКОРО

Други интересни