МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА…

Автор: Няма коментари Сподели:

Правовата държава е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи:

– спазване на гражданските права и свободи;

– върховенство на закона – всеобщо равенство на всички пред закона без изключение;

– конституционно закрепване на принципа за разделение на властите;

– разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.

На правовите държави са присъщи следните характеристики:

– наличие на развито гражданско общество;

– ефективно действащ антимонополен механизъм;

– правен механизъм възпрепятстващ съсредоточаването на правомощия в една власт или институция;

– механизъм за правна защита от произволни действия или бездействия на властта;

– съд като институция, обезпечаваща спазване върховенството на закона и ограничаваща държавната власт;

– защита правото на собственост;

– спазване правата на малцинствата и недопускане диктатура на мнозинството.

Правовата държава се крепи на три основни принципа/постулата:

– върховенство на закона;

– върховенство на правото;

– върховенство на правосъдието!

За да се спазват тези принципa, древните мислители са въвели принципа на последователност и предвидимост на правните норми, валиден във всички проявления на правовата държава. Основната функция на правото е да бъде общовалиден регулатор на обществените отношения. За да изпълнява тази основна своя функция, правото трябва да има СТАБИЛНОСТ и ПРЕДВИДИМОСТ на въздействието си.

Наказателно-процесуалния кодекс е обнародван на 28.10.2005 г. До 05.11.2017 г. е допълван и изменян 35 пъти, средно ТРИ пъти на година !

Гражданско-процесуалния кодекс е обнародван на 20.07.2007 г. До 30.10.2017 г. е допълван и изменян 26 пъти, средно ДВА ПЪТИ И ПОЛОВИНА на година!

Административно-процесуалния кодекс е обнародван на 11.04.2006 г. До края на месеца ще приемат нови изменения, което ще доведе средно до ЕДИН ПЪТ И ПОЛОВИНА на година!

Може ли България да е правова държава, когато политиците „усъвършенстват“ законодателството, според търсенето на пазара и волята на „началниците“?

иван петров                                                        Иван Петров

адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 -2008/                                            http://afera.bg

Предишна статия

Когато България имаше посока. И хора, които да я чертаят.

Следваща статия

Джеймс Бонд Агент 007 (2012) – Координаты «Скайфолл»

Други интересни