ГАТЬО СУЛТАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ХИСАРЯ: БИТКАТА НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА. ЗАЛОГЪТ СА ХОРАТА. АЗ НЯМА ДА ОТСТЪПЯ НИТО КРАЧКА НАЗАД

Автор: Няма коментари Сподели:

          Две заседания на съветниците направиха живота  в общината по- цветен, но за съжаление краските са тъмни. Става дума за решението, с което се опрощават данъци на една фирма от общината. Парите не са малко – около 75 хиляди лева. Това решение окончателно показа как е наредена шахматната дъска в Общинския съвет. Срещи по тъмно на съветници от различни партии, обикаляне на къщите на съветници от една партия от съветници от друга партия, за да се уговарят как да гласуват, направо криминален сюжет. Но да видим в този сюжет къде е мястото на председателя на Общинския съвет – Гатьо Султанов.

 • Г-н Султанов, вие приемате докладните от администрацията и решавате коя от тях да влезе в дневния ред за всяко заседание. Размислихте ли добре, след като получихте докладната за опрощаване на данъците на фирмата на дъщерята на г-н Кощелаков,  дали да я внесете за разглеждане, или да я оставите в чекмеджето на бюрото си?

 • Докладната, която беше внесена, беше напълно изрядна, тъй като беше с едно единствено решение : Разсрочване на задълженията.

 • Ние я поместихме, така че хората имат възможност да я прочетат.

 • Точно така. Докладната беше разгледана на заседанието на една от постоянните комисии.

 • Комисията по бюджет и финанси?

 • Не, в Комисията по устройство на територията, поради това, че единствено тя имаше заседание.Председателят на Икономическата комисия отсъстваше и тя не заседава преди сесията.

 • И какво стана на заседанието на комисията?

 • Аз съм изразил мнението си за реда, по който се опрощават задължения. Няма такъв ред. Редът е следният: имаме Наредба за местни такси, която се гласува всяка година, променяме наредбата, тя започва да важи от следващата година и важи за всички жители на община Хисаря.

 • Променихте ли я в този мандат?

 • В този мандат  Наредбата не е променена. В един от разговорите с г-н Кощелаков го запитах: „Има четирима съветници от БСП. Защо две години те не предложиха да бъде направена такава промяна?Няма проблем, ще намалим промила за селата.”

 • Предвиждахте ли, че сценарият ще се развие точно така, или някакви обстоятелства ви спънаха, та стана такава бърканица?

 • Няма как да предвидиш какво решение ще вземат останалите шестнадесет общински съветници.

 •  За мен това решение е антисистемно, защото в момента отваряме кутията на Пандора и ако останалите бизнесмени решат и подадат такива заявления, ние няма как да им откажем. По мои изчесления парите ще са над милион, което значи, че срутваме системата, ние срутваме институцията община.

 • Решението е антиполитическо,  защото за мен е недопустимо лидер на социалистическа  партия, икономист да предлага такова решение. Аз като политилог съм изучил из основи и  социалистическата , и комунистическата парадигма и знам какви са принципите: свобода, равенство, братство. Пред кой сме равни? Или има може би по- равни? Заседанието започна с предложение на г-н Пирянков и предложението беше незаконосъобразно. Попитах юриста на самата сесия, тя незабавно цитира член от Наредбата, който гласи, че можем да опрощаваме задължения и то само на физически лица, и само в текущата година. Дадох почивка десет минути, за да може да се прегледа като цяло документацията.  В тази почивка г-н Кощелаков се държа по невъобразим начин с юриста на Общинския съвет. Като сме в почивка, аз напуснах залата. След почивката предложението беше направено от Пенчо Шапков – лидер на БСП в община Хисаря и общински съветник. Това е действителността, това пише в протокола.

 • Това решение  не е ли антиикономическо?

 • Антиикономическо е. Ако това влезе в сила и повлече крак, това значи, че ние сме изправени пред фалит, че трябва да ограничим всички разходи на общината. Но това решение е и антисоциално. Съветниците, които го гласуваха, живеят в някакъв паралелен свят. Те не виждат как хората изнемогват. По селата  населението е застаряващо, повечето са самотни стари хора, имаме самотни майки с деца. Как да им обясним, че ние опрощаваме данъците на някой, а изискваме от тях, въпреки ниските им доходи,  те да си ги плащат? Какъв сигнал ние даваме на хората? „Не си плащайте данъците, елате след три години, за да можем ние да ви ги опростим!” Така че, когато г-жа  Корнения Нинова – председател на БСП в страната говори за паралелна държава, да си види първо паралелната държава в собствените структури.

 • Късно предаденото решение на кмета на общината по чия вина е?

 • Това не оказа влияние на сесията на 12 октомври, защото дневният  ред беше раздаден в седем дневен срок. Техническият секретар на самата сесия обясни защо решението е закъсняло. Попитах: Има ли неразбрали? Всичко мълчаха.

 • Като човек, който ръководи Общинския съвет две години, изградихте ли си вече окончателно мнение кой с кого е, кой за кого е, кой срещу кого е? Последните две сесии помогнаха ли ви за това?

 • Аз мисля, че хората сами могат да си направят извод кой с кого е и кой как гласува.

 • Прегърнаха ли се БСП с ГЕРБ?

 • Ами този въпрос го задайте на тях, не на мен. Факт е, че едно такова решение, което е неморално и ще тежи на плещите на този, който го е гласувал, се взе. Факт е, че всеки греши. Безгрешни хора няма. Факт е, че аз направих втора сесия, за да може, ако някой е сгрешил, да се поправи. Имаше един такъв  съветник и той се казва д-р Стефан Недевски.

 • Имаше и още един, който си промени мнението, но в обратна посока – д-р Александров от ГЕРБ, който гласува да няма дневен ред.

  Г- н Султанов, всички очакват инж. Дойкова да  оспорва  решението  от 5 септември 2017 година в  Административния съд. Това ще ви противопостави. Вие решението на Общинския съвет ли ще защитавате, или интересите на общината?

 • Днес инж. Дойкова входира  жалбата в деловодството на Общинския съвет, която трябва да се придвижи към Административния съд. И тя е изпратена.

 • Значи е внесена на 18 октомври 2017 година.

 • Трябваше да комплектоваме документацията, всички докладни и да ги изпратим към Административния съд. Аз мисля, че ще успеем да решим този въпрос извън съдебната зала. Не сме изгубили битката, тъй като залогът е много голям и заради хисарските жители, аз няма да оставя това така.

 • Защо не посъветвахте инж. Дойкова  да не внася тази докладна, която запали такъв огън в общината? Да не би да искате да я провалите?

 • Аз не видях в докладната на инж. Дойкова нищо притеснително – тя иска разсрочване . Никога не съм целил да провалям някого и няма да го направя . Един човек се проваля сам. Има една много хубава българска поговорка: „Каквото човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.”

 • Тази история ще се отрази върху бъдещата работа на общинските съветници. Това е безспорно. Нямате ли опасение, че може да ви играят всеки път нов театър, за ви съсипят авторитета?

 • Авторитета може да си го съсипя сам с решенията, които вземам.Помагал съм на много хора, вършил съм услуги, не дължа на никой нищо и смятам, че  в бъдеще ще продължа да работя така. Избран съм от хората и съм там, за да защитавам  техните интереси. Общинските съветници си носят кръста, положили са клетва и след две години те пак ще обясняват на хората дали са си изпълнили клетвата, или не са.След две години нека хората да решат какви съветници да ги управляват.

 •  Адвокат Кривчева каква позиция ще заеме, ако се стигне до съд?

 • Адвокат Кривчева не е единственият юрист в България. Ако стигнем до съд, аз мога да реша, че тя няма да представлява Общинския съвет, може и тя сама да си даде саоотвод и да взема друг адвокат. Аз мисля, че юристът на Общинския съвет се справя много добре. Примерно – от една година нямаме върнато решение. В началото имахме върнати решения, повечето от които бяха свързани със земеделски земи и член 19. Процентът на върнати решения е много по- малкък, отколкото в предишните мандати. Сега се гледат много сериозно решенията, които се изпращат в Областната управа. Отделно Прокуратурата разглежда всички наредби, имаме някои, които трябва да корегираме. Съответно ще го направим, така че нещата са много стегнати, това е моето лично мнение.

 • Обещахте да ми донесете протокола от сесията, но не го донесохте. Какво толкова има в него?

 • Нищо повече от това, което казах пред вас.Тава пише в протокола, но не мога да го изнеса, има ред за това.

 • А как гласува г-н Шапков на втората сесия?

 • Мога да кажа, че ясно се чува на записа как втория път като вдигна ръка Пенчо Шапков, му зададох въпроса: „Г-н Шапков, в ксрайна сметка „за” ли сте, или „въздържал се”? Той отговори: „възвържал се, въздържал се”. Направило е впечатление и на други общински съветници, не само на мен, но той да обясни защо е реагирал така.

 • С това решение какво показахте на хората? Че сте безотговорни?

 • При положение, че има петиция за обезопасяването и обновяването на детските площадки и съоръжения за игра, намиращи се на територията на град Хисаря,от млади и отговорни майки, които искат да се ремонтарит детските площадки на територията на общината, ние опрощаваме 42 хил. лв. без лихви. Във Веригово всеки ден се пукат старите несменени тръби. Имаме подписка от над 200  човека от квартала за ремонт на водопровода. В същото време ние опращаваме десетки хиляди. Възрастните хора имат пенсионерски клуб, който се нуждае от ремонт. Има самотни майки, има инвалиди, има самотни възрастни хора , има бедни хора, които нямат  пари за храна– ние опрощаваме дълг на един чорбаджия. Защо? Ако някой може да ми даде отговор, нека отговори! Пак казвам – има ред, има наредба, която трябва да бъде променена за всички и то не със задна дата, а за 2018 година.

 • Как реагират другите фирми?

 • Обадиха ме се няколко крупни бизнесмени. Попитаха ме дали решението е влязло в сила. Срещнах се с някои от тях. Част от тях се оказаха отговорни хора, други си замълчаха.

 • Защо областните юристи потвърдиха решението на Общинския съвет?

 • Този въпрос го отправете към тях..

Възможно ли е някой да е повлиял на областните юристи, за да потвърдят такова решение? С този въпрос завършвам и както се вижда, ще трябва да има продължение…

                                                        Разговора води Ирина Кирилова

                                                                                Тракийски Cвят                                        

Предишна статия

Море от любов

Следваща статия

Комиссар полиции Фрэнк Рива

Други интересни