Илюзията “ Национална сигурност на Република България ”4

Автор: Няма коментари Сподели:

 Членството в ЕС бе размахвано в миналото като решаващ фактор , ако не и гаранция за националната сигурност – по презумпция “ на всяка държава – членка ”. Малоумието на тези твърдения лъсна в последните години , което прави още по – висока степента на престъпна виновност ( наред с тази на кретенската упоритост ) на всички Номенклатурчици , които днес заговориха за влизане на България в Еврозоната . 

 Че и за Шенген се сетиха отново ! 

 10 Членството в НАТО бе другата примамка , която за известно време действаше като опиат , поне за част от българите . Сега , когато и най – неосведомените вече разбраха , че НАТО не се намесва в случай на спор между членовете на алианса , ръководителите на България 11 трябва да отговорят на народа си , и то по няколко ужасно неудобни въпроса : защо вкараха нацията в най – агресивния военен пакт , символ на износ на разрушения и смърт ; защо продължават да държат България вътре в НАТО , след като алиансът вече не крие , че има за цел унищожаването на Русия и придобиването на контрол върху ресурсите й , от страна на господарите си – задкулисните играчи дърпащи конците на Вашингтон ; как смятат да убедят нормалните все още българи , че Русия е враг на България ( и следователно застрашава националната ни сигурност )?… 

 Малоумниците – Номенклатурчици не могат да ви отговорят на тия въпроси – те са с промити мозъци ( е , хайде , 95% от тях са с промити мозъци ), лесни за манипулиране , и просто консумират властта докато могат , срещу безпрекословно подчинение на по – висшите в йерархията на международната Номенклатура . 

 Номенклатурчикът е идеалното превъплъщение на моето “ Пази , Боже , сляпо да помисли , че е прогледнало ”; за да се получи реалното , трябва да се примеси и малко от манталитета на бандитската прослойка , която не притежава дарът Божий наречен “ мислене ”. 

 За разлика от Номенклатурчика , впрочем , верният отговор на горните – и много други – въпроси може да ви даде всеки от Господарите на света, защото те знаят 

                                         Закон Божий No 3: 

 Националната сигурност на една нация е пряка функция на степента на манипулиране на съзнанието на мнозинството 

 Доколкото самата концепция за Национална сигурност е съвкупност от умозаключения относно идейни позиции и последствията от тях , интуитивно следва , че тя ще зависи силно от параметри като кохерентността на мисленето , настройката на съзнанието на мнозинството , синхронността и еднопосочостта на това мислене и пр . 

 Очевидно е , мисля , че манипулирането на мисленето на масите води до разстройване на общественото съзнание чрез съзнателно и целенасочено деформиране на горепосочените параметри на мисловния свят на отделни индивиди , както и цели групи . 

 Колко ли хора в България разбраха за скандала в Белгия по “ закупуването ” на фрегатата , която бе 9 изхвърлена за скрап , но докара хубава взятка в джоба на принц Лоран Сакскобурготски ( какво влезе в джоба на братовчед му , Министър – председателят на България , не се знае ). Там двама офицери поеха вината … 

 За фарса с “ председателството на ЕС ” не ми се говори въобще – тепърва предстои Номенклатурата да бъде 10 конфронтирана с въпроси от рода “ 

 Какво по – точно председателствувате ( и радостно празнувате ): загиването на България , разпадането на ( пропукващия се по шевовете ) ЕС , пирът по време на чума , или просто възходът на столицата на една бананова република , където се е концентрирало всичко най – отвратително с български корени ?”. 

 Технически , заради Кипър , Турция и Гърция са във война от 1974 г ., та и досега…

Ситуацията може да се оприличи на един хор , който пее в пълен дисонанс и се получава какофония : едни са взели за основа на тона “ ла ” една честота , други – съвсем друга ; някоя група пее в една тоналност , други няколко – в съвсем друга ; част от хора пее по ноти , а останалите опитват по слух да влезат в тон с най – близкостоящите до тях … 

 Нали се сещате , че резонанс тук не можем да търсим ; хармония няма и не може да има ; смислена мелодия от този хор не може да излезе – а за думите на текста няма и смисъл да мислим , понеже в края на опитите за такова пеене никой никого вече не чува … 

 Така стигаме до логическия извод – нарастването на степента на манипулиране на общественото съзнание неминуемо води първо до обезличаване на изначалната теза за националната сигурност , а след това и до нейното преиначаване , типично в точно противоположната на интересите на съответната нация , съгласно инструкциите на плащащия сметката за манипулиращата пропаганда . 

 Горната истина , макар и не задължително облечена в математическата формулировка , която предлагам под линия тук просто за по – бързо визуализиране от страна на запознатите с математиката , интуитивно е прозряна много отдавна от кроячите на подривна , антинационална пропаганда , а значително множество разработки са познати от историята . 

 В съответствие с този постулат , всички възможни потоци на влияние върху съзнанието на отделния индивид са обгърнати във всеобхватна мрежа за непрекъсната систематична обработка с манипулативно съдържание на подаваната информация , а върху групите индивиди и сродните общности се подхожда селективно , фокусирано и методично . Визираната крайна цел е пълен контрол върху мисленето ( и , естествено , 

 За онагледяване ще използвам един чисто математически похват , който ще илюстрира мисълта ми по най – простичкия начин – необходимо и достатъчно условие е читателят да има елементарни познания по математика . 

 В първо приближение можем да напишем една емпирична формула за Националната Сигурност ( НС ) като идея ( концепция , понятие ) във функция на Степента на Манипулиране на Общественото Съзнание ( СМОС ) , във вида НС = 1/ СМОС като това силно опростено представяне се базира на наблюденията ми през последните 50 години ( голяма част ретроспективно , разбира се ) върху множество нации и държави . 

 Количествено СМОС можем – пак съвсем приблизително – да представим така СМОС = СМИС х ДЗМ , където СМИС е числовият израз на Степента на Манипулиране на Индивидуалното Съзнание на средния гражданин , а ДЗМ е числовият израз на Дялът на Засегнатите от Манипулациите спрямо общия брой граждани . 

 Очевидно , ако изразим тези два параметъра в %, максималната стойност на СМОС е 10 000, понеже СМОС = 100 х 100, откъдето НС = 0.0001 В строго математически израз това изражение се записва така СМОС —> max, НС —> 0 , Тоест , с нарастването на Степента на Манипулиране на Общественото Съзнание , представата за Националната Сигурност клони към нула .

като следствие от това , на действието ) на мнозинството в дадената нация . Всички аспекти влияещи върху формирането и отстояването на национална идентичност биват засегнати от въпросната “ обработка ” без никакво изключение , като крайната цел е такава да не се формира у подрастващите , а у зрелите индивиди да се доведе до принизяване и евентуално обезсмисляне ( тоест , създаване убеждение в съзнанието на индивида за “ отживялост ” на тази категория ). 

  Манипулативната обработка се администрира върху населението по два метода : активно – от емисари на пропагандата и пасивно ( подсъзнателно ) – чрез медиите и чрез вторичен ефект от активната пропаганда , вследствие примера , който вече манипулираните неминуемо емитират . С времето , в момента когато се постигне зомбирането на дадена критична маса индивиди , тази стратегия , за съжаление , постига т . нар . “ лавинен ефект ” и болестта , която бих нарекъл “ надкритично манипулиране ” стремително се превръща в епидемия от национален мащаб . 

 Най – ярките примери от последните 25 години са създаването на украинска и белоруска “ нации ” вътре в едно поколение ! А българите може би ще се досетят и за пръкването на небезизвестната нам “ македонска ” нация … 

 Най – важният етап в тази de facto война за овладяване на колективното съзнание на дадено общество е подмяната на неговите исконни традиционни национални добродетели с някакви привидно по – висши “ ценности ”. Тази практика би трябвало да е добре позната на всички ходили на училище и внимавали в часовете по история , доколкото е била прилагана при всички опити за колонизиране на автохтонно население ( и всъщност буквално заробването му ), за “ християнизиране ”, и пр. Не си спомням някой в България ( или другаде ) да е разпознал тази тактика по времето на маркетинговия водопад от славословене на “ европейските ценности ”; нито пък съм видял някакъв осезаем ефект от собствените ми писания против тази заблуда /1, 9-11, и мн . др ./. 

 Така или иначе , истината е , че към началото на 90 те години , когато активната кампания започна у нас , в съзнанието на внушително мнозинство граждани на Западна Европа традиционните добродетели на практика бяха вече изместени от американската “ морална ценност ” първа и последна : правене на пари , колкото може повече , колкото може по – бързо , без оглед на начина за постигане на тази цел . 

 Днес , 25 години по – късно , в България гоним параметрите на тогавашна Европа , а там явлението достигна такова ниво , щото хората , които се стремят към духовност вместо към пари , формират една постоянно намаляваща група от 5-10%. 

 Кампанията за контрол върху съзнанието на масите , като част от психологическата война целяща пълно подчинение чрез индуцирана дегенерация на (европейските християнски) нации и превръщането им в аморфна и инертна по отношение на национално – патриотичните въпроси маса , се води по няколко магистрални направления. Ключови характеристики на тези последните , които попадат с най – висок приоритет под прицела на манипулативната кампания са : 

 Четящите , мислещите , търсещите вероятно ще реагират : “ Ама Вие като че ли цитирате Оруел ?”. 

 Не , не го цитирам , но аз още преди няколко години отъждествих реалностите с Оруеловите предвиждания , като му отдадох заслужената почит. 

 Най – популярна , а комай и най – отдавнашна , е тезата за превръщането ни в “ космополити ”. Бидейки бивш невъзвращенец , аз самият съм преминал през такава фаза на гордеещ се с космополитантството си индивид – млад , нахъсан и успял в кариерата си професионалист , принуден да емигрира . 

 Не мина чак толкова много време преди да осъзная , че няма нищо лошо в това да си космополит , стига да не забравиш , че си патриот на нацията си – тоест , да помниш корените си , да запазиш връзката си , емоционална и всякаква друга , с тях , и да не преставаш да се опитваш да съдействаш на каузата на своя народ и държавата му . 

 Едното не пречи на другото – “ космополит ” е напълно приемлив статут , стига патриотът в него да осъзнава , че е длъжник на нацията си ! “ зомбиране ” тук наричаме постигането на 100% контрол върху психиката на индивида изкушавам се да добавя и “ авто ” пред “ манипулиране ”. 
                   Продължението следва                                                                                           Иван Даракчиев                                   

Предишна статия

Ким Чен Ун срещу Тръмп…

Следваща статия

ЗОРЛЕМ КАРАТ ДОГАН ДА ОСВОБОДИ ДЪРЖАВАТА ОТ „ОГЛЕДАЛНИТЕ“ …

Други интересни