Мария Мустакова отговаря…

Автор: Няма коментари Сподели:

АнонименМария Мустакова

09 Август, 2017 | 19:59 

Добър вечер, извинявам се за закъснението, но ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси. * 

Какъв е годишния бюджет на този МИГ който сега действа?

 – Сегашната МИГ не разполага към момента с бюджет, такъв ще има ако бъде одобрена за финансиране Стратегията на МИГ, с която сега кандидатстваме. Бюджетът ще е ясен при подписване на договор за финансиране. 

*Как изглежда управляващото ядро като длъжности? – по Наредба 22 и действащите към момента насоки така: Изпълнителният директор трябва да има: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. професионален стаж най-малко 5 години; 

3. управленски опит най-малко две години; 

4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори. 

5. Опит по подхода ЛИДЕР;

 Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. професионален стаж най-малко две години. 

3. Опит по подхода ЛИДЕР; 

При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията, освен експерт и изпълнителен директор, които трябва да отговарят на изискванията за експерт и на общите изисквания за служител, посочени по-долу. – Да, един технически сътрудник:

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. професионален стаж най-малко две години. 

3. Опит при работа по проекти. 

*Колко назначени на заплата ще има във МИГ Хисаря и на какви длъжности? – на този въпрос вече смятам, че отговорих по-горе.

 *Как се казва сайта , и къде да го открия, за да прочета устава на тази Организация?- адреса на сайта мисля, че съм го давала и по-рано, както и фейсбук страницата на МИГ-а, но отново http://www.mig-hisaria.com/index.php и https://www.facebook.com много скоро в следващите дни ще видите още допълнителна информация на сайта, извинявам се, но нямам достъп до него все още, ще бъде активен в следващата една година, хостинга е подновен. 

*Ще има ли конкурс, за определените длъжности, и ако има, на коя дата ще бъдат , за да може, добри компетентни кадри да се кандидатират? – днес вече местата са обявени в сайта на Агенцията по заетоста, и аз се надявам да открием най подходящите кадри и с най-висока квалификация, защото те ни носят по-голям брой точки. 

*Има ли вече сграда в която да се помещава ,този свещен МИГ и къде е тя? – малко този въпрос почти година след учредяването е леко казано липса на интерес. 

Да има в сградата на библиотеката на НЧ “Иван Вазов”, ул. “Генерал Гурко”23. *Колко ще струва наема на тази сграда? – при изтеклият договор вече на Община Хисаря с читалището е бил 180 лв. про времето в което се изпълнявал проекта по подмярка 19.1, след това няколко месеца безвъзмездно, но се очертава да запази стойността от 180 лв. с новия договор. 

*Всичко това е важна за гражданите информация , защото те ви дават парите и ви плащат заплатите! – и аз съм на това мнение и за това реших да ви отговоря, но и да ви напомня, че аз съм представител на публичният сектор и в предвид това, че съм общински съветник по действащите нормативни документи не мога да заемам каквито и да е позиции в МИГ срещу заплащане. 

Надявам се да съм отговорила изчерпателно на вашите въпроси.                                                                   Мария Мустакова

Предишна статия

„Българи, за които говори светът“

Следваща статия

Практика «Возвращение облика юности»

Други интересни