КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ КОЙ КОЙ Е В ТАЗИ ДЪРЖАВА

Автор: Няма коментари Сподели:

http://dogovorat.com/ и фейсбук страницата https://www.facebook.com/dogovora/, в които представям моя политически проект „Договорът в политиката“. Същият има за цел да промени основата, върху която почиват отношенията политици – избиратели, с акцент върху носенето на политическа отговорност за неизпълнени обещания. Именно в тези деформирани отношения се корени причината за институционалната разруха в държавата и ниския жизнен стандарт на преобладаващата част от населението. Вече десетилетия наред властимащите се обогатяват чрез криминално присвояване на публични средства за сметка на народа. Това доведе до обособяване на добре организирана, йерархична мафиотска структура, която е овладяла както всички лостове за управление и въздействие, така и всички ресурси на страната. Сега, в навечерието на предстоящите парламентарни избори, сме свидетели как представители на същата тази мафиотска структура от целия политически спектър – рожби  на двата клана – „Източен“ и „Западен“, прокламират борба с корупцията и социални политики. И всичко това се случва, защото тя е купила всички, а тези които не е успяла – ги „страхува“.

Надявам се, че ще проявите интерес да видите какво предлагам – правен механизъм за санкция при неизпълнени обещания. Крайно време е вече да се разбере кой кой е в тази държава, като за всичко това са се погрижили службите през годините на прехода – със звукозаписи, снимки и документи. За всяко левче взето неоснователно трябва да стане публично достояние кой, къде и как го е взел. Трябва съд за всички лица, участвали в управлението на страната по време на прехода, за да има справедливост и единение на българския народ.

Вярвам в професионализма, принципността и обективността на българския журналист, но разбира се при работа в среда, която не почива на обвързаности като сегашните. При положение, че изпълнителната, законодателната и съдебна власт са абдикирали от политическите, социални и икономически проблеми, обхванали страната, нужна е намесата на т. нар. „четвърта власт“ – това сте Вие, журналистите, които трябва да бъдете остър коректив на останалите и да водите обществото в правилната посока. Вярвам, че Вие също сте част от критичната маса български граждани, които искат държава с правила и върховенство на закона за всички.

Поздрави,

Росен Миленов, бивш служител на ДАНС

 Договорът като гарант за изпълнение на политическата програма

В навечерието на предстоящите парламентарни избори в страната, когато сме засипани от бомбастични обещания и епични политически битки, с пълна сила стои крещящия въпрос за пропастта в доверието между политиците и народа. Тъй като към настоящия момент отношенията между тези две групи се характеризират с:

•липса на доверие от страна на народа спрямо политиците, произтичащо от безкрайните “празни” обещания за по – добър живот, каквито се оказват всички техни неизпълнени политически програми;

•очевидното незаконно забогатяване на всеки, докопал се до властта за сметка на тези, които са го избрали – народа;

•съзнателен отказ от търсене на отговорност за престъпленията на политическите лица от страна на правораздавателните органи;

•липса на ефективна правна форма за поемане на реална отговорност от политиците,

Предлагам тези отношения да се уредят с Договор за поръчка, който може да съгласува волята на страните за изпълнение на действията, залегнали в неговия предмет и за носене на отговорност при неизпълнение.

След като даваме кредит на политическо доверие на кандидатите за народни представители с гласуването си за тях, редно е да изискваме да предоставят насреща някакво обезпечение, от което ние, гражданите, да се удовлетворим в случай, че бъдещите властимащи не изпълнят политическите си обещания, а използват властта самоцелно за лични облаги.  Защо гражданинът да носи пълна отговорност за действията си, а в същото време лицата, участващи в управлението на страната да не носят никаква? Договорът за поръчка е решението.

В предмета на договора са включени правни действия, които ще бъдат изпълнени от мен, ако бъда избран за министър – председател от Обикновеното народно събрание и които по своята същност представляват предложени конкретни мерки за подобряване ефикасността при функционирането на различните сектори от обществения и икономически живот в страната. Неизпълнението в срок на което и да е от тях, заедно или поотделно, поражда отговорност, изразяваща се в:

•поемане на задължение в срок от 1 (един) месец от неизпълнението да подам оставка на оглавяваното от мен правителство и от момента на освобождаване на длъжността министър – председател, за срок от 20 (двадесет) години, да извършвам 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките в участъка – пешеходната зона на бул. „Витоша“, гр. София, между улица „Алабин“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

В договора са включени и други задължения, които приемам да изпълня, ако бъда избран за министър – председател:

•поемане на задължение за срок от 30 (тридесет) години, започващ от момента на встъпването ми в длъжност като министър – председател, да обявявам на поддържан от мен профил в социалните мрежи или уебсайт, ежемесечно, семейните приходи и разходи, попълнени в следния формат, както следва: храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, участия в търговски дружества и кооперации, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина) и банкови сметки (вкл. дебитни и кредитни карти);

•поемане на задължение за срок от 20 (двадесет) години, започващ от месеца, следващ този на освобождаване на длъжността министър-председател, личният ми месечен доход от всякакви източници да не надвишава размера на четири минимални работни заплати.

За всеки гражданин, подписал Договора за поръчка, с който ми възлага изпълнението на правните действия по реализирането на мерките в предложената от мен програма, не произтичат задължения, а само права – по всяко време да се информира за изпълнение на поръчката и да контролира изпълнението на договора. Но най – значимото сред тях е възможността на гражданина да предяви иск пред съда, с който да иска изпълнение на всички поети от мен задължения по договора, в случай че е налице неизпълнение на някоя от мерките точно и в срок. За точното изпълнение съм предвидил количествени индикатори по различните мерки, както и срокове за изпълнението им.

Ако някой друг има предложение за по – прецизна юридическа форма за уреждане на този вид отношения, аз съм готов да я приема и обвържа с нея изпълнението на предлаганата от мен програма за управление на страната.

Във връзка с Договора за поръчка искам да направя следните важни уточнения:

1.Заложено е условие за постигане на минимум 121 народни представители в бъдещото Народно събрание. Ако не е налице горното, всички представители на съответната политическа формация, подкрепяща Програмата, ще напуснат Народното събрание непосредствено след изборите. Вкарването на това условие е продиктувано от наличието на опасност, при липса на мнозинство за законодателна подкрепа на Програмата, същите да бъдат „изкупени на килограм“ за отрицателно време в името на установената деформираща практика в българския парламент да се правят безпринципни коалиции, единствено в името на грабежа. Все пак, статуквото е готово на всичко само и само да запази властта си. Едновременно с това наличието на такова условие е гарант, че Програмата ще бъде законодателно подкрепена и изпълнена.

2.Програмата е отворена за правене на предложения, корекции и допълнения от всеки гражданин или организация. За целта ще бъдат организирани кръгли маси за експертно обществено обсъждане и тематични дискусии на територията на всички общини в страната.

Настоящата програма за управление на страната може да бъде реализирана при наличието на възможност за мажоритарен избор на народни представители, излъчени пряко от народа, които да са истински желаните от тях кандидати, а не такива, посочени от съответната партия (която и да е тя), за които се гласува „по необходимост“, поради липсата на алтернатива. А алтернатива на статуквото има и такава е всеки български гражданин, както и аз с моята Програма. Провеждането на тези предварителни мажоритарни избори ще бъде „тест“ готов ли е българският народ да вземе съдбата си в своите ръце или ще продължи да се носи по течението на статуквото и да съществува под диктовката на мафията.

Стъпките за реализиране на горното са следните:

1.Обществен натиск за промяна на изборното законодателство от 44-тото обикновено народно събрание в посока въвеждане на мажоритарен избор на народни представители;

2.Докато това се случи, необходимо е създаване на организация във всички 265 общини в страната, както и сред обособените български общности в чужбина за провеждане на предварително пряко излъчване от местното население на кандидати за народни представители при условия на публичност и прозрачност, с което да се парират действията на всички субекти (лица или фирми), които през целия преход, както и в момента провеждат организацията на изборите под формата на манипулации с фалшиви лозунги, контролиран вот и подставени лица, с една единствена цел – да се настанят на държавната трапеза под различна форма (обществени поръчки, държавни постове, неплащане на дължимите данъци и избягване на наказателно преследване за извършени престъпления в миналото и към настоящия момент);

3.Създаване на юридически механизми (предложения от мен Договор за поръчка), обвързващи всички излъчени от народа лица за политически представители, които да служат като гарант за предоставения кредит на доверие от избирателя;

4.Участие на излъчените пряко от народа кандидати за народни представители в предсрочни парламентарни избори „Есен 2017 г.“

За това има нужда от хора от всички населени места в страната, подкрепящи идеята на ДОГОВОРЪТ, които да организират провеждането на анкети за излъчване на обикновени хора от народа за народни представители и с които заедно да изградим един нов модел на организация, основана на хоризонтална структура – без партийни вождове, без формалистични органи и „спуснати“ лица в партийните листи. Тя ще бъде за обикновения човек – лекаря и медицинската сестра, учителя, полицая и оперативния на улицата, шофьора, общия работник, продавача на сергията, будката и мола, студента, безработния, войника, актьора, журналиста, едноличния търговец, автомонтьора и фризьора, учения от БАН и земеделския производител от село, а не този със субсидиите от жълтите павета, хигиенистката, шивачката, оператора на производствена машина, ИТ-специалиста, миньора от рудника, пенсионера с мизерната пенсия, редовия служител от различните нива на държавната администрация и всички други трудещи се за държавата, а не паразитиращи на неин гръб. Преходът показа, че псевдоелита (политически, икономически и интелектуален) не е способен да поведе България в градивна за държавността и нацията посока, а може единствено неоснователно да усвоява публични средства, събрани с усилията на всички нас.

Зад мен няма олигарси, неформални кръгове от генерали, номенклатурчици, комсомолци и НПО-та, работещи по грантови схеми. Аз нямам банка от хора, които да „спускам“ за кандидати за народни представители и министри. Аз имам волята и куража да поискам да живея в правова държава, а не в такава, овладяна от мафията. Вярвам, че всеки българин иска това. Аз не съм нещо повече от който и да било български гражданин, но съм много повече от всеки крадлив български политик, олигарх, местен феодал и селско тарикатче.

Нека всеки, който има воля да разбие системата и припознава  ДОГОВОРЪТ и ПРОГРАМАТА като своя философия за функционирането на обществените отношения, да се свърже с мен!

Да напишем „правилата на играта“, по които искаме да функционира ефективно НАШАТА държава.

Росен Миленов, бивш служител на ДАНС         http://afera.bg

Предишна статия

“Зад кулисите” 10 февруари 2017г. с Велизар Енчев

Следваща статия

ЛИЦЕМЕРИЕТО – ПРОШКА „MADE IN BG“

Други интересни