СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ!

Автор: Няма коментари Сподели:

     Петнадесет докладни са включени в дневния ред на сесията, която ще се проведе на 21 февруари 2017 година в залата на общинската администрация. Заседанието, свикано от председателя на Общинския съвет – Гатьо Султанов, ще започне в 13 часа.

     Две от докладните ще внесе заместник- кметът на община Хисаря – Тони Илиева. Едната е за социалната дейност на общината за 2016 година . Предлага се на съветниците да  приемат годишен план за социални услуги. Тя предлага и отчет за работата по предотвратяване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

     Останалите тринадесет докладни внася кметът на общината – инж. Пенка Дойкова. Какво е състоянието на общинската собственост, кои обекти са публична и частна общинска собственост? Съветниците са получили списък, по който ще могат да разискват. Ще дискутират и върху работата на дружествата и консорциумите с общинско участие.

    Община Хисар е член на сдружението с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив” – южната врата на България. Затова съветниците ще гласуват каква да бъде имуществената вноска.

    Бездомните кучета са стар общински проблем. Увеличаването на броя им е накарало общинското ръководство да предложи на съветниците програма, с която да се спре популацията им.

    Всяка година общината предоставя свободни общински пасища и мери за ползване от животновъдите. Какви са имотите за 2017 – 2018 година, ще се реши на тази  сесия.

    Три имота в Старосел ще бъдат дадени под наем.Ще се вземе решение какви да бъдат началните тръжни цени на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост в Беловица, Старосел и Старо Железаре. Седемнадесет имота в Беловица – лозя, ще трябва да бъдат дадени под наем. Четири имота на  обща площ 11.270 дка в Михилци  също се предлагат с начална тръжна цена 410 лв. годишна цена. Земите са за отглеждане на рози .

    Залата на 21 февруари в 13 часа ще бъде отворена за граждани.

                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

Кой български политик взема 10 000 лева месечно?

Следваща статия

Убиец ли е Левски! Разлистване на нашия трънен венец

Други интересни