Каква България искаме днес, но и след 20 и след 30 години? /част 1/

Автор: Няма коментари Сподели:

„Каква България искаме днес, но и след 20 и след 30 години? Искаме я суверенна – българските правителства да не търгуват националните интереси. Искаме я с правила и справедливост. Правила, еднакви за всички и възмездие за всеки, който ги нарушава. Искаме я солидарна – ние сме един народ и наша ценност е- силният, смелият, можещият-да бъде опора на уплашения, слабия, и бедния. Искаме България, опряна на корените си, на културата си, на духовността си, на българското и на българщината. Такава България може да се изгради от силен, здрав, образован, работещ и единен народ.“

Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова пред заседанието на Националния съвет на партията. По думите й това може да се постигне с конкретна и дългосрочна цел– 8 милиона българи и нито един от тях на и под прага на бедност. Според нея това може да бъде направено с: решителни действия срещу мафия и престъпност, държавна грижа за българската икономика и българско производство и за българското земеделие, образование, което гарантира работа на младите, но и кадри за икономиката, здравна система, до която всеки българин да има достъп, нова данъчна политика, която да е справедлива, култура и духовност, които градят ценностна система, сигурност на границите и във всеки български дом.

„Двугодишният период на управление на правителството на Бойко Борисов и мнозинството в 43-то НС върна България назад. Липсата на държавност, равнопоставеност и справедливост, липса на икономическа програма, гарантираща траен и висок растеж, задълбочаващата се демографската катастрофа, бедността и нарастващите неравенства. Това са най-големите предизвикателства, пред които ни изправи управлението на Бойко Борисов”, това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова в оценката си за управлението на кабинета „Борисов 2” пред Националния съвет на партията. По думите й след две години на управление на ГЕРБ и Борисов, България е изправена пред опасността от спиране на евросредства, провал на реформите в здравеопазване, образование, съдебна система, пенсионна реформа. Тя подчерта, че това управление е било пагубно за сектор енергетика, земеделие, за чуждите инвестиции, за социалната сфера. „Външната политика постави унизително на международната сцена България, нейния авторитет и суверенитет. Пасивност, покорност и преклонение пред чужди интереси , стигащи до предателство на националния интерес”, заяви Нинова.

Тя призова да се каже- край на този тип управление. „Промяната е задължителна. Тя започна по волята на народите в света, в Европа и в България. В БСП сложихме началото на такава промяна в България с победата на президентските избори и избора на Румен Радев и Илияна Йотова”, заяви Нинова. По думите й задължение на левицата е да продължи промяната и да я доведе до край.

еч на председателя на БСП Корнелия Нинова пред Националния съвет на партията:

Преди две години мнозинството дойде на власт с обещанията за реформи, осигуряване на ускорен икономически растеж, за гарантиране нарастването на доходите, за ниски нива на публичния дълг, реформи в правосъдието, образованието, здравеопазването.

Какво се случва след две години? Държавният дълг нетно се увеличи от 18, 8 млрд. през 2014 г. на 26 млрд. през 2016 г. и достигна 30 % БВП. Правителството натовари няколко поколения българи да плащат този дълг.

Балонът за успехите на ГЕРБ в усвояването на европейските средства се спука

Балонът за успехите на ГЕРБ в усвояването на европейските средства се спука. За три години от настоящия седемгодишен програмен период- изплатените средства от Европейските фондове, по официални данни на Министерство на финансите, са малко над 7 %. България отново е изправена пред опасността да бъде спряно европейското финансиране по ОП „Околна среда“, заради неизпълнение на задължителните мерки Европейската комисия може да започне и наказателна процедура срещу страната ни.

Под въпрос е поставено съществуването на Програмата за морско дело и рибарство. Там няма сключени договори, няма плащания. Никакви плащания не са извършени и по Фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Тези два фонда са на обща стойност над 220 млн. лв.

След две години управление на ГЕРБ, България отново е изправена пред опасността от спиране на еврофондове. Страната ни не е изпълнила 12 от 45-те предварителни условия, залегнали в Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020. Неизпълнените условия касаят статистическите системи, науката и иновациите, превенцията от бедствия, водите, транспорт. Срокът за изпълнението на предварителните условия беше до края на 2016 г.н Има опасност Европейската комисия да спре плащанията по съответните програми. Това може да стане реалност през втората половина на 2017 г. предупреждаваме отсега, че втори път няма да допуснем на правителство на БСП да бъде приписано спиране на европейски програми. „На нас ни ги пускат, а тях им ги спират”, няма да бъде повече реплика на управление на ГЕРБ, отсега да се знае. Отсега предупреждавам, че ако това се случи, отговорността е на сегашното управление на ГЕРБ и Бойко Борисов.

Чуждестранни инвестиции. По данни на БНБ, за януари-октомври 2015 г. преките инвестиции са намалели нетно с 1,69 млрд. евро, а за същия период на 2016 г. – с 850 млн. евро.

Демонстрира се разпределянето на обществените поръчки само към фирми, приближени към управляващите

За двугодишния период отново се демонстрира разпределянето на обществените поръчки само към фирми, приближени към управляващите и натиск върху подизпълнителите за работа на ниски цени. В резултат на това- само в строителния бранш са закрити за двете години 954 фирми.

Енергетика е несъмнено секторът с най-противоречиви послания, мерки и политики. Един път преференция се дава на зелената енергия, после финансовата подкрепа за възобновяемите източници се намалява. Един път се налива обществен ресурс в Белене, после проектът се прекратява. Търси се инвеститор, но е наложен мораториум от парламента. Противоречиви сигнали по отношение на Южен поток и липсата на стратегия в сектор „Енергетика” доведоха до резултата, че всички големи енергийни проекти в региона ни заобикалят.

Линията на бедността се е увеличила с 25%

Социална сфера. Разходите за издръжка на живота растат, линията на бедността се е увеличила с 25%, а почти всички параметри на социалните плащания в бюджетите на страната, приети от ГЕРБ останаха непроменени през последните две години. Замразени са средствата за хора с увреждания; обезщетението за гледане на дете от 1 до 2 год.; еднократната помощ при бременност; еднократната помощ при раждане; еднократната помощ за дете с увреждания; еднократната помощ за първокласници; еднократната помощ за близнаци; еднократната помощ за майки студентки; минималният размер на обезщетението за безработица и др.

Вече за всички е ясен ефектът от т. н. ,,пенсионна реформа” – сегашните пенсионери не получиха увеличението на пенсиите си, което очакваха; бъдещите няма да се пенсионират, защото не могат да достигнат стажа и възрастта, които заложи новата пенсионна реформа.

Задълбочаващата се демографската катастрофа, бедността и нарастващите неравенства са най-големите предизвикателства, пред които България е изправена след управлението на ГЕРБ.

Относителният дял на бедните възрастни над 60 год. е нараснал от 21% на 29%, а относителният общ дял на бедните българи е нарастнал в сравнение с 2014г. с 22%. Увеличен е делът на хората, живеещи в риск от бедност и социално изключване до 41 %, при средно 24 % за Европа.

Законът за предучилищно и училищно образование ще остане черно петно в историята на образователната традиция

Образование. Приетият от управляващите Закон за предучилищно и училищно образование ще остане черно петно в историята на образователната традиция. Реформата тръгна с грешки и недомислици, които в продължение на години ще плащат деца, учители и родители. Тръгна с гафове, идеологизиране за обезбългарени и спорни учебни планове и програми. В ход е обща политика за отнемане от държавното и общинско образование и облагодетелстване на частното образование, на издателите на учебници. Всичко това довежда до ниско равнище на образованието, до увеличаване на неграмотността, до отпадане на деца от образователната система. През учебната 2015/2016 не са се записали 7% от децата в първи клас, 22% от децата в пети клас, почти 20 % от децата в девети клас. За една година над 20 000 деца са отпаднали от образователната система.

Професионалните гимназии се прехвърлиха към общините- без за това да е осигурено финансиране и това е поредният удар по професионалната подготовка на младите хора. Правителство на Борисов показа, че науката в България като производителна сила и фактор за растеж не е важна. Публичните разходи за наука остават на ниво 0,19%.

Здравеопазване. Абсолютен хаос. Въвеждането на пръстовите отпечатъци и скандалаътс ваксините от Турция са само елементи от този хаос. Част от здравната реформа беше отменена от Конституционния съд и от Върховния административен съд. Резултатът е, че все повече пари се наливат в здравеопазване, и все по-малко българи се ползват от достъпно здравеопазване.

Кризата на духа в българското общество се задълбочава

Управляващото мнозинство обяви „Българската култура като национален приоритет“ , но през изминалите 2 години не направи нищо за изпълнението на тези намерения. Работата по приемането на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм 2014-2023 г е спряна поради отказа на правителството да поеме конкретни ангажименти.

Кризата на духа в българското общество се задълбочава – незачитането на общочовешките ценности се отразява изключително негативно върху нацията; безкултурието и войнстващата арогантност, натиск върху личността и хората с различно мнение, незаслужено отношение към творците на Българската култура, наука и изкуство.

Външната политика постави България унизително на международната сцена

Външната политика постави унизително на международната сцена България, нейния авторитет и суверенитет. Пасивност, покорност и преклонение пред чужди интереси , стигащи до предателство на националния такъв. Саботажът на българската кандидатура за генерален секретар на ООН е може би най-грандиозният гаф в българската външна политика въобще.

Отсъстваше ясна българска позиция по ключови въпроси в ЕС, в т.ч. по отношение на бежанската криза и категоричната позиция, която изисквахме за преразглеждане на Дъблинското споразумение. Целенасочено и последователно изостряне на отношенията с Русия, което вреди на българския национален интерес.

Вътрешна сигурност и обществен ред. Целта, която там се поставяше в реформите беше икономии на финансов ресурс, политическа намеса в дейността на службите за сектор сигурност, а не повишаването на сигурността на гражданите и държавата.

Намаляването на престъпността се констатира само в отчетите на МВР, но не и в ежедневието на българските граждани. Продължава свободно преминаване на границата на групи имигранти, които се задържат на територията на страната или на границите на съседни държави. Увеличи се престъпната каналджийска дейност. Правителството прие без дискусия скандалното Постановление №208, с което задължава българските кметове да приемат, настаняват и обезпечават с жилища, здравни и социални осигуровки бежанци.

В двегодишният период от управлението на управляващото мнозинство в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” и в земеделието има също негативни резултати.

Намалява физическият обем при производството на плодове, зеленчуци, фуражни култури и най-вече в животновъдството. Продукцията от българското животновъдство е намаляла с 14.3 % през 2016 година спрямо предходната. Причината е в умишлената политика за унищожаването на малките и средни земеделски стопанства. Само за една година кравефермите в страната са намалели с близо 9 000. През 2016 г намалението на фермите изобщо е 18 на сто.

Общини и местно самоуправление. На практика се спря процесът на децентрализация. Възлагат се нови отговорности на общините без да им бъде осигурено финансиране. Увеличиха се регионалните различия в икономическото и социалното развитие. Не стартира обещаната и рекламирана програма за подкрепа на Северозападна България и планинските райони. Докато ЕС развива Плана,,Юнкер”, правителството на Бойко Борисов спря програмата ,,Региони в растеж”.

Управляващото мнозинство се ангажира с идеята за радикална реформа в съдебната власт. Безрезултатността на правителствените усилия днес се вижда. Правителството сгреши първо с неадекватно и дефиниране на проблемите в областта на правораздаването и след това, с конкретните стъпки на „реформата“. Днес е ясно, че правосъдната реформа се е провалила. Правителството заблуждава както нашата общественост, така и международните ни партньори, че е постигнат напредък. Такъв няма.

Двугодишният период на управление на правителството на Бойко Борисов и мнозинството в 43-то НС върна България назад. Липсата на държавност, равнопоставеност и справедливост, липса на икономическа програма, гарантираща траен и висок растеж, задълбочаващата се демографската катастрофа, бедността и нарастващите неравенства. Това са най-големите предизвикателства, пред които ни изправи управлението на Бойко Борисов.

Продължението следва!                                                    https://trud.bg              

Предишна статия

Днес на България е нужно друго управление! /част 2/

Следваща статия

ОСТАНА ЛИ У НАС ЧЕСТЕН ЧОВЕК?

Други интересни