ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

    Днешната сесия на Общинския съвет в Хисаря се проведе при  дневен ред, посочен по- долу.

   Изминаха седемнадесет дни от 2017 година. Тези дни бяха достатъчни, за да се направи дневен ред, който би помогнал на хората да се ориентират как работи общината.

     Можеше да се представи отчет за изпълнение на общинската програма за 2016 година.

     Можеше да се представят пред съветниците какви европейски проекти са изпълнени.

     Можеше да се напише докладна по въпроса направена ли е ревизия на решенията на Общинския съвет от миналото управление.

    Можеше да се внесе докладна за това има ли дългове общината.

      Можеше най – после да се каже на първата сесия на каква основа стъпна новото управление и  за една година и три месеца власт  използва ли нещо от старото управление, за да работи добре през тази изборна 2017 година.

    Мълчанието не е добро средство за управление. То кара хората да губят доверие. Мълчанието  идва или от липса на смелост, или от нещо разкрито, което не бива да достига до обществеността. А така контактът между избрани и избиратели се губи. Затова ние започваме да питаме. Ето и от днешната сесия възниква веднага въпрос – отдаване под наем на маломерни общински имоти. Защо тези имоти достигат все до така известни фирми в общината? Кои са тези фирми? Не са ли държавните субсидии причината да се търсят тези моломерни имоти, които събрани, правят стотици декари? И ако ги вземе една фирма, това в полза на хората ли е, на тези хора, които искат да си отгледат примерно два декара царевица?

    А сега се запознайте с въпросите , разгледани на сесията на 17 януари и си направете изводите сами. Вие можете.

                                       Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет относно изпълнение на Културен календар на Община Хисаря за 2016 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

Докладна записка относно проект на Календар на културните събития в община Хисаря за 2017 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

3. Отчет относно отчет на изпълнение на Спортен календар на община Хисаря за 2016 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно проект на Спортен календар на община Хисаря за 2017 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5. Докладна относно приемане на Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 год.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

                                                                                                      Тракийски Cвят

Предишна статия

Още 1 000 000 000 за саниране, а нито стотинка за БДЖ

Следваща статия

Когато БСП управлява България

Други интересни